KAP ***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

16.02.2020 - 17:49
KAP ***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
32 306.487.757 373.898.521
Satışların Maliyeti
32 -259.481.108 -282.871.339
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
47.006.649 91.027.182
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
12-32 36.104.301 37.222.678
BRÜT KAR (ZARAR)
83.110.950 128.249.860
Genel Yönetim Giderleri
34 -28.281.899 -31.368.594
Pazarlama Giderleri
34 -26.458.433 -26.575.908
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
34 -941.473 -2.235.513
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
35 22.229.568 45.693.464
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
35 -12.162.705 -22.837.157
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
37.496.008 90.926.152
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
36 30.288.757 1.035.931
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
36 -5.229.405 -4.034.334
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 8.023 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
62.563.383 87.927.749
Finansman Gelirleri
38 10.474.796 4.603.357
Finansman Giderleri
38 -92.328.867 -153.115.282
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-19.290.688 -60.584.176
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.924.649 -15.578.395
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
41 0 -14.074.553
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
41 4.924.649 -1.503.842
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.366.039 -76.162.571
DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.366.039 -76.162.571
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
42 -14.366.039 -76.162.571
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

-Ana ortaklığa ait sürdürülen faaliyetlerden 1 kuruş nominal değerli 100 adet pay başına kazanç / (kayıp) 42 -0,35810000 -1,89840000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.552.268 53.352.705
Dönem Karı (Zararı)
-14.366.039 -76.162.571
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-14.366.039 -76.162.571
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.934.719 125.178.852
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-18 17.502.223 19.279.050
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9 75.040 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 75.040
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.737.989 11.549.006
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 8.744.268 7.398.967
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.993.721 4.150.039
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
30.385.417 45.468.313
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
38 -6.955.767 -386.941
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
38 37.341.184 45.855.254
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-8.337.021 -8.379.293
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.841.934 61.600.522
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-36.478.121 -38.476.523
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-373.820 -1.253.845
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-36.104.301 -37.222.678
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-8.023 0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-8.023
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
41 -4.924.651 14.862.936
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23.635.935 19.274.841
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
356.044 2.211.279
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23.279.891 17.063.562
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
40 -29.496.003 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
20.304.524 5.493.259
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7-8 24.138.429 -23.757.295
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.714 476.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
24.140.143 -24.234.194
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.215.598 350.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.215.598 350.364
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -4.853.719 -18.046.954
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7-8 6.195.549 37.704.423
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.804.200 -734.146
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.391.349 38.438.569
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 -5.281.504 6.878.288
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.213.200 453.205
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.099.979 -3.099.979
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.113.221 3.553.184
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.891.833 1.911.228
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-5.891.833 1.911.228
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.873.204 54.509.540
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
28 -3.162.675 -3.438.568
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-3.623.896 -548.286
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
41 -1.871.386 -4.318.428
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8.337.021 7.148.447
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
92.113.647 -13.902.855
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
103.011.898 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15-18-36 168.426 193.549
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15-18-36 168.426 193.549
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-18-36 -8.060.101 -9.019.150
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.353.236 -8.159.925
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-18-36 -706.865 -859.225
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-36 10.010.804 8.938.756
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-36 -19.973.147 -14.402.951
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
6.955.767 386.941
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-99.945.808 -35.608.841
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
25 127.355.935 77.819.138
Kredilerden Nakit Girişleri
25 127.355.935 77.819.138
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
25 -194.257.545 -81.689.270
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
25 -194.257.545 -81.689.270
Ödenen Faiz
-37.341.184 -31.797.683
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.296.986 58.974
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.720.107 3.841.009
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-319.550 -225.447
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.400.557 3.615.562
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 12.568.628 8.953.066
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 16.969.185 12.568.628


