KAP ***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2020 - 20:15
KAP ***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 113.912.630 171.820.010 46.163.464 76.144.590
Satışların Maliyeti
-104.026.941 -138.848.586 -43.987.651 -59.145.926
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.885.689 32.971.424 2.175.813 16.998.664
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
7 15.883.369 13.848.820 6.310.965 2.044.443
BRÜT KAR (ZARAR)
25.769.058 46.820.244 8.486.778 19.043.107
Genel Yönetim Giderleri
-15.106.587 -15.446.232 -5.600.395 -6.762.446
Pazarlama Giderleri
12 -12.843.911 -13.938.138 -5.297.052 -8.827.192
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-472.190 -448.859 -239.895 -220.390
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 10.577.839 10.159.350 4.340.099 6.793.970
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -5.045.325 -6.672.578 -2.889.850 -3.746.909
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.878.884 20.473.787 -1.200.315 6.280.140
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 621.858 29.884.278 196.242 -4.082.102
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -2.346.201 -2.559.614 -857.881 -979.027
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-127.117 68.312 -133.168 68.312
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.027.424 47.866.763 -1.995.122 1.287.323
Finansman Gelirleri
15 2.171.435 8.965.672 232.332 1.942.579
Finansman Giderleri
15 -63.329.256 -58.178.497 -31.795.731 -23.226.548
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-60.130.397 -1.346.062 -33.558.521 -19.996.646
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
16 -704.425 -2.899.801 1.171.878 -11.821
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-704.425 -2.899.801 1.171.878 -11.821
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-60.834.822 -4.245.863 -32.386.643 -20.008.467
DÖNEM KARI (ZARARI)
-60.834.822 -4.245.863 -32.386.643 -20.008.467
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-6.066 0 -6.066
Ana Ortaklık Payları
-60.828.756 -4.245.863 -32.380.577 -20.008.467
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.080.602 -1.431.712
Dönem Karı (Zararı)
-60.834.822 -4.245.863
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-60.834.822 -4.245.863
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
56.702.430 9.993.805
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 9.066.729 8.192.261
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
472.623 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
472.623 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.356.476 7.682.787
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.259.075 4.227.013
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.097.401 3.455.774
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.405.420 18.403.472
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -683.798 -5.912.487
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 17.089.218 24.315.959
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-6.517.369 -4.012.874
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
37.402.986 9.309.448
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-15.883.369 -14.079.818
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -230.998
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-15.883.369 -13.848.820
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
127.117 -68.312
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
704.425 2.844.367
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
10.567.392 11.218.477
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.331.859 -109.796
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
9.235.533 11.328.273
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -29.496.003
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.753.508 6.354.691
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.967.509 17.405.711
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.006 -702.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.968.515 18.108.411
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.191.824 -4.140.012
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.191.824 -4.140.012
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.569.555 2.060.688
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.837.764 -19.604.765
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.677.926 -2.734.404
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.515.690 -16.870.361
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 2.202.373
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.140.809 11.959.209
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 3.099.979
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.140.809 8.859.230
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.018.935 -3.528.513
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.018.935 -3.528.513
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.885.900 12.102.633
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-733.266 -2.202.373
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-3.993.721 -3.623.896
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -11.720.950
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6.532.285 4.012.874
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.481.255 102.303.270
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 103.011.898
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.724.343 291.501
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.724.343 291.501
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.834.451 -2.687.341
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.797.646 -2.400.231
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-36.805 -287.110
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.111.360 5.456.065
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.717.619 -9.681.337
Alınan Faiz
683.798 5.912.484
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.364.233 -95.734.557
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
38.001.751 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
66.359.189 104.823.637
Kredilerden Nakit Girişleri
66.359.189 104.823.637
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-51.196.024 -164.009.429
