KAP ***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2018 - 17:11
KAP ***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -12.029 -1.538.847 3.449.124 0 3.449.124
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
13 -1.601.098 -1.601.098 0 -1.601.098
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -10.071 -10.071 0 -10.071
Sermaye Arttırımı
13 1.500.000 1.500.000 0 1.500.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.500.000 -22.100 -1.538.847 -1.601.098 3.337.955 0 3.337.955
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.500.000 -22.100 -3.139.945 -975.917 3.337.955 0 3.337.955
Transferler
0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
13 -975.917 -975.917 0 -975.917
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -29.178 0 0 0
Sermaye Arttırımı
13 0 0 0 -29.178
Dönem Sonu Bakiyeler
6.500.000 -51.278 -3.139.945 -315.090 2.332.860 0 2.332.860


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-981.066 -944.389
Dönem Karı (Zararı)
-975.917 -751.368
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
181.268 -27.929
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 26.982 38.188
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
205.594 179.553
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 29.536 23.561
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
176.058 155.992
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-32.291 -21.016
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-32.291 -21.016
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -19.017 -224.654
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-133.892 -140.727
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
35.631 -548
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 35.631 -548
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.895 18.582
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -5.895 18.582
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-163.628 -158.761
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-163.628 -158.761
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-928.541 -920.024
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -52.525 -24.365
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1 26.899
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1 -1
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1 -1
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 26.900
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 1.500.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.500.000
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.500.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-981.067 582.510
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-981.067 582.510
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.271.920 2.817.490
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.290.853 3.400.000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.332.134 3.280.910
Ticari Alacaklar
49.661 85.292
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 49.661 85.292
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
66.233 28.462
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 66.233 28.462
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7 136.434 83.435
ARA TOPLAM
2.584.462 3.478.099
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.584.462 3.478.099
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
21.957 38.020
Mobilya ve Demirbaşlar
9 21.957 38.020
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16.370 27.285
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 16.370 27.285
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 43.120 15.874
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
81.447 81.179
TOPLAM VARLIKLAR
2.665.909 3.559.278
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 41.162 41.082
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.000 1.000
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.000 1.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
40.162 40.082
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
40.162 40.082
Diğer Borçlar
69.737 74.722
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 69.737 74.722
Kısa Vadeli Karşılıklar
93.557 43.868
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 93.557 43.868
ARA TOPLAM
204.456 159.672
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
204.456 159.672
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
128.593 61.651
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 128.593 61.651
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
128.593 61.651
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
333.049 221.323
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.332.860 3.337.955
Ödenmiş Sermaye
13 6.500.000 6.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-51.278 -22.100
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-51.278 -22.100
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.139.945 -1.538.847
Net Dönem Karı veya Zararı
-975.917 -1.601.098
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.332.860 3.337.955
TOPLAM KAYNAKLAR
2.665.909 3.559.278


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 588.870 707.520
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
588.870 707.520
BRÜT KAR (ZARAR)
588.870 707.520
Genel Yönetim Giderleri
15 -1.908.636 -1.924.036
Pazarlama Giderleri
16 -15.000 -17.393
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.334.766 -1.233.909
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.334.766 -1.233.909
Finansman Gelirleri
17 339.832 259.552
Finansman Giderleri
17 0 -740
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-994.934 -975.097
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19.017 223.729
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 19.017 223.729
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-975.917 -751.368
DÖNEM KARI (ZARARI)
-975.917 -751.368
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-975.917 -751.368
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-29.178 -12.029
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-29.178 -12.029
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-12.029
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-29.178 -12.029
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.005.095 -763.397
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.005.095 -763.397http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715492


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.547 Değişim: 0,29% Hacim : 18.390 Mio.TL Son veri saati : 14:15
Düşük 1.539 25.01.2021 Yüksek 1.560
Açılış: 1.557
7,3851 Değişim: -0,34%
Düşük 7,3635 25.01.2021 Yüksek 7,4242
Açılış: 7,4103
8,9809 Değişim: -0,46%
Düşük 8,9708 25.01.2021 Yüksek 9,0459
Açılış: 9,0228
442,61 Değişim: 0,17%
Düşük 438,20 25.01.2021 Yüksek 443,84
Açılış: 441,83
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.