KAP ***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2021 - 21:50
KAP ***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
18 -280.275 -345.660 -27.691 -116.023
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 490 1.820 -5.855 212
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -19.863 -19.863
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-279.785 -363.703 -33.546 -135.674
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-279.785 -363.703 -33.546 -135.674
Finansman Gelirleri
20 12.344 30.161 4.151 14.865
Finansman Giderleri
20 -1.063 -1.020 -558 -499
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-268.504 -334.562 -29.953 -121.308
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.462 958 -6.440 141
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -9.462 958 -6.440 141
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-277.966 -333.604 -36.393 -121.167
DÖNEM KARI (ZARARI)
-277.966 -333.604 -36.393 -121.167
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-277.966 -333.604 -36.393 -121.167
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına zarar 0,07940000 0,22240000 0,01040000 0,09320000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-313.632 -327.145
Dönem Karı (Zararı)
-277.966 -333.604
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-277.966 -333.604
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-8.727 2.821
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 4.453 2.619
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-22.642 1.888
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -22.642 1.888
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
212
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 212
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 9.462 -1.898
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.202 3.638
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
20.086 14.945
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10-12 20.086 14.945
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -6.947
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.396 2.589
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 24.396 2.589
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -26.830 -2.713
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.907 -11.183
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -14.907 -11.183
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-290.895 -327.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -22.737
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.002.915 197.546
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.915
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.454
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -2.454
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16 2.000.000 200.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.689.283 -129.599
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 1.689.283 -129.599
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
513.841 879.457
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.203.124 749.858


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.203.124 513.841
Peşin Ödenmiş Giderler
9 6.947
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 731 20.817
ARA TOPLAM
2.210.802 534.658
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.210.802 534.658
DURAN VARLIKLAR

Kullanım Hakkı Varlıkları
11 8.907 10.478
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 2.240 11.702
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.147 22.180
TOPLAM VARLIKLAR
2.221.949 556.838
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.221 5.223
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 8.221 5.223
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 8.221 5.223
Ticari Borçlar
7 25.012 616
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 2.367
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 22.645 616
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 5.359 32.189
Diğer Borçlar
1.402 16.309
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.402 16.309
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.684 6.345
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.684 6.345
ARA TOPLAM
42.678 60.682
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.678 60.682
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.883 5.745
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 4.883 5.745
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 4.883 5.745
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 5.752 43.809
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 5.752 43.809
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.635 49.554
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
53.313 110.236
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.168.636 446.602
Ödenmiş Sermaye
16 3.500.000 1.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.270 -4.270
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.270 -4.270
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -4.270 -4.270
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -1.049.128 -459.980
Net Dönem Karı veya Zararı
-277.966 -589.148
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.168.636 446.602
TOPLAM KAYNAKLAR
2.221.949 556.838


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 1.300.000 -6.741 -22.611 -437.369 833.279 833.279
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-437.369 437.369 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
-3.758 -333.604 -337.362 -337.362
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
200.000 200.000 200.000
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 1.500.000 -10.499 -459.980 -333.604 695.917 695.917
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 1.500.000 -4.270 -459.980 -589.148 446.602 446.602
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-589.148 589.148 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
-277.966 -277.966 -277.966
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
2.000.000 2.000.000 2.000.000
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -4.270 -1.049.128 -277.966 2.168.636 2.168.636


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-277.966 -333.604 -36.393 -121.167
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -3.758 0 -3.108
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 0 -4.698 0 -3.885
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 940 0 777
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 0 940 0 777
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -3.758 0 -3.108
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-277.966 -337.362 -36.393 -124.275
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-277.966 -337.362 -36.393 -124.275http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958486


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.418 Değişim: 0,58% Hacim : 16.232 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.408 18.10.2021 Yüksek 1.419
Açılış: 1.411
9,3354 Değişim: 0,80%
Düşük 9,2378 18.10.2021 Yüksek 9,3439
Açılış: 9,2611
10,8554 Değişim: 1,01%
Düşük 10,7062 18.10.2021 Yüksek 10,8666
Açılış: 10,7467
529,48 Değişim: 0,59%
Düşük 524,52 18.10.2021 Yüksek 531,00
Açılış: 526,39
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.