KAP ***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 23:13
KAP ***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 174.498.667 231.827.563 60.586.037 60.007.553
Satışların Maliyeti
-157.948.259 -190.667.259 -53.921.318 -51.818.673
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.550.408 41.160.304 6.664.719 8.188.880
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
7 38.834.719 13.776.053 22.951.350 -72.767
BRÜT KAR (ZARAR)
55.385.127 54.936.357 29.616.069 8.116.113
Genel Yönetim Giderleri
-20.928.121 -21.336.374 -5.821.534 -5.890.142
Pazarlama Giderleri
12 -18.998.077 -19.662.551 -6.154.166 -5.724.413
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-712.098 -728.643 -239.908 -279.784
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 19.935.380 15.847.867 9.357.541 5.688.517
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -8.005.815 -9.435.193 -2.960.490 -2.762.615
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.676.396 19.621.463 23.797.512 -852.324
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 820.256 30.081.884 198.398 197.606
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -4.540.326 -4.673.030 -2.194.125 -2.113.416
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-22.757 1.518 104.360 -66.794
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.933.569 45.031.835 21.906.145 -2.834.928
Finansman Gelirleri
15 5.234.939 9.202.164 3.063.504 236.492
Finansman Giderleri
15 -86.336.818 -58.248.403 -23.007.562 -69.906
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-58.168.310 -4.014.404 1.962.087 -2.668.342
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.349.304 -2.484.583 -3.644.879 415.218
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -4.349.304 -2.484.583 -3.644.879 415.218
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-62.517.614 -6.498.987 -1.682.792 -2.253.124
DÖNEM KARI (ZARARI)
-62.517.614 -6.498.987 -1.682.792 -2.253.124
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-9.359 -3.293
Ana Ortaklık Payları
-62.508.255 -6.498.987 -1.679.499 -2.253.124
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklığa ait sürdürülen faaliyetlerden pay başına (kayıp)/kazanç 18 -1,30470000 -0,21150000 -0,16200000 -0,05620000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.396.990 20.620.071
Dönem Karı (Zararı)
-62.517.614 -6.498.987
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-62.517.614 -6.498.987
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
51.243.230 21.565.920
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13.483.632 12.234.654
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
472.624 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
472.624 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.880.990 8.789.445
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.725.167 5.042.603
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.155.823 3.746.842
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20.508.432 23.340.795
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.227.242 -5.800.425
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21.735.674 29.141.220
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-6.517.369 -5.615.059
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
36.785.291 9.868.682
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-38.834.720 -14.016.342
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -240.289
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-38.834.720 -13.776.053
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
22.756 -1.519
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
22.756 -1.519
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.349.304 2.484.582
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
16.092.290 13.976.685
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.411.138 232.872
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17.503.428 13.743.813
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-29.496.003
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.568.720 18.180.364
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
926.131 22.230.617
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-830 -49.917
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
926.961 22.280.534
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.993.056 -4.426.235
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.993.056 -4.426.235
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.566.233 -3.266.866
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.607.694 -3.323.102
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.912.270 700.093
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.695.424 -4.023.195
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -1.019.030
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.874.087 14.188.125
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 3.099.979
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.874.087 11.088.146
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
330.831 -6.203.145
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
330.831 -6.203.145
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-18.843.104 33.247.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.077.534 -2.897.438
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-3.993.721 -3.623.896
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -11.720.950
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6.517.369 5.615.058
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.964.681 99.840.866
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 103.011.898
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
820.256 168.426
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
820.256 168.426
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.521.310 -2.598.864
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.521.310 -2.598.864
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.256.318 7.745.034
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.747.187 -14.286.053
Alınan Faiz
1.227.242 5.800.425
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.733.264 -118.144.271
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
38.288.007 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
96.123.730 120.068.955
Kredilerden Nakit Girişleri
96.123.730 120.068.955
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-71.524.061 -204.205.050
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-71.524.061 -204.205.050
Ödenen Faiz
-19.146.193 -29.141.220
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-7.008.219 -4.866.956
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.371.593 2.316.666
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-319.548 -225.447
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.052.045 2.091.219
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.969.185 12.568.628
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.021.230 14.659.847


