KAP ***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

10.05.2019 - 23:49
KAP ***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 1.278 0 -175.996 59.107 -12.727 0 0 -54.057 0 1.373.597 362.949 0 2.712.151 0 2.712.151
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 60.152 0 0 -477.131 0 -416.979 0 -416.979
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 60.152 0 0 -477.131 0 -416.979 0 -416.979
Yeni Bakiye
(13) 1.158.000 1.278 0 -175.996 59.107 -12.727 0 0 6.095 0 1.373.597 -114.182 0 2.295.172 0 2.295.172
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.663 27.663 0 27.663
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 -3.669 0 0 0 0 -3.669 0 -3.669
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362.949 -362.949 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362.949 -362.949 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.158.000 1.278 0 -175.996 59.107 -12.727 0 0 2.426 0 1.736.546 -477.131 27.663 2.319.166 0 2.319.166
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 1.278 0 -175.996 61.807 -8.991 0 0 -4.545 0 1.736.546 -390.773 0 2.377.326 0 2.377.326
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
(13) 1.158.000 1.278 0 -175.996 61.807 -8.991 0 0 -4.545 0 1.736.546 -390.773 0 2.377.326 0 2.377.326
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -95.094 -95.094 0 -95.094
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 -599 0 0 0 0 -599 0 -599
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -390.773 390.773 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -390.773 390.773 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.158.000 1.278 0 -175.996 61.807 -8.991 0 0 -5.144 0 1.345.773 0 -95.094 2.281.633 0 2.281.633


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
9.291.695 12.099.212 21.390.907 11.244.924 11.276.391 22.521.315
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 3.470.013 2.544.830 6.014.843 3.396.221 2.517.867 5.914.088
Teminat Mektupları
3.461.426 994.313 4.455.739 3.388.786 991.562 4.380.348
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
164.174 4.444 168.618 148.504 3.772 152.276
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
3.297.252 989.869 4.287.121 3.240.282 987.790 4.228.072
Banka Kredileri
0 132.898 132.898 0 132.949 132.949
İthalat Kabul Kredileri
0 132.898 132.898 0 132.949 132.949
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
1.976 266.179 268.155 1.976 260.858 262.834
Belgeli Akreditifler
1.976 266.179 268.155 1.976 260.858 262.834
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 268.066 268.066 0 174.680 174.680
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 268.066 268.066 0 174.680 174.680
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
6.611 883.374 889.985 5.459 957.818 963.277
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 2.562.503 545.426 3.107.929 2.321.902 84.759 2.406.661
Cayılamaz Taahhütler
2.087.792 545.426 2.633.218 1.822.705 84.759 1.907.464
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
133.851 534.109 667.960 22.231 73.933 96.164
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.030.793 11.317 1.042.110 980.296 10.826 991.122
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
407.387 0 407.387 336.022 0 336.022
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
10.925 0 10.925 10.032 0 10.032
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
504.343 0 504.343 473.623 0 473.623
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
493 0 493 501 0 501
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
(4) 474.711 0 474.711 499.197 0 499.197
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
474.711 0 474.711 499.197 0 499.197
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 3.259.179 9.008.956 12.268.135 5.526.801 8.673.765 14.200.566
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
936.000 0 936.000 936.000 0 936.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
936.000 0 936.000 936.000 0 936.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.323.179 9.008.956 11.332.135 4.590.801 8.673.765 13.264.566
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
277.170 460.183 737.353 434.716 656.456 1.091.172
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
188.297 177.345 365.642 226.608 322.233 548.841
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
88.873 282.838 371.711 208.108 334.223 542.331
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.917.385 7.663.512 9.580.897 3.698.020 7.298.273 10.996.293
Swap Para Alım İşlemleri
315.635 3.883.655 4.199.290 970.090 3.847.410 4.817.500
Swap Para Satım İşlemleri
1.501.750 2.529.401 4.031.151 2.327.930 2.255.145 4.583.075
Swap Faiz Alım İşlemleri
50.000 625.228 675.228 200.000 597.859 797.859
Swap Faiz Satım İşlemleri
50.000 625.228 675.228 200.000 597.859 797.859
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
128.624 757.780 886.404 458.065 610.742 1.068.807
Para Alım Opsiyonları
27.608 416.913 444.521 234.015 289.080 523.095
Para Satım Opsiyonları
101.016 340.867 441.883 224.050 321.662 545.712
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 127.481 127.481 0 108.294 108.294
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
437.762.524 238.194.751 675.957.275 429.099.857 223.214.524 652.314.381
EMANET KIYMETLER
1.705.358 1.365.062 3.070.420 1.617.052 1.231.282 2.848.334
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
162.215 94.931 257.146 142.774 89.844 232.618
Tahsile Alınan Çekler
1.401.669 116.090 1.517.759 1.348.012 128.918 1.476.930
Tahsile Alınan Ticari Senetler
70.560 250.943 321.503 65.098 158.429 223.527
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
3.340 734.230 737.570 2.124 695.644 697.768
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
67.573 168.868 236.441 59.043 158.447 217.490
Emanet Kıymet Alanlar
1 0 1 1 0 1
REHİNLİ KIYMETLER
431.947.102 235.787.496 667.734.598 423.429.725 220.986.135 644.415.860
Menkul Kıymetler
22.000 63 22.063 22.000 59 22.059
Teminat Senetleri
102.291.523 40.457.426 142.748.949 99.952.446 37.881.245 137.833.691
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
28.523.149 11.931.908 40.455.057 28.316.799 11.630.413 39.947.212
Diğer Rehinli Kıymetler
299.877.543 183.373.356 483.250.899 293.982.660 171.441.146 465.423.806
Rehinli Kıymet Alanlar
1.232.887 24.743 1.257.630 1.155.820 33.272 1.189.092
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
4.110.064 1.042.193 5.152.257 4.053.080 997.107 5.050.187
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
447.054.219 250.293.963 697.348.182 440.344.781 234.490.915 674.835.696


