KAP ***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 - 22:20
KAP ***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 1.195.125 -142.224 -306.032 1.853.337 8.028.928 4.787.128 45.416.261 45.416.261
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
454.649 4.332.478 -4.787.128 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-143.962 -17.478 826.099 664.659 664.659
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-2.500.000 -2.500.000 -2.500.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 30.000.000 1.195.125 -286.186 -323.510 2.307.985 9.861.406 826.100 0 43.580.920 43.580.920
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 1.195.125 -574.825 -253.260 2.307.985 9.861.407 1.578.333 44.114.765 44.114.765
Transferler
52.299 164.527 1.361.507 -1.578.333
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
174.775 1.046.306 1.221.080 1.221.080
Dönem Sonu Bakiyeler
15 30.000.000 1.195.125 -400.050 -200.961 2.472.512 11.222.914 1.046.306 45.335.846 45.335.846


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.889.071 6.785.378
Dönem Karı (Zararı)
1.046.306 826.099
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.551.167 1.456.340
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-504.861 -630.241
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.401.000 10.892.599
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
353.251 444.875
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 527.192 1.160.344
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 527.192 1.160.344
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.391.914 5.605.156
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
3.391.914 5.605.156
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.681.393 3.063.754
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
3.681.393 3.063.754
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -1.552.750 618.470
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.289.592 -3.852.445
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 28.325.813 -19.320.287
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
28.325.813 -19.320.287
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.853.315 -925.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.853.315 -925.924
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -25.109.752 17.848.396
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-25.109.752 17.848.396
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.652.338 -1.454.630
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.652.338 -1.454.630
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.842.286 7.866.253
Alınan Faiz
6.662.876 865.480
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-390.658 -180.941
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 -1.327.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-540.861 -438.414
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
18.764.780 -48.218.334
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
18.906.225
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -48.017.422
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10.11 -141.445 -200.912
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-141.445 -200.912
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.121.697 44.045.400
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-22.545.913 46.545.400
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-532.698
Ödenen Temettüler
-2.500.000
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
19 -43.086
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.467.846 2.612.444
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.467.846 2.612.444
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 19.409.243 15.726.067
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 17.941.397 18.338.511


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 20.119.162 21.151.733
Finansal Yatırımlar
4 89.626.812 110.784.550
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
8.237.555 7.218.440
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
81.389.257 103.566.110
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
81.389.257 103.566.110
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
6 63.507.586 91.833.399
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 270.379 730
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
63.237.207 91.832.669
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.873.396 586.622
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.873.396 586.622
Ertelenmiş Sigortacılık Üretim Giderleri
0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 35.727 1.514.927
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
175.162.683 225.871.231
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
19 929.791 0
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar
0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
176.092.474 225.871.231
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
7 2.024.311 2.035.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.024.311 2.035.358
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0
Maddi Duran Varlıklar
10 20.503.626 20.572.790
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
0
Binalar
20.200.606 20.241.861
Taşıtlar
0
Mobilya ve Demirbaşlar
303.020 330.929
Kullanım Hakkı Varlıkları
493.372 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 257.355 290.510
Bilgisayar Yazılımları
257.355 290.510
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Diğer Duran Varlıklar
29.238 29.240
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.307.902 22.927.898
TOPLAM VARLIKLAR
199.400.376 248.799.129
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
74.890.278 97.115.767
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 74.890.278 97.115.767
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
320.424
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 22.454.854 32.615.767
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 52.115.000 64.500.000
Ticari Borçlar
6 71.833.737 96.943.489
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 590.155
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
71.243.582 96.943.489
Diğer Borçlar
7 3.383.612 5.047.501
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.383.612 5.047.501
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 0 505.134
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 877.432 641.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
877.432 641.877
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 302.090 270.523
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 302.090 270.523
ARA TOPLAM
151.287.149 200.524.291
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
19 7.511
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
151.294.660 200.524.291
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
212.273
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
212.273
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
212.273
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.498.067 2.597.088
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 2.498.067 2.597.088
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 59.530 1.562.985
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.769.870 4.160.073
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
154.064.530 204.684.364
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
45.335.846 44.114.765
Ödenmiş Sermaye
15 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 1.195.125 1.195.125
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -200.961 -253.260
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-200.961 -253.260
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -400.050 -574.825
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-400.050 -574.825
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-400.050 -574.825
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 2.472.512 2.307.985
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 11.222.914 9.861.407
Net Dönem Karı veya Zararı
1.046.306 1.578.333
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
45.335.846 44.114.765
TOPLAM KAYNAKLAR
199.400.376 248.799.129


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 6.311.445.009 6.578.888.718 2.873.212.875 3.230.213.730
Satışların Maliyeti
17 -6.295.264.329 -6.560.524.787 -2.865.295.020 -3.221.837.796
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.180.680 18.363.931 7.917.855 8.375.934
BRÜT KAR (ZARAR)
16.180.680 18.363.931 7.917.855 8.375.934
Genel Yönetim Giderleri
-16.539.371 -15.551.222 -8.539.231 -7.521.770
Pazarlama Giderleri
-2.720.607 -1.014.351 -1.247.234 -551.130
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13.418.150 6.996.196 7.241.133 4.151.198
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-97.969 -12.634 -62.718 -1.232
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.240.883 8.781.920 5.309.805 4.453.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.240.883 8.781.920 5.309.805 4.453.000
Finansman Giderleri
-10.242.466 -6.689.908 -5.197.260 -5.105.775
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.583 2.092.012 112.545 -652.775
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.552.750 -635.672 1.983.934 122.634
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 0 -438.414 0 213.083
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 1.552.750 -197.258 1.983.934 -90.449
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.551.167 1.456.340 2.096.479 -530.141
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19 -504.861 -630.241 3.671 -315.151
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.046.306 826.099 2.100.150 -845.292
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.046.306 826.099 2.100.150 -845.292
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -17.478 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 -22.408 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 4.930 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.930
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
174.775 -143.962 72.144 -83.819
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
224.070 -184.567 92.492 -107.460
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-49.295 40.605 -20.348 23.641
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
40.605 23.641
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
174.775 -161.440 72.144 -83.819
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.221.081 664.659 2.172.294 -929.111
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.221.081 664.659 2.172.294 -929.111http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781508


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.536 Değişim: 0,00% Hacim : 31.936 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.517 26.01.2021 Yüksek 1.549
Açılış: 1.538
7,3504 Değişim: 0,09%
Düşük 7,3418 27.01.2021 Yüksek 7,3525
Açılış: 7,3439
8,9418 Değişim: 0,04%
Düşük 8,9312 27.01.2021 Yüksek 8,9487
Açılış: 8,9383
436,37 Değişim: -0,17%
Düşük 435,65 27.01.2021 Yüksek 437,79
Açılış: 437,11
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.