KAP ***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2021 - 20:47
KAP ***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
74.366.173 67.749.166
Satışların Maliyeti
-61.819.917 -60.039.290
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.546.256 7.709.876
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
7 18.116.240 9.572.404
BRÜT KAR (ZARAR)
30.662.496 17.282.280
Genel Yönetim Giderleri
-7.626.433 -9.506.192
Pazarlama Giderleri
12 -7.278.260 -7.546.859
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-237.139 -232.295
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 4.925.762 6.237.740
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -3.177.148 -2.155.475
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.269.278 4.079.199
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 232.887 425.616
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -1.835.147 -1.488.320
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
152.410 6.051
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.819.428 3.022.546
Finansman Gelirleri
15 2.188.171 1.939.103
Finansman Giderleri
15 -25.961.460 -31.533.525
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.953.861 -26.571.876
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.301.830 -1.876.303
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -66.937 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -3.234.893 -1.876.303
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.255.691 -28.448.179
DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.255.691 -28.448.179
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.373.663 0
Ana Ortaklık Payları
18 -12.629.354 -28.448.179
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklığa ait sürdürülen faaliyetlerden 1 Kuruş nominal değerli 100 adet pay başına kazanç/ (kayıp) 18 -0,16140000 -0,70910000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.457.341 7.935.742
Dönem Karı (Zararı)
-11.255.691 -28.448.179
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-11.255.691 -28.448.179
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.455.174 18.260.488
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 8.294.076 4.566.031
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.732.285 2.284.245
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
894.743 1.104.592
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.837.542 1.179.653
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.237.635 6.317.723
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-750.381 -1.084.472
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11.988.016 7.402.195
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-7.325.924 -6.517.369
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.262.882 13.481.110
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-18.116.240 -9.572.404
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-18.116.240 -9.572.404
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-152.410 -6.051
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-152.410 -6.051
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.301.830 1.876.303
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.221.040 5.830.900
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 866.462
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
4.221.040 4.964.438
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.643.342 15.990.012
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.346.716 -948.124
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
215 -1.006
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.346.501 -947.118
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.024.798 578.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.024.798 578.916
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-144.106 1.028.351
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-171.704 -4.331.557
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-399.999 -394.109
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
228.295 -3.937.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.081.394 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-766.629 18.228.736
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 16.959.979
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-766.629 1.268.757
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.322.469 1.433.690
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.322.469 1.433.690
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.157.175 5.802.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-418.099 -390.227
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-1.226.372 -3.993.721
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-66.937 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7.325.924 6.517.369
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.236.042 -3.819.507
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -4.203.324 -3.085.803
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -4.100.637 -3.065.045
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -102.687 -20.758
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 1.775.770 3.178.958
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -3.558.869 -4.997.134
Alınan Faiz
750.381 1.084.472
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.223.442 1.329.747
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 23.430.045 21.822.885
Kredilerden Nakit Girişleri
9 23.430.045 21.822.885
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -19.884.661 -17.571.089
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -19.884.661 -17.571.089
Ödenen Faiz
-13.768.826 -3.467.302
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 545.253
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.002.143 5.445.982
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-608.421 -319.550
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.610.564 5.126.432
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
41.232.788 16.969.185
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.622.224 22.095.617