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
361.781 -189.023
Alınan Faizler
1.271.621 690.912
Ödenen Faizler
-660.780 -510.224
Alınan Temettüler
21 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
122.355 106.503
Elde Edilen Diğer Kazançlar
272.942 -201
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
100.065 29.368
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-122.247 -110.601
Ödenen Vergiler
0 -12.884
Diğer
-622.196 -381.896
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
325.305 -2.053.984
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
27 -1.043
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-953.347 -1.129.812
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
276.218 -324.332
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
511.615 -2.014.734
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.315.606 799.977
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-492.505 460.090
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-332.309 155.870
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
687.086 -2.243.007
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
458.296 139.425
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -4.450
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.639 -3.733
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
8.630 29.650
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-23.288 -513.874
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
27.207 767.219
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 -166.526
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
555.809 40.502
Diğer
-107.423 -9.363
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-384.344 79.732
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
173.114 350.815
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-537.459 -269.845
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-19.999 -1.238
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
142.184 40.271
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
903.222 -1.983.579
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.923.914 3.595.658
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.827.136 1.612.079


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
-95.094 27.663
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-599 -3.669
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-599 -3.669
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-748 -4.639
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
149 970
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-95.693 23.994


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.318.270 3.881.330 5.199.600 1.687.684 3.002.378 4.690.062
Nakit ve Nakit Benzerleri
651.772 3.752.530 4.404.302 962.857 2.756.790 3.719.647
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 435.857 3.306.080 3.741.937 918.291 2.640.353 3.558.644
Bankalar
(3) 201.202 446.450 647.652 357 116.437 116.794
Para Piyasalarından Alacaklar
15.649 0 15.649 45.365 0 45.365
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-936 0 -936 -1.156 0 -1.156
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 1.283 9.708 10.991 1.501 9.524 11.025
Devlet Borçlanma Senetleri
1.283 9.708 10.991 1.501 9.524 11.025
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 497.762 19.305 517.067 555.003 15.301 570.304
Devlet Borçlanma Senetleri
490.345 0 490.345 547.586 0 547.586
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.417 19.305 26.722 7.417 15.301 22.718
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(2),(11) 167.453 99.787 267.240 168.323 220.763 389.086
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
167.453 99.787 267.240 168.323 220.763 389.086
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
16.475.962 7.686.281 24.162.243 16.340.932 7.632.616 23.973.548
Krediler
(5) 16.180.106 6.646.757 22.826.863 15.399.665 6.656.485 22.056.150
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 1.952.278 1.039.524 2.991.802 2.447.744 976.131 3.423.875
Devlet Borçlanma Senetleri
1.952.278 307.737 2.260.015 2.447.744 293.076 2.740.820
Diğer Finansal Varlıklar
0 731.787 731.787 0 683.055 683.055
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.656.422 0 -1.656.422 -1.506.477 0 -1.506.477
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 390.478 0 390.478 318.321 0 318.321
Satış Amaçlı
390.478 0 390.478 318.321 0 318.321
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
779.704 7.668 787.372 779.704 7.668 787.372
İştirakler (Net)
(7) 4.140 0 4.140 4.140 0 4.140
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.140 0 4.140 4.140 0 4.140
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 775.564 7.668 783.232 775.564 7.668 783.232
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
172.098 7.668 179.766 172.098 7.668 179.766
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
603.466 0 603.466 603.466 0 603.466
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 814.120 0 814.120 627.949 0 627.949
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 108.474 0 108.474 92.434 0 92.434
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
108.474 0 108.474 92.434 0 92.434
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 1.422 0 1.422
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 173.055 0 173.055 142.324 0 142.324
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 278.159 342.992 621.151 365.124 322.764 687.888