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-51.196.024 -164.009.429
Ödenen Faiz
-5.905.879 -24.315.959
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-7.894.804 -12.232.806
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.802.376 5.137.001
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-319.548 -225.447
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.482.828 4.911.554
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.969.185 12.568.628
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.452.013 17.480.182


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
44.452.013 16.969.185
Ticari Alacaklar
26.517.129 37.484.638
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 708 1.714
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 26.516.421 37.482.924
Diğer Alacaklar
5.775.042 4.568.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.775.042 4.568.933
Türev Araçlar
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Stoklar
69.007.420 66.910.488
Canlı Varlıklar
7 2.353.500 2.942.250
Peşin Ödenmiş Giderler
3.429.029 4.231.643
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.429.029 4.231.643
Diğer Dönen Varlıklar
10.171.354 11.834.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 10.171.354 11.834.690
ARA TOPLAM
161.705.487 144.941.827
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
161.705.487 144.941.827
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8.299 8.299
Diğer Finansal Yatırımlar
8.299 8.299
Diğer Alacaklar
38.210 52.495
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
38.210 52.495
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
1.092.216 1.219.333
Canlı Varlıklar
7 144.850.546 134.007.700
Maddi Duran Varlıklar
8 289.359.254 294.853.052
Arazi ve Arsalar
172.613.220 172.529.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
8.424.710 9.095.241
Binalar
65.204.521 68.335.791
Tesis, Makine ve Cihazlar
36.220.163 39.399.344
Taşıtlar
2.373.563 1.995.289
Mobilya ve Demirbaşlar
607.619 671.804
Özel Maliyetler
64.316 115.597
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.851.142 2.710.986
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.155.722 7.048.897
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.155.722 7.048.897
Diğer Duran Varlıklar
729.667 127.956
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
729.667 127.956
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
442.233.914 437.317.732
TOPLAM VARLIKLAR
603.939.401 582.259.559
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 80.838.022 55.262.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 80.838.022 55.262.114
Banka Kredileri
80.838.022 55.262.114
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
83.526.771 46.034.111
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 83.526.771 46.034.111
Banka Kredileri
75.716.890 41.052.772
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.809.881 4.981.339
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 35.017.774 42.912.580
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
35.017.774 42.912.580
Ticari Borçlar
75.042.186 80.879.950
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 9.003.530 7.325.604
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 66.038.656 73.554.346
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10.313.002 9.227.824
Diğer Borçlar
11.552.668 16.160.393
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11.552.668 16.160.393
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.876.944 3.147.056
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.876.944 3.147.056
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.097.401 3.993.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
724.015 3.992.845
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
373.386 876
ARA TOPLAM
300.264.768 257.617.749
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
300.264.768 257.617.749
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
201.125.189 200.966.121
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 201.125.189 200.966.121
Banka Kredileri
189.177.130 188.621.920
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11.948.059 12.344.201
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
4.991.187 6.339.337
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.991.187 6.339.337
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
586.569 979.053
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.956.546 23.430.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25.956.546 23.430.737
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 31.652.847 30.984.524
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
264.312.338 262.699.772
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
564.577.106 520.317.521
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
39.353.439 61.942.038
Ödenmiş Sermaye
40.120.000 40.120.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18.395.552 18.395.552
Sermaye Avansı
18 38.001.751 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
260.289 260.289
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
190.153.181 193.243.947
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
190.153.181 193.243.947
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
194.698.089 197.644.447
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.544.908 -4.400.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.664.476 1.281.662
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.664.476 1.281.662
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.682.532 9.672.341
Yasal Yedekler
9.682.532 9.672.341
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-198.095.586 -186.665.714
Net Dönem Karı veya Zararı
-60.828.756 -14.366.039
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.856
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
39.362.295 61.942.038
TOPLAM KAYNAKLAR

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,48% Hacim : 10.486 Mio.TL Son veri saati : 14:30
Düşük 1.460 18.05.2021 Yüksek 1.466
Açılış: 1.461
8,3344 Değişim: 0,27%
Düşük 8,3073 18.05.2021 Yüksek 8,3599
Açılış: 8,3117
10,1813 Değişim: 0,71%
Düşük 10,1023 18.05.2021 Yüksek 10,2051
Açılış: 10,1096
500,09 Değişim: 0,23%
Düşük 498,63 18.05.2021 Yüksek 502,61
Açılış: 498,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.