" />

KAP ***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2021 - 20:35
KAP ***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 156.424.726 110.594.894 82.921.523 44.482.062
Satışların Maliyeti
-106.710.389 -90.680.638 -53.969.809 -36.099.424
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
49.714.337 19.914.256 28.951.714 8.382.638
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
7 33.288.560 15.883.369 15.172.320 6.310.965
BRÜT KAR (ZARAR)
83.002.897 35.797.625 44.124.034 14.693.603
Genel Yönetim Giderleri
-15.062.106 -15.106.587 -7.435.673 -5.600.395
Pazarlama Giderleri
12 -16.434.789 -12.843.911 -9.156.529 -5.297.052
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-464.526 -472.190 -227.387 -239.895
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 10.107.677 10.577.839 5.181.915 4.340.099
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -8.213.323 -5.325.371 -4.737.175 -2.997.100
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
52.935.830 12.627.405 27.749.185 4.899.260
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 4.000.133 3.939.593 2.904.276 1.877.643
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -28.935.090 -15.412.458 -18.319.606 -8.638.857
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
272.982 -127.116 120.572 -133.168
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
28.273.855 1.027.424 12.454.427 -1.995.122
Finansman Gelirleri
15 3.907.977 2.171.435 1.719.806 232.332
Finansman Giderleri
15 -44.767.531 -63.329.256 -18.806.071 -31.795.731
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-12.585.699 -60.130.397 -4.631.838 -33.558.521
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.100.995 -704.425 4.402.825 1.171.878
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -71.410 0 -4.473 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 1.172.405 -704.425 4.407.298 1.171.878
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.484.704 -60.834.822 -229.013 -32.386.643
DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.484.704 -60.834.822 -229.013 -32.386.643
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.178.312 -6.066 -195.351 -6.066
Ana Ortaklık Payları
-12.663.016 -60.828.756 -33.662 -32.380.577
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklığa ait sürdürülen faaliyetlerden pay başına (kayıp) kazanç -0,16190000 -1,51620000 -0,00040000 -0,80710000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.011.149 -4.080.602
Dönem Karı (Zararı)
-11.484.704 -60.834.822
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-11.484.704 -60.834.822
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
24.464.339 56.702.430
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 13.510.892 9.066.729
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
141.743 472.623
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
141.743 472.623
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.716.659 4.356.476
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.144.908 3.259.075
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.571.751 1.097.401
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15.908.017 16.405.420
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.788.655 -683.798
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17.696.672 17.089.218
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-7.168.565 -6.517.369
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
10.054.986 37.402.986
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-33.288.560 -15.883.369
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-33.288.560 -15.883.369
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-272.981 127.117
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-272.981 127.117
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.100.995 704.425
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20.963.143 10.567.392
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.331.859
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20.963.143 9.235.533
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
20.998.829 -1.753.508
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-260.489 10.967.509
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
215 -1.006
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-260.704 10.968.515
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.335.438 -1.191.824
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.335.438 -1.191.824
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-13.682.360 -2.569.555
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.326.794 -5.837.764
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.127.051 1.677.926
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.199.743 -7.515.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.086.312 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.169.256 -5.140.809
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
30.042.122
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.127.134 -5.140.809
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.305.246 2.018.935
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.305.246 2.018.935
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
33.978.464 -5.885.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-838.098 -733.266
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-1.226.372 -3.993.721
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-71.410 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7.168.565 6.532.285
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.881.226 -7.481.255
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.724.343
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.724.343
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -8.111.636 -2.834.451
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -7.896.405 -2.834.451
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -215.231
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 6.535.266 6.111.360
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -15.093.511 -9.717.619
Alınan Faiz
1.788.655 683.798
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.500.089 39.364.233
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
38.001.751
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 73.080.132 66.359.189
Kredilerden Nakit Girişleri
73.080.132 66.359.189
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -90.583.614 -51.196.024
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-90.583.614 -51.196.024
Ödenen Faiz
-15.996.607 -5.905.879
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -7.894.804
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.370.166 27.802.376
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.231.943 -319.548
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.602.109 27.482.828
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
41.232.788 16.969.185
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.630.679 44.452.013


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
29.630.679 41.232.788
Ticari Alacaklar
46.832.969 46.572.480
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 0 215
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 46.832.969 46.572.265
Diğer Alacaklar
7.581.259 6.247.084
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.581.259 6.247.084
Stoklar
88.715.382 75.218.900
Canlı Varlıklar
7 8.624.000 4.247.050
Peşin Ödenmiş Giderler
6.194.513 8.402.975
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.194.513 8.402.975
Diğer Dönen Varlıklar
8.638.190 8.108.705
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 8.638.190 8.108.705
ARA TOPLAM
196.216.992 190.029.982
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
196.216.992 190.029.982
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8.299 8.299
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
8.299 8.299
Diğer Alacaklar
32.680 31.416
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
32.680 31.416
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
1.470.536 1.197.554
Canlı Varlıklar
7 182.765.254 166.258.542
Maddi Duran Varlıklar
8 434.820.668 439.672.001
Arazi ve Arsalar
237.322.500 237.322.500
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11.537.812 12.741.416
Binalar
109.914.757 113.556.171
Tesis, Makine ve Cihazlar
65.464.339 67.849.611
Taşıtlar
6.178.338 3.412.144
Mobilya ve Demirbaşlar
858.777 531.158
Özel Maliyetler
116.303 48.213
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.427.842 4.210.788
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.968.313 5.521.688
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.968.313 5.521.688
Diğer Duran Varlıklar
266.818 406.940
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
266.818 406.940
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
624.332.568 613.096.440
TOPLAM VARLIKLAR
820.549.560 803.126.422
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 103.001.726 92.425.265
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
103.001.726 92.425.265
Banka Kredileri
103.001.726 92.425.265
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 104.541.581 98.121.673
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
104.541.581 98.121.673
Banka Kredileri
98.548.021 88.300.435
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.993.560 9.821.238
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 46.839.050 46.718.298
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
46.839.050 46.718.298
Ticari Borçlar
103.612.125 95.285.331
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 15.064.881 13.937.830
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 88.547.244 81.347.501
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.970.738 6.884.426
Diğer Borçlar
34.068.391 3.177.928
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
30.042.122 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.026.269 3.177.928
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.459.997 3.717.022
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.459.997 3.717.022
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.571.751 1.226.372
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.508.541 1.226.372
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
63.210 0
ARA TOPLAM
407.065.359 347.556.315
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
407.065.359 347.556.315
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
175.444.135 183.940.542
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
175.444.135 183.940.542
Banka Kredileri
162.492.839 173.469.515
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12.951.296 10.471.027
Diğer Finansal Yükümlülükler
499.677 499.677
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
499.677 499.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
32.448.387 28.361.342
Diğer Borçlar
6.990.779 7.454.961
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.990.779 7.454.961
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 189.772
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 189.772
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
44.321.803 51.778.004
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
259.704.781 272.224.298
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
666.770.140 619.780.613
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
118.930.275 149.639.344
Ödenmiş Sermaye
78.234.000 78.234.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18.395.552 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.