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
29.021.230 16.969.185
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
36.558.507 37.484.638
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 884 1.714
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 36.557.623 37.482.924
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
6.575.804 4.568.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.575.804 4.568.933
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Stoklar
78.004.098 66.910.488
Canlı Varlıklar
7 2.728.500 2.942.250
Peşin Ödenmiş Giderler
2.922.368 4.231.643
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.922.368 4.231.643
Diğer Dönen Varlıklar
11 12.422.639 11.834.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 12.422.639 11.834.690
ARA TOPLAM
168.233.146 144.941.827
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
168.233.146 144.941.827
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8.299 8.299
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Finansal Yatırımlar
8.299 8.299
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
38.680 52.495
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
38.680 52.495
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
1.196.576 1.219.333
Canlı Varlıklar
7 161.043.611 134.007.700
Maddi Duran Varlıklar
8 436.828.747 294.853.052
Arazi ve Arsalar
237.322.500 172.529.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
13.259.481 9.095.241
Binalar
111.587.638 68.335.791
Tesis, Makine ve Cihazlar
67.964.228 39.399.344
Taşıtlar
2.067.726 1.995.289
Mobilya ve Demirbaşlar
575.819 671.804
Özel Maliyetler
56.267 115.597
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.995.088 2.710.986
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.859.245 7.048.897
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.859.245 7.048.897
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Duran Varlıklar
689.453 127.956
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
689.453 127.956
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
605.664.611 437.317.732
TOPLAM VARLIKLAR
773.897.757 582.259.559
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 91.780.148 55.262.114
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 91.780.148 55.262.114
Banka Kredileri
91.780.148 55.262.114
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 94.943.752 46.034.111
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 94.943.752 46.034.111
Banka Kredileri
84.649.364 41.052.772
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10.294.388 4.981.339
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 43.437.889 42.912.580
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
43.437.889 42.912.580
Ticari Borçlar
91.487.644 80.879.950
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 15.237.874 7.325.604
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 76.249.770 73.554.346
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11.796.112 9.227.824
Diğer Borçlar
8.446.896 16.160.393
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.446.896 16.160.393
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.901.415 3.147.056
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.901.415 3.147.056
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.155.823 3.993.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
717.036 3.992.845
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
438.787 876
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
346.949.679 257.617.749
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
346.949.679 257.617.749
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 205.269.890 200.966.121
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 205.269.890 200.966.121
Banka Kredileri
193.194.215 188.621.920
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12.075.675 12.344.201
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
4.856.100 6.339.337
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.856.100 6.339.337
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
388.171 979.053
Uzun Vadeli Karşılıklar
26.258.880 23.430.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
26.258.880 23.430.737
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 51.473.881 30.984.524
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
288.246.922 262.699.772
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
635.196.601 520.317.521
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 138.694.204 61.942.038
Ödenmiş Sermaye
78.234.000 40.120.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18.395.552 18.395.552
Sermaye Avansı
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
434.296 260.289
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
315.838.788 193.243.947
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
315.838.788 193.243.947
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8 320.383.696 197.644.447
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.544.908 -4.400.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-24.794.893 1.281.662
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.914.893 1.281.662
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
17 -26.709.786 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-26.709.786 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.682.532 9.672.341
Yasal Yedekler
9.682.532 9.672.341
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-196.587.816 -186.665.714
Net Dönem Karı veya Zararı
-62.508.255 -14.366.039
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.952
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
138.701.156 61.942.038
TOPLAM KAYNAKLAR
773.897.757 582.259.559


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.120.000 18.395.552 260.289 231.513.931 -4.604.755 54.412.828 9.672.341 -143.289.964 -76.162.571 130.317.651 130.317.651
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-3.449.566 3.449.566 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-76.162.571 76.162.571 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.797 10.351.546 -6.498.987 3.835.762 3.835.762
Dönem Karı (Zararı)
-6.498.987 -6.498.987 -6.498.987
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.797 10.351.546 0 10.334.749 10.334.749
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-27.657.913 221.052 -63.533.338 26.575.249 -64.394.950 -64.394.950
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.120.000 18.395.552 260.289 200.406.452 -4.400.500 1.231.036 9.672.341 -189.427.720 -6.498.987 69.758.463 69.758.463
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.120.000 18.395.552 260.289 197.644.447 -4.400.500 1.281.662 9.672.341 -186.665.714 -14.366.039 61.942.038 61.942.038
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-4.454.129 4.454.129 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
10.191 -14.376.230 14.366.039 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
127.193.378 -144.408 633.231 -26.709.786 -62.508.255 38.464.160 -7.312 38.456.848
Dönem Karı (Zararı)
-62.508.255 -62.508.255 -9.359 -62.517.614
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
127.193.378 -144.408 633.231 -26.709.786 0 100.972.415 2.047 100.974.462
Sermaye Arttırımı
38.114.000 0 174.007 38.288.007 38.288.007
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
14.264 14.264
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
78.234.000 18.395.552 0 434.296 320.383.696 -4.544.908 1.914.893 -26.709.786 9.682.532 -196.587.816 -62.508.255 138.694.204 6.952 138.701.156


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-62.517.614 -6.498.987 -1.682.792 -2.253.124
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
127.048.970 -16.797 127.193.378 118
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
127.193.378 0 127.193.378 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-144.408 -16.797 0 118
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-26.074.508 10.351.546 -26.458.444 -80.874
Yabancı Para Çevrim Farkları
635.278 10.351.546 251.342 -80.874
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
635.278 10.351.546 251.342 -80.874
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.709.786 0 -26.709.786 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-26.709.786 0 -26.709.786 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
100.974.462 10.334.749 100.734.934 -80.756
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.456.848 3.835.762 99.052.142 -2.333.880
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-7.312 0 -2.368 0
Ana Ortaklık Payları
38.464.160 3.835.762 99.054.510 -2.333.880http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887661


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.378 Değişim: -0,66% Hacim : 22.264 Mio.TL Son veri saati : 15:03
Düşük 2.374 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,9066 Değişim: 0,41%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8550 Değişim: 0,11%
Düşük 16,7750 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
940,56 Değişim: 0,00%
Düşük 937,32 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.