KAP ***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

07.08.2021 - 00:31
KAP ***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 1.835 0 86.263 94.447 -5.219 0 24.199 7.182 0 1.373.841 -806.916 0 1.933.632 27.117 1.960.749
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
(13) 1.158.000 1.835 0 86.263 94.447 -5.219 0 24.199 7.182 0 1.373.841 -806.916 0 1.933.632 27.117 1.960.749
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -10.695 0 0 6.156 870 0 0 0 68.190 64.521 4.590 69.111
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 -14.491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.491 0 -14.491
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 -1.278 0 139.410 76 0 0 0 0 0 -47 -33.509 0 104.652 -314 104.338
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -699.174 699.174 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -699.174 699.174 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.158.000 557 0 211.182 83.828 -5.219 30.355 8.052 0 674.620 -141.251 68.190 2.088.314 31.393 2.119.707
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.860.000 1.466 0 -7.018 119.170 -13.691 0 34.195 -1.979 0 673.309 56.838 0 2.722.290 42.501 2.764.791
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
(13) 1.860.000 1.466 0 -7.018 119.170 -13.691 0 34.195 -1.979 0 673.309 56.838 0 2.722.290 42.501 2.764.791
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -4.185 48 0 9.249 -493 0 0 0 18.674 23.293 3.074 26.367
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.560 0 -1.560 0 -1.560
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 21.572 -5.310 0 0 0 0 0 -45 -5.461 0 10.756 24.420 35.176
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.942 -57.442 0 -1.500 0 -1.500
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.942 -55.942 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.860.000 1.466 0 14.554 109.675 -13.643 0 43.444 -2.472 0 729.206 -7.625 18.674 2.753.279 69.995 2.823.274