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16.969.185 12.568.628
Ticari Alacaklar
37.484.638 80.499.435
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.714 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
37.482.924 80.499.435
Diğer Alacaklar
4.568.933 103.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.568.933 103.479
Stoklar
66.910.488 86.784.133
Canlı Varlıklar
2.942.250 1.849.500
Peşin Ödenmiş Giderler
4.231.643 5.603.151
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.231.643 5.603.151
Diğer Dönen Varlıklar
11.834.690 10.012.317
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11.834.690 10.012.317
ARA TOPLAM
144.941.827 197.420.643
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
144.941.827 197.420.643
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8.299 8.299
Diğer Finansal Yatırımlar
8.299 8.299
Ticari Alacaklar
52.495 302.351
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
52.495 302.351
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
1.219.333 1.211.310
Canlı Varlıklar
134.007.700 112.313.697
Maddi Duran Varlıklar
294.853.052 457.038.560
Arazi ve Arsalar
172.529.000 177.645.230
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
9.095.241 11.243.695
Binalar
68.335.791 132.021.272
Tesis, Makine ve Cihazlar
39.399.344 130.140.602
Taşıtlar
1.995.289 358.165
Mobilya ve Demirbaşlar
671.804 930.168
Özel Maliyetler
115.597 150.386
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.710.986 4.549.042
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.048.897 8.566.735
Diğer Haklar
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.048.897 8.566.735
Diğer Duran Varlıklar
127.956 6.130.787
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
127.956 6.130.787
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
437.317.732 585.571.739
TOPLAM VARLIKLAR
582.259.559 782.992.382
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
55.262.114 61.366.303
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
55.262.114 61.366.303
Banka Kredileri
55.262.114 61.366.303
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
46.034.111 88.747.236
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
46.034.111 88.747.236
Banka Kredileri
41.052.772 81.338.976
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.981.339 7.408.260
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
42.912.580 38.615.597
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri
0 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
42.912.580 38.615.597
Ticari Borçlar
80.879.950 98.274.502
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7.325.604 3.521.404
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
73.554.346 94.753.098
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9.227.824 14.509.328
Diğer Borçlar
16.160.393 1.797.819
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
16.160.393 1.797.819
Türev Araçlar
0 373.820
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 373.820
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.147.056 5.111.814
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.147.056 5.111.814
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 11.720.950
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.993.721 4.150.039
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.992.845 2.692.307
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
876 1.457.732
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
257.617.749 324.667.408
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
257.617.749 324.667.408
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
200.966.121 246.700.992
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
200.966.121 246.700.992
Banka Kredileri
188.621.920 233.251.711
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12.344.201 13.449.281
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
6.339.337 3.998.480
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 3.099.979
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.339.337 898.501
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
0 1.388.744
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
979.053 1.766.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
979.053 1.766.176
Uzun Vadeli Karşılıklar
23.430.737 24.200.030
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23.430.737 24.200.030
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30.984.524 49.952.901
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
262.699.772 328.007.323
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
520.317.521 652.674.731
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
61.942.038 130.317.651
Ödenmiş Sermaye
40.120.000 40.120.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18.395.552 18.395.552
Sermaye Avansı
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
260.289 260.289
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
194.525.609 281.322.004
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
193.243.947 226.909.176
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
197.644.447 231.513.931
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.400.500 -4.604.755
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.281.662 54.412.828
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.672.341 9.672.341
Yasal Yedekler
9.672.341 9.672.341
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-186.665.714 -143.289.964
Net Dönem Karı veya Zararı
-14.366.039 -76.162.571
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
61.942.038 130.317.651
TOPLAM KAYNAKLAR
582.259.559 782.992.382


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.120.000 18.395.552 260.289 0 144.926.275 -4.169.753 140.756.521 140.756.521 28.940.406 0 0 28.940.406 9.672.341 -101.220.904 -43.621.770 -144.842.674 93.302.436 93.302.436
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 -182.524 -182.524 -182.524 0 -182.524
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-182.524 -182.524 -182.524 0 -182.524
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Diğer Düzeltmeler
-2.203.997 -2.203.997 -2.203.997 2.203.998 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 -99.199.432 -43.621.770 -43.621.770 93.119.912 93.119.912
Transferler
0 468.762 -44.090.532 43.621.770 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
88.791.654 -435.002 88.356.652 0 0 0 0 0 88.356.652 25.003.660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.003.660 0 0 0 0 0 -76.162.571 -76.162.571 37.197.741 0 37.197.741
Dönem Karı (Zararı)
-76.162.571 -76.162.571 -76.162.571 0 -76.162.571
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
88.791.654 -435.002 88.356.652 88.356.652 25.003.660 0 0 25.003.660 113.360.312 0 113.360.312
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.120.000 18.395.552 0 0 0 0 0 260.289 0 0 0 0 231.513.931 0 -4.604.755 0 226.909.176 0 0 0 0 0 226.909.176 54.412.828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.412.828 9.672.341 0 0 0 -143.289.964 -76.162.571 -219.452.535 130.317.651 0 130.317.651
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.120.000 18.395.552 260.289 231.513.931 -4.604.755 226.909.176 226.909.176 54.412.828 54.412.828 9.672.341 -143.289.964 -76.162.571 -219.452.535 130.317.651 130.317.651
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-6.211.571 -6.211.571 -6.211.571 6.211.571 6.211.571 0 0
Transferler
-76.162.571 76.162.571 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -16.797 -16.797 -16.797 10.402.172 10.402.172 -14.366.039 -14.366.039 -3.980.664 -3.980.664
Dönem Karı (Zararı)
-14.366.039 0 -14.366.039 -14.366.039
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -16.797 -16.797 -16.797 10.402.172 10.402.172 10.385.375 10.385.375
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-27.657.913 221.052 -27.436.861 -27.436.861 -63.533.338 -63.533.338 26.575.249 26.575.249 -64.394.951 -64.394.951
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.120.000 18.395.552 0 0 0 0 260.289 0 0 0 0 197.644.447 0 -4.400.500 0 193.243.947 0 0 0 0 0 193.243.947 1.281.662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.281.662 9.672.341 0 0 0 -186.665.714 -14.366.039 -201.031.753 61.942.038 0 61.942.038


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.366.039 -76.162.571
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-16.797 88.356.652
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 88.791.654
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.797 -435.002
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
10.402.172 25.003.660
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.402.172 25.003.660
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
10.402.172 25.003.660
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.385.375 113.360.312
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.980.664 37.197.741
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.980.664 37.197.741http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819334


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.417 Değişim: 0,53% Hacim : 4.879 Mio.TL Son veri saati : 12:21
Düşük 1.414 23.06.2021 Yüksek 1.420
Açılış: 1.415
8,6141 Değişim: -0,41%
Düşük 8,5973 23.06.2021 Yüksek 8,6768
Açılış: 8,6499
10,2866 Değişim: -0,46%
Düşük 10,2595 23.06.2021 Yüksek 10,3534
Açılış: 10,3341
493,69 Değişim: -0,22%
Düşük 492,68 23.06.2021 Yüksek 496,86
Açılış: 494,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.