VARLIKLAR TOPLAMI
20.338.222 11.918.271 32.256.493 20.355.894 10.965.426 31.321.320
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 13.165.184 11.579.646 24.744.830 12.744.487 10.344.647 23.089.134
ALINAN KREDİLER
(3) 101.502 1.739.811 1.841.313 97.532 2.229.784 2.327.316
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 427.212 0 427.212 124.596 0 124.596
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 558.470 0 558.470 865.828 0 865.828
Bonolar
176.743 0 176.743 163.978 0 163.978
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
381.727 0 381.727 701.850 0 701.850
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2),(8) 144.004 71.620 215.624 167.222 90.010 257.232
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
144.004 71.620 215.624 167.222 90.010 257.232
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 194.163 3.419 197.582 0 0 0
KARŞILIKLAR
(9) 489.273 1.651 490.924 479.080 3.617 482.697
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
90.095 0 90.095 82.298 0 82.298
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
399.178 1.651 400.829 396.782 3.617 400.399
CARİ VERGİ BORCU
(10) 73.344 0 73.344 56.723 0 56.723
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 452.175 492.305 944.480 452.571 451.050 903.621
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
452.175 492.305 944.480 452.571 451.050 903.621
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 217.682 263.399 481.081 438.835 398.012 836.847
ÖZKAYNAKLAR
(13) 2.275.282 6.351 2.281.633 2.373.279 4.047 2.377.326
Ödenmiş Sermaye
1.158.000 0 1.158.000 1.158.000 0 1.158.000
Sermaye Yedekleri
-174.718 0 -174.718 -174.718 0 -174.718
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.278 0 1.278 1.278 0 1.278
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-175.996 0 -175.996 -175.996 0 -175.996
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
52.816 0 52.816 52.816 0 52.816
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-11.495 6.351 -5.144 -8.592 4.047 -4.545
Kar Yedekleri
1.345.773 0 1.345.773 1.736.546 0 1.736.546
Yasal Yedekler
290.307 0 290.307 285.989 0 285.989
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
969.063 0 969.063 1.364.154 0 1.364.154
Diğer Kar Yedekleri
86.403 0 86.403 86.403 0 86.403
Kar veya Zarar
-95.094 0 -95.094 -390.773 0 -390.773
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 -477.131 0 -477.131
Dönem Net Kâr veya Zararı
-95.094 0 -95.094 86.358 0 86.358
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
18.098.291 14.158.202 32.256.493 17.800.153 13.521.167 31.321.320


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 1.020.483 853.101
Kredilerden Alınan Faizler
910.166 731.618
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
13.903 8.739
Bankalardan Alınan Faizler
5.879 4.305
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.628 17.616
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
84.259 90.388
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
712 687
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
24.063 7.010
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
59.484 82.691
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
4.648 435
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -811.373 -516.436
Mevduata Verilen Faizler
-635.004 -386.629
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-22.945 -22.356
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-54.244 -41.079
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-64.671 -53.094
Kiralama Faiz Giderleri
-10.077 -113
Diğer Faiz Giderleri
-24.432 -13.165
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
209.110 336.665
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
97.685 89.091
Alınan Ücret ve Komisyonlar
122.355 106.503
Gayri Nakdi Kredilerden
19.588 18.757
Diğer
102.767 87.746
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-24.670 -17.412
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
-24.670 -17.412
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 21 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -7.546 -53.706
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-32.101 2.738
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
118.547 30.250
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-93.992 -86.694
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 24.440 15.311
FAALİYET BRÜT KÂRI
323.710 387.361
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -178.122 -76.772
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -2.110 -46.822
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-121.819 -96.031
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -135.197 -144.423
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-113.538 23.313
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) -113.538 23.313
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 18.444 4.350
Cari Vergi Karşılığı
-12.138 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-40.435 -27.157
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
71.017 31.507
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) -95.094 27.663
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) -95.094 27.663
Grubun Karı (Zararı)
-95.094 27.663
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) -0,08200000 0,02400000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763428


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.