KAP ***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2020 - 18:18
KAP ***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 0 0 0 0
Satışların Maliyeti
17 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
18 -345.660 -318.443 -116.023 -240.712
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 1.820 212
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -19.863 -19.863
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-363.703 -318.443 -135.674 -240.712
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-363.703 -318.443 -135.674 -240.712
Finansman Gelirleri
20 30.161 91.209 14.865 50.543
Finansman Giderleri
20 -1.020 -358 -499 -283
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-334.562 -227.592 -121.308 -190.452
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
958 -1.588 141 -3.469
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 958 -1.588 141 -3.469
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-333.604 -229.180 -121.167 -193.921
DÖNEM KARI (ZARARI)
-333.604 -229.180 -121.167 -193.921
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-333.604 -229.180 -121.167 -193.921
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-327.145 -181.738
Dönem Karı (Zararı)
-333.604 -229.180
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-333.604 -229.180
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.821 7.411
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 2.619
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.888 3.457
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.888 3.457
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
212 1.995
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 212 1.995
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -1.898 1.959
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.638 40.031
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
14.945 -26.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 14.945 -26.616
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.589 51.355
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 2.589 51.355
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -2.713 8.680
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.183 6.612
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -11.183 6.612
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-327.145 -181.738
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
200.000 300.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16 200.000 300.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.454
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.454
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -2.454
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-129.599 118.262
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-129.599 118.262
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
879.457 1.004.644
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
749.858 1.122.906


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 749.858 879.457
Peşin Ödenmiş Giderler
16 16
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 16 16
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 30.671 25.753
Diğer Dönen Varlıklar
19.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 19.863
ARA TOPLAM
780.545 925.089
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
780.545 925.089
DURAN VARLIKLAR

Kullanım Hakkı Varlıkları
11 13.098 2.565
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 6.758 4.860
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
19.856 7.425
TOPLAM VARLIKLAR
800.401 932.514
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.978 349
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.978 349
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 4.978 349
Ticari Borçlar
23.064 20.263
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
23.064 20.263
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 29.457 32.170
Diğer Borçlar
8.261 19.444
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.261 19.444
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.331 8.278
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 6.331 8.278
ARA TOPLAM
72.091 80.504
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
72.091 80.504
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.416 2.347
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.416 2.347
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 8.416 2.347
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 23.977 16.384
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.393 18.731
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
104.484 99.235
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
695.917 833.279
Ödenmiş Sermaye
16 1.500.000 1.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-10.499 -6.741
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.499 -6.741
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -10.499 -6.741
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -459.980 -22.611
Net Dönem Karı veya Zararı
-333.604 -437.369
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
695.917 833.279
TOPLAM KAYNAKLAR
800.401 932.514


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 1.000.000 -3.021 -22.611 974.368 974.368
Transferler
-22.611 22.611
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.319 -229.180 -227.861 -227.861
Sermaye Arttırımı
300.000 300.000 300.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 1.300.000 -1.702 -22.611 -229.180 1.046.507 1.046.507
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 1.300.000 -6.741 -22.611 -437.369 833.279 833.279
Transferler
-437.369 437.369
Dönem Karı (Zararı)
-3.758 -333.604 -337.362 -337.362
Sermaye Arttırımı
200.000 200.000 200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 1.500.000 -10.499 -459.980 -333.604 695.917 695.917


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-333.604 -229.180 -121.167 -193.921
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.758 1.319 -3.108 1.770
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -4.698 1.690 -3.885 2.268
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
940 -371 777 -498
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 940 -371 777 -498
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.758 1.319 -3.108 1.770
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-337.362 -227.861 -124.275 -192.151
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-337.362 -227.861 -124.275 -192.151http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869128


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.414 Değişim: -1,20% Hacim : 14.214 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.414 17.06.2021 Yüksek 1.429
Açılış: 1.423
8,7170 Değişim: -0,03%
Düşük 8,7097 18.06.2021 Yüksek 8,7202
Açılış: 8,7193
10,3869 Değişim: -0,10%
Düşük 10,3780 18.06.2021 Yüksek 10,3978
Açılış: 10,3975
497,79 Değişim: 0,13%
Düşük 497,13 18.06.2021 Yüksek 497,86
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.