KAP ***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

13.03.2023 - 23:07
KAP ***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
32 803.660.363 391.935.090
Satışların Maliyeti
32 -623.178.151 -258.772.973
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
180.482.212 133.162.117
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
12-32 83.165.493 98.550.083
BRÜT KAR (ZARAR)
263.647.705 231.712.200
Genel Yönetim Giderleri
34 -56.881.772 -33.091.022
Pazarlama Giderleri
34 -78.408.309 -37.555.576
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
34 -830.114 -856.088
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
35 68.738.673 62.283.967
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
35 -61.852.956 -57.888.415
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
134.413.227 164.605.066
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
36 131.365.440 7.435.825
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
36 -159.998.777 -57.720.982
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
1.415.613 1.089.512
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
107.195.503 115.409.421
Finansman Gelirleri
38 9.852.174 12.290.124
Finansman Giderleri
38 -251.078.267 -128.683.662
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-134.030.590 -984.117
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20.007.317 10.731.933
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
41 -77.770 -249.313
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
41 20.085.087 10.981.246
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-114.023.273 9.747.816
DÖNEM KARI (ZARARI)
-114.023.273 9.747.816
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
31 -7.787.497 5.835.640
Ana Ortaklık Payları
42 -106.235.776 3.912.176
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklıga Ait Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kurus Nominal Degerli100 Adet Pay Basına (Kayıp)/ Kazanç 42 -0,69070000 0,03800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-201.192.057 18.006.072
Dönem Karı (Zararı)
-114.023.273 9.747.816
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-114.023.273 9.747.816
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-70.227.436 31.606.793
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-18 48.980.553 27.308.826
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
853.635 1.333.269
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
144.648 1.150.678
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 708.987 182.591
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25.852.339 9.956.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 17.996.655 6.199.166
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7.855.684 3.757.069
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
54.953.962 40.713.445
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
38 -4.644.883 -3.685.648
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
38 59.598.845 44.399.093
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-6.305.048 -6.245.716
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
53.297.916 35.540.309
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -83.165.493 -98.550.083
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-83.165.493 -98.550.083
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.415.613 -1.089.512
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
41 -68.403.616 -10.731.933
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-94.876.071 33.371.953
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-75.552.027 0
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-19.324.044 33.371.953
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.921.604 -23.747.084
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7-8 -120.291.108 -31.600.735
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.044.462 215
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-119.246.646 -31.600.950
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-285.843 -4.034.042
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-285.843 -4.034.042
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -123.649.113 -73.534.167
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7-8 115.352.709 88.684.367
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
58.186.412 -1.198.709
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
57.166.297 89.883.076
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 88.546.813 2.619.568
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.285.456 8.321.397
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
27.300.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
18.985.456 8.321.397
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.880.518 -14.203.472
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-195.172.313 17.607.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
28 -8.634.363 -4.425.519
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-3.757.069 -1.226.372
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6.371.688 6.050.438
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
250.887.477 -27.373.677
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15-18-36 190.655.680 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15-18-36 190.655.680 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-18-36 -47.398.783 -13.659.827
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-46.313.403 -13.135.026
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-18-36 -1.085.380 -524.801
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-36 200.394.490 13.506.227
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-36 -97.408.793 -30.905.725
Alınan Faiz
4.644.883 3.685.648
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.507.842 15.559.092
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 76.055.310
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
25 382.366.409 181.555.963
Kredilerden Nakit Girişleri
25 382.366.409 181.555.963
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
25 -446.093.525 -231.633.260
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
25 -446.093.525 -231.633.260
Ödenen Faiz
-51.198.015 -20.657.341
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
69.417.289 10.238.420
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.187.578 6.191.487
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-4.825.666 -2.231.943
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-638.088 3.959.544
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 45.192.332 41.232.788
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 44.554.244 45.192.332