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
9.829.637 16.292.556 26.122.193 11.167.354 13.896.220 25.063.574
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 3.351.965 3.912.315 7.264.280 3.163.788 3.185.421 6.349.209
Teminat Mektupları
3.315.674 1.071.066 4.386.740 3.109.006 927.304 4.036.310
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
135.686 22.181 157.867 154.265 18.589 172.854
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
3.179.988 1.048.885 4.228.873 2.954.741 908.715 3.863.456
Banka Kredileri
2.017 8.917 10.934 3.017 16.456 19.473
İthalat Kabul Kredileri
0 8.917 8.917 0 16.456 16.456
Diğer Banka Kabulleri
2.017 0 2.017 3.017 0 3.017
Akreditifler
0 223.252 223.252 0 185.260 185.260
Belgeli Akreditifler
0 223.252 223.252 0 185.260 185.260
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
32.050 1.509.027 1.541.077 50.550 1.108.689 1.159.239
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
32.050 1.509.027 1.541.077 50.550 1.108.689 1.159.239
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
2.224 1.100.053 1.102.277 1.215 947.712 948.927
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 3.578.901 412.760 3.991.661 3.104.577 279.062 3.383.639
Cayılamaz Taahhütler
2.968.027 404.844 3.372.871 2.638.399 275.002 2.913.401
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
95.849 387.028 482.877 80.668 258.619 339.287
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.431.590 17.816 1.449.406 1.354.721 16.383 1.371.104
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
607.651 0 607.651 457.387 0 457.387
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
4.699 0 4.699 5.554 0 5.554
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
700.387 0 700.387 614.080 0 614.080
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
978 0 978 530 0 530
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhüt 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
126.873 0 126.873 125.459 0 125.459
Cayılabilir Taahhütler
(4) 610.874 7.916 618.790 466.178 4.060 470.238
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
599.711 0 599.711 466.178 0 466.178
Diğer Cayılabilir Taahhütler
11.163 7.916 19.079 0 4.060 4.060
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 2.898.771 11.967.481 14.866.252 4.898.989 10.431.737 15.330.726
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
906.000 0 906.000 912.000 0 912.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
906.000 0 906.000 912.000 0 912.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.992.771 11.967.481 13.960.252 3.986.989 10.431.737 14.418.726
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
196.791 445.632 642.423 20.328 39.535 59.863
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
131.910 191.086 322.996 18.053 12.576 30.629
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
64.881 254.546 319.427 2.275 26.959 29.234
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.703.646 9.943.837 11.647.483 3.773.217 9.109.229 12.882.446
Swap Para Alım İşlemleri
0 4.391.978 4.391.978 0 5.127.991 5.127.991
Swap Para Satım İşlemleri
1.703.646 4.160.755 5.864.401 3.773.217 2.632.196 6.405.413
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 695.552 695.552 0 674.521 674.521
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 695.552 695.552 0 674.521 674.521
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
64.362 78.684 143.046 155.400 163.241 318.641
Para Alım Opsiyonları
62.496 2.064 64.560 76.400 79.655 156.055
Para Satım Opsiyonları
1.866 76.620 78.486 79.000 83.586 162.586
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
27.972 26.909 54.881 38.044 35.149 73.193
Futures Para Alım İşlemleri
0 26.909 26.909 0 35.149 35.149
Futures Para Satım İşlemleri
27.972 0 27.972 38.044 0 38.044
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 1.472.419 1.472.419 0 1.084.583 1.084.583
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
688.393.908 503.275.374 1.191.669.282 501.878.324 362.410.683 864.289.007
EMANET KIYMETLER
4.981.084 3.531.039 8.512.123 4.314.321 2.743.389 7.057.710
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
579.643 920.666 1.500.309 577.786 827.714 1.405.500
Tahsile Alınan Çekler
4.255.766 332.659 4.588.425 3.619.661 318.666 3.938.327
Tahsile Alınan Ticari Senetler
135.777 1.142.760 1.278.537 105.245 635.189 740.434
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.597 856.078 860.675 5.597 722.431 728.028
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
5.300 278.876 284.176 6.031 239.389 245.420
Emanet Kıymet Alanlar
1 0 1 1 0 1
REHİNLİ KIYMETLER
680.664.931 498.732.339 1.179.397.270 494.193.237 358.620.405 852.813.642
Menkul Kıymetler
0 1.218 1.218 0 1.339 1.339
Teminat Senetleri
135.971.818 60.606.497 196.578.315 123.425.170 52.448.006 175.873.176
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
163.017.922 106.107.295 269.125.217 24.898.539 17.603.574 42.502.113
Diğer Rehinli Kıymetler
379.600.325 331.941.483 711.541.808 344.136.072 288.491.853 632.627.925
Rehinli Kıymet Alanlar
2.074.866 75.846 2.150.712 1.733.456 75.633 1.809.089
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
2.747.893 1.011.996 3.759.889 3.370.766 1.046.889 4.417.655
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
698.223.545 519.567.930 1.217.791.475 513.045.678 376.306.903 889.352.581


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-942.298 -1.338.433
Alınan Faizler
1.690.491 1.674.595
Ödenen Faizler
-1.513.795 -850.850
Alınan Temettüler
4.503 159
Alınan Ücret ve Komisyonlar
462.078 174.059
Elde Edilen Diğer Kazançlar
316.489 310.029
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
299.035 267.815
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-355.710 -279.163
Ödenen Vergiler
-15.306 -11.930
Diğer
-1.830.083 -2.623.147
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
112.969 984.424
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-25.856 80.916
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-4.840 836
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
92.270 -1.095.823
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.177.852 -360.127
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.302.986 524.743
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-1.277.460 1.969.771
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
438.381 -154.349
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
765.340 18.457
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-829.329 -354.009
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
532.004 -7.892
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-23.383 -58.698
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
329.796 124.006
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-288 -210.115
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
28.287 273.652
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-102.584 -102.584
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
326.915 68.995
Diğer
-26.739 -103.148
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-282.182 173.852
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
518.528 1.145.770
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-758.056 -1.067.458
İhraç Edilen Sermaye Araçları
-1.559 134.042
Temettü Ödemeleri
-1.500 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-39.595 -38.502
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
534.838 415.350
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-44.669 227.301
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.711.961 1.849.869
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.667.292 2.077.170


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
21.340 73.859
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
5.027 -4.748
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.137 -11.872
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-5.231 -12.619
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
48 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.046 747
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
9.164 7.124
Yabancı Para Çevrim Farkları
9.657 6.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-690 1.091
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
197 -221
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.367 69.111


