KAP ***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 16:34
KAP ***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
31 -477.925 -159.482
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-477.925 -159.482
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-477.925 -159.482
Finansman Gelirleri
135.704 44.495
Finansman Giderleri
35 0 358
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-342.221 -114.629
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 57 1.645
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
57 1.645
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-342.164 -112.984
DÖNEM KARI (ZARARI)
-342.164 -112.984
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-342.164 -112.984
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 -0,26320000 -0,08690000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 36 -0,26320000 -0,08690000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-420.183
Dönem Karı (Zararı)
-342.164
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-342.164
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21 -128.639
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.003
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 6.003
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -57
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-134.585
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
50.620
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
70.596
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,11 70.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 8.223
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.243
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6,12 9.243
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.442
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
16 -37.442
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-420.183
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
134.585
Alınan Faiz
134.585
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
300.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
29 300.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.402
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.402
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.004.644
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.019.046


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.019.046 1.004.644
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 20.324 845
Diğer Dönen Varlıklar
16 19.507 1.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.544
ARA TOPLAM
1.058.877 1.007.033
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.058.877 1.007.033
DURAN VARLIKLAR

Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 424
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
424 0
TOPLAM VARLIKLAR
1.059.301 1.007.033
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
74.273 3.677
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 74.273 3.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 27.123 18.900
Diğer Borçlar
12.357 3.114
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 12.357 3.114
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.030
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 2.030
ARA TOPLAM
115.783 25.691
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
115.783 25.691
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 13.220 6.803
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 171
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.220 6.974
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
129.003 32.665
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
930.298 974.368
Ödenmiş Sermaye
29 1.300.000 1.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.927 -3.021
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.927 -3.021
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -4.927 -3.021
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 -22.611
Net Dönem Karı veya Zararı
29 -342.164 -22.611
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
930.298 974.368
TOPLAM KAYNAKLAR
1.059.301 1.007.033


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 1.000.000 -3.021 -22.611 974.368
Transferler
-22.611 22.611
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.906 -342.164 -344.070
Dönem Karı (Zararı)
-342.164 -342.164
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.906 -1.906
Sermaye Arttırımı
29 300.000 300.000
Dönem Sonu Bakiyeler
29 1.300.000 -4.927 -22.611 -342.164 930.298 930.298


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-342.164 -112.984
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
29 -1.906 -3.224
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.443 -4.133
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
537 909
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
537 909
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.906 -3.224
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-344.070 -116.208
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-344.070 -116.208http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795378


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.