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 44.554.244 45.192.332
Ticari Alacaklar
197.168.997 77.022.537
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.044.462 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 196.124.535 77.022.537
Diğer Alacaklar
10 10.461.147 10.277.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 10.461.147 10.277.487
Stoklar
11 269.319.962 148.387.885
Canlı Varlıklar
12 13.656.000 16.934.500
Peşin Ödenmiş Giderler
13 6.679.264 4.899.358
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 6.679.264 4.899.358
Diğer Dönen Varlıklar
30 21.307.569 8.040.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
30 21.307.569 8.040.719
ARA TOPLAM
563.147.183 310.754.818
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
563.147.183 310.754.818
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
48 8.299 8.299
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
8.299 8.299
Diğer Alacaklar
137.239 35.056
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
137.239 35.056
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 3.702.679 2.287.066
Canlı Varlıklar
12 238.931.059 236.148.719
Maddi Duran Varlıklar
15 1.313.866.524 790.702.691
Arazi ve Arsalar
724.295.172 465.699.769
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
36.743.374 16.137.906
Binalar
300.059.493 142.766.354
Tesis, Makine ve Cihazlar
241.108.002 155.021.871
Taşıtlar
4.810.431 6.402.994
Mobilya ve Demirbaşlar
1.819.949 914.172
Özel Maliyetler
143.005 103.540
Yapılmakta Olan Yatırımlar
4.887.098 3.656.085
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 4.170.704 4.508.112
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.170.704 4.508.112
Diğer Duran Varlıklar
1.349.499 1.456.759
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
1.349.499 1.456.759
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.562.166.003 1.035.146.702
TOPLAM VARLIKLAR
2.125.313.186 1.345.901.520
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
25 211.309.703 136.387.044
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
211.309.703 136.387.044
Banka Kredileri
25 211.309.703 136.387.044
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
171.840.733 139.486.933
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
171.840.733 139.486.933
Banka Kredileri
167.511.273 126.991.225
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.329.460 12.495.708
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 126.387.268 56.859.719
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
126.387.268 56.859.719
Ticari Borçlar
299.322.407 183.969.698
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 70.925.533 12.739.121
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 228.396.874 171.230.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18.446.118 9.503.994
Diğer Borçlar
33.002.935 4.835.923
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 27.300.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 5.702.935 4.835.923
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26.322.033 12.535.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 26.322.033 12.535.390
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
41 162.472 18.062
Kısa Vadeli Karşılıklar
26 7.855.684 3.757.069
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
26 7.855.684 3.757.069
ARA TOPLAM
894.649.353 547.353.832
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
894.649.353 547.353.832
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 116.536.541 188.721.137
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
116.536.541 188.721.137
Banka Kredileri
99.491.694 175.899.607
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17.044.847 12.821.530
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 486.416 596.676
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
486.416 596.676
Diğer Borçlar
689.671 5.299.995
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 689.671 5.299.995
Uzun Vadeli Karşılıklar
121.071.124 41.466.435
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
28 121.071.124 41.466.435
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
41 127.853.796 71.532.875
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
366.637.548 307.617.118
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.261.286.901 854.970.950
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
768.664.941 435.493.489
Ödenmiş Sermaye
31 153.800.000 153.800.000
Sermaye Düzeltme Farkları
31 18.395.552 18.395.552
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15.019.606 15.019.606
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.013.699.979 594.150.354
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.013.699.979 594.150.354
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 1.084.217.919 609.123.634
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-70.517.940 -14.973.280
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-118.595.337 -114.190.481
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.636.067 4.888.806
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
31 -125.231.404 -119.079.287
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.706.651 9.682.532
Yasal Yedekler
9.706.651 9.682.532
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-217.125.734 -245.276.250
Net Dönem Karı veya Zararı
-106.235.776 3.912.176
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
95.361.344 55.437.081
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
864.026.285 490.930.570
TOPLAM KAYNAKLAR
2.125.313.186 1.345.901.520


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
78.234.000 18.395.552 14.530.296 322.628.145 -6.031.347 3.085.669 -33.375.542 9.682.532 -208.553.557 -48.956.404 149.639.344 33.706.465 183.345.809
Diğer Düzeltmeler
-12.233.711 12.233.711
Transferler
-48.956.404 48.956.404
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
298.729.200 -8.941.933 1.803.137 -85.703.745 3.912.176 209.798.835 21.730.616 231.529.451
Dönem Karı (Zararı)
3.912.176 3.912.176 5.835.640 9.747.816
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
298.729.200 -8.941.933 1.803.137 -85.703.745 205.886.659 15.894.976 221.781.635
Sermaye Arttırımı
75.566.000 489.310 76.055.310 76.055.310
Dönem Sonu Bakiyeler
153.800.000 18.395.552 15.019.606 609.123.634 -14.973.280 4.888.806 -119.079.287 9.682.532 -245.276.250 3.912.176 435.493.489 55.437.081 490.930.570
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
153.800.000 18.395.552 15.019.606 609.123.634 -14.973.280 4.888.806 -119.079.287 9.682.532 -245.276.250 3.912.176 435.493.489 55.437.081 490.930.570
Diğer Düzeltmeler
-24.262.459 24.262.459
Transferler
24.119 3.888.057 -3.912.176
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
499.356.744 -55.544.660 1.747.261 -6.152.117 -106.235.776 333.171.452 39.924.263 373.095.715
Dönem Karı (Zararı)
-106.235.776 -106.235.776 -7.787.497 -114.023.273
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
499.356.744 -55.544.660 1.747.261 -6.152.117 439.407.228 47.711.760 487.118.988
Dönem Sonu Bakiyeler
153.800.000 18.395.552 15.019.606 1.084.217.919 -70.517.940 6.636.067 -125.231.404 9.706.651 -217.125.734 -106.235.776 768.664.941 95.361.344 864.026.285


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-114.023.273 9.747.816
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
491.523.844 305.682.243
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 499.356.743 314.733.668
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -7.832.899 -9.051.425
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-4.404.856 -83.900.608
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.152.117 -85.703.745
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-6.152.117 -85.703.745
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
1.747.261 1.803.137
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
1.747.261 1.803.137
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
487.118.988 221.781.635
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
373.095.715 231.529.451
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
39.924.263 21.730.616
Ana Ortaklık Payları
333.171.452 209.798.835http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124165


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.979 Değişim: 1,58% Hacim : 83.873 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.747 07.12.2023 Yüksek 7.979
Açılış: 7.868
28,9181 Değişim: 0,02%
Düşük 28,8338 07.12.2023 Yüksek 28,9455
Açılış: 28,9123
31,2265 Değişim: 0,29%
Düşük 31,0844 07.12.2023 Yüksek 31,2935
Açılış: 31,1368
1.889,11 Değişim: 0,28%
Düşük 1.877,88 07.12.2023 Yüksek 1.898,04
Açılış: 1.883,85
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.