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.285.816 4.904.237 7.190.053 2.162.629 4.653.158 6.815.787
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.485.146 4.694.606 6.179.752 1.295.968 4.490.576 5.786.544
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 1.426.880 4.071.349 5.498.229 688.697 3.699.265 4.387.962
Bankalar
(3) 40.603 594.082 634.685 603.298 774.366 1.377.664
Para Piyasalarından Alacaklar
27.000 29.316 56.316 16.501 17.013 33.514
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-9.337 -141 -9.478 -12.528 -68 -12.596
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 41.815 48.284 90.099 21.881 42.455 64.336
Devlet Borçlanma Senetleri
37.231 4.675 41.906 19.700 6.817 26.517
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
4.584 43.609 48.193 2.181 35.638 37.819
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 741.586 93.924 835.510 835.990 104.134 940.124
Devlet Borçlanma Senetleri
522.078 93.924 616.002 528.659 104.134 632.793
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
219.508 0 219.508 307.331 0 307.331
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(2),(12) 17.269 67.423 84.692 8.790 15.993 24.783
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
17.269 67.423 84.692 8.790 15.993 24.783
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
20.353.026 10.295.818 30.648.844 20.018.977 8.856.113 28.875.090
Krediler
(5) 19.393.828 8.135.799 27.529.627 19.083.756 7.154.458 26.238.214
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 271.946 318.269 590.215 271.691 282.621 554.312
Faktoring Alacakları
(11) 491.568 0 491.568 331.380 0 331.380
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 2.371.617 1.857.701 4.229.318 2.434.627 1.432.787 3.867.414
Devlet Borçlanma Senetleri
2.367.374 785.480 3.152.854 2.428.963 479.681 2.908.644
Diğer Finansal Varlıklar
4.243 1.072.221 1.076.464 5.664 953.106 958.770
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-2.175.933 -15.951 -2.191.884 -2.102.477 -13.753 -2.116.230
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(17) 651.282 0 651.282 615.015 0 615.015
Satış Amaçlı
651.282 0 651.282 615.015 0 615.015
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
39.363 0 39.363 14.413 0 14.413
İştirakler (Net)
(7) 4.236 0 4.236 4.236 0 4.236
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.236 0 4.236 4.236 0 4.236
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 35.127 0 35.127 10.177 0 10.177
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
35.127 0 35.127 10.177 0 10.177
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 1.175.479 5.277 1.180.756 884.435 4.628 889.063
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 131.813 0 131.813 126.686 0 126.686
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
131.813 0 131.813 126.686 0 126.686
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(15) 713.704 0 713.704 984.449 0 984.449
CARİ VERGİ VARLIĞI
17.069 0 17.069 10.926 0 10.926
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(16) 372.213 0 372.213 320.421 0 320.421
DİĞER AKTİFLER (Net)
(18) 1.377.372 263.831 1.641.203 838.266 48.548 886.814
VARLIKLAR TOPLAMI
27.117.137 15.469.163 42.586.300 25.976.217 13.562.447 39.538.664
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 16.148.236 14.605.026 30.753.262 14.793.109 15.302.908 30.096.017
ALINAN KREDİLER
(3) 1.023.480 1.938.422 2.961.902 860.203 1.652.131 2.512.334
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 1.803.259 0 1.803.259 476.877 0 476.877
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 408.542 0 408.542 543.180 0 543.180
Bonolar
370.890 0 370.890 468.119 0 468.119
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
37.652 0 37.652 75.061 0 75.061
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2),(8) 7.179 61.952 69.131 23.840 161.655 185.495
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
7.179 61.952 69.131 23.840 161.655 185.495
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
815 0 815 541 0 541
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 282.957 143 283.100 198.612 314 198.926
KARŞILIKLAR
(9) 835.731 1.267 836.998 873.103 1.142 874.245
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
121.290 817 122.107 105.531 714 106.245
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
714.441 450 714.891 767.572 428 768.000
CARİ VERGİ BORCU
(10) 89.945 44 89.989 57.993 36 58.029
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 4.440 0 4.440 4.621 0 4.621
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 453.213 741.438 1.194.651 452.756 633.893 1.086.649
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
453.213 741.438 1.194.651 452.756 633.893 1.086.649
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 1.089.443 267.494 1.356.937 696.631 40.328 736.959
ÖZKAYNAKLAR
(13) 2.770.112 53.162 2.823.274 2.721.592 43.199 2.764.791
Ödenmiş Sermaye
1.860.000 0 1.860.000 1.860.000 0 1.860.000
Sermaye Yedekleri
16.020 0 16.020 -5.552 0 -5.552
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.466 0 1.466 1.466 0 1.466
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
14.554 0 14.554 -7.018 0 -7.018
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
96.032 0 96.032 105.479 0 105.479
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-2.472 43.444 40.972 -1.979 34.195 32.216
Kar Yedekleri
720.191 9.015 729.206 666.052 7.257 673.309
Yasal Yedekler
129.313 9.015 138.328 124.177 7.330 131.507
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
474.736 0 474.736 455.472 0 455.472
Diğer Kar Yedekleri
116.142 0 116.142 86.403 -73 86.330
Kar veya Zarar
13.033 -1.984 11.049 57.360 -522 56.838
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-5.175 -2.450 -7.625 -134.332 -2.279 -136.611
Dönem Net Kâr veya Zararı
18.208 466 18.674 191.692 1.757 193.449
Azınlık Payları
67.308 2.687 69.995 40.232 2.269 42.501
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
24.917.352 17.668.948 42.586.300 21.703.058 17.835.606 39.538.664