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
29.622.224 41.232.788
Ticari Alacaklar
44.225.764 46.572.480
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 0 215
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 44.225.764 46.572.265
Diğer Alacaklar
7.271.403 6.247.084
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.271.403 6.247.084
Stoklar
73.785.251 75.218.900
Canlı Varlıklar
7 6.931.250 4.247.050
Peşin Ödenmiş Giderler
4.804.046 8.402.975
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.804.046 8.402.975
Diğer Dönen Varlıklar
8.249.625 8.108.705
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 8.249.625 8.108.705
ARA TOPLAM
174.889.563 190.029.982
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
174.889.563 190.029.982
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8.299 8.299
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
8.299 8.299
Diğer Alacaklar
31.896 31.416
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
31.896 31.416
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
1.349.964 1.197.554
Canlı Varlıklar
7 179.252.642 166.258.542
Maddi Duran Varlıklar
8 437.656.196 439.672.001
Arazi ve Arsalar
237.353.403 237.322.500
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12.142.561 12.741.416
Binalar
111.189.478 113.556.171
Tesis, Makine ve Cihazlar
65.112.684 67.849.611
Taşıtlar
5.682.419 3.412.144
Mobilya ve Demirbaşlar
474.865 531.158
Özel Maliyetler
34.161 48.213
Yapılmakta Olan Yatırımlar
5.666.625 4.210.788
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.252.868 5.521.688
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.252.868 5.521.688
Diğer Duran Varlıklar
117.709 406.940
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
117.709 406.940
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
623.669.574 613.096.440
TOPLAM VARLIKLAR
798.559.137 803.126.422
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 93.802.630 92.425.265
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
93.802.630 92.425.265
Banka Kredileri
93.802.630 92.425.265
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 127.078.406 98.121.673
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
127.078.406 98.121.673
Banka Kredileri
116.821.446 88.300.435
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10.256.960 9.821.238
Diğer Finansal Yükümlülükler
50.340.683 46.718.298
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
6 50.340.683 46.718.298
Ticari Borçlar
95.113.627 95.285.331
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 13.537.831 13.937.830
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 81.575.796 81.347.501
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.965.820 6.884.426
Diğer Borçlar
3.353.996 3.177.928
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.353.996 3.177.928
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.387.801 3.717.022
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.387.801 3.717.022
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.837.542 1.226.372
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.837.542 1.226.372
ARA TOPLAM
382.880.505 347.556.315
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
382.880.505 347.556.315
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 165.967.700 183.940.542
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
165.967.700 183.940.542
Banka Kredileri
156.203.840 173.469.515
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9.763.860 10.471.027
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 499.677 499.677
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
499.677 499.677
Diğer Borçlar
6.841.485 7.454.961
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.841.485 7.454.961
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
189.772
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
189.772
Uzun Vadeli Karşılıklar
28.837.986 28.361.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
28.837.986 28.361.342
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 52.963.737 51.778.004
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
255.110.585 272.224.298
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
637.991.090 619.780.613
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
125.485.508 149.639.344
Ödenmiş Sermaye
78.234.000 78.234.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18.395.552 18.395.552
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14.530.296 14.530.296
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
313.405.300 316.596.798
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
313.405.300 316.596.798
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8 319.431.368 322.628.145
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.026.068 -6.031.347
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-41.819.634 -30.289.873
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.285.309 3.085.669
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
17 -45.104.943 -33.375.542
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.682.532 9.682.532
Yasal Yedekler
9.682.532 9.682.532
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-254.313.184 -208.553.557
Net Dönem Karı veya Zararı
-12.629.354 -48.956.404
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
35.082.539 33.706.465
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
160.568.047 183.345.809
TOPLAM KAYNAKLAR
798.559.137 803.126.422


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.120.000 18.395.552 260.289 197.644.447 -4.400.500 1.281.662 9.672.341 -186.665.714 -14.366.039 61.942.038 61.942.038
Diğer Düzeltmeler
-1.473.179 1.473.179
Transferler
-14.366.039 14.366.039
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
61.104 284.000 -28.448.179 -28.103.075 -28.103.075
Dönem Karı (Zararı)
-28.448.179 -28.448.179 -28.448.179
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
61.104 284.000 345.104 345.104
Dönem Sonu Bakiyeler
40.120.000 18.395.552 260.289 196.171.268 -4.339.396 1.565.662 9.672.341 -199.558.574 -28.448.179 33.838.963 33.838.963
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
78.234.000 18.395.552 14.530.296 322.628.145 -6.031.347 3.085.669 -33.375.542 9.682.532 -208.553.557 -48.956.404 149.639.344 33.706.465 183.345.809
Diğer Düzeltmeler
-3.196.777 3.196.777
Transferler
-48.956.404 48.956.404
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.279 199.640 -11.729.401 -12.629.354 -24.153.836 1.376.074 -22.777.762
Dönem Karı (Zararı)
-12.629.354 -12.629.354 1.373.663 -11.255.691
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.279 199.640 -11.729.401 -11.524.482 2.411 -11.522.071
Dönem Sonu Bakiyeler
78.234.000 18.395.552 14.530.296 319.431.368 -6.026.068 3.285.309 -45.104.943 9.682.532 -254.313.184 -12.629.354 125.485.508 35.082.539 160.568.047


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.255.691 -28.448.179
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.279 61.104
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.279 61.104
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-11.527.350 284.000
Yabancı Para Çevrim Farkları
202.051 284.000
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
202.051 284.000
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.729.401
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-11.729.401
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.522.071 345.104
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-22.777.762 -28.103.075
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.376.074 0
Ana Ortaklık Payları
-24.153.836 -28.103.075http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941563


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.454 Değişim: -0,45% Hacim : 13.510 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.451 14.06.2021 Yüksek 1.469
Açılış: 1.467
8,4044 Değişim: 0,12%
Düşük 8,3031 14.06.2021 Yüksek 8,4108
Açılış: 8,3942
10,1935 Değişim: 0,30%
Düşük 10,0527 14.06.2021 Yüksek 10,1984
Açılış: 10,1632
503,55 Değişim: -0,63%
Düşük 496,61 14.06.2021 Yüksek 506,82
Açılış: 506,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.