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 2.280.112 1.633.924 1.178.448 786.808
Kredilerden Alınan Faizler
1.902.822 1.383.054 976.118 659.236
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
43.299 85 25.779 34
Bankalardan Alınan Faizler
15.420 6.009 6.031 1.467
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
705 660 203 293
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
267.916 206.051 142.028 110.796
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
5.078 7.763 1.501 7.183
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
43.508 44.562 22.022 23.661
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
219.330 153.726 118.505 79.952
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
25.262 27.616 15.721 14.418
Diğer Faiz Gelirleri
24.688 10.449 12.568 564
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -1.586.660 -796.734 -820.011 -393.966
Mevduata Verilen Faizler
-1.163.809 -540.709 -629.585 -265.754
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-142.793 -53.443 -49.667 -25.445
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-134.073 -37.836 -67.251 -25.162
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-124.314 -121.019 -63.214 -59.060
Kiralama Faiz Giderleri
-16.081 -17.534 -9.328 -9.062
Diğer Faiz Giderleri
-5.590 -26.193 -966 -9.483
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
693.452 837.190 358.437 392.842
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
217.817 125.274 123.074 45.934
Alınan Ücret ve Komisyonlar
462.078 174.059 297.698 72.609
Gayri Nakdi Kredilerden
32.548 32.707 17.265 16.717
Diğer
429.530 141.352 280.433 55.892
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-244.261 -48.785 -174.624 -26.675
Gayri Nakdi Kredilere
-795 -1.152 -417 -602
Diğer
-243.466 -47.633 -174.207 -26.073
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 4.503 159 271 159
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -93.071 11.907 -76.775 30.518
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
8.421 25.602 7.277 28.336
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
122.119 240.932 -54.755 35.661
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-223.611 -254.627 -29.297 -33.479
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 185.949 130.995 94.010 71.774
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.008.650 1.105.525 499.017 541.227
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -273.971 -345.187 -123.908 -189.313
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -162 -62.387 12.602 -1.767
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-349.496 -274.551 -175.450 -135.176
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -409.563 -333.044 -226.380 -171.875
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-24.542 90.356 -14.119 43.096
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) -24.542 90.356 -14.119 43.096
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 45.882 -16.497 26.707 -8.271
Cari Vergi Karşılığı
-4.848 -1.394 -1.851 115
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-8.450 -31.538 30.235 3.718
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
59.180 16.435 -1.677 -12.104
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 21.340 73.859 12.588 34.825
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 21.340 73.859 12.588 34.825
Grubun Karı (Zararı)
18.674 68.190 12.412 35.126
Azınlık Payları Karı (Zararı)
2.666 5.669 176 -301
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01100000 0,06400000 0,00700000 0,03000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955737


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6400 Değişim: 1,34%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1405 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
486,84 Değişim: 1,31%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.