KAP ***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

25.02.2021 - 03:28
KAP ***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 1.278 0 -175.996 61.807 -8.991 0 0 -4.545 0 1.736.546 -390.773 0 2.377.326 0 2.377.326
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
(13) 1.158.000 1.278 0 -175.996 61.807 -8.991 0 0 -4.545 0 1.736.546 -390.773 0 2.377.326 0 2.377.326
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 15.503 4.540 0 0 11.534 0 0 0 -684.082 -652.505 0 -652.505
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 251.762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251.762 0 251.762
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -390.773 390.773 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -390.773 390.773 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.158.000 1.278 0 75.766 77.310 -4.451 0 0 6.989 0 1.345.773 0 -684.082 1.976.583 0 1.976.583
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 1.278 0 75.766 77.310 -4.451 0 0 6.989 0 1.345.773 -684.082 0 1.976.583 0 1.976.583
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
(13) 1.158.000 1.278 0 75.766 77.310 -4.451 0 0 6.989 0 1.345.773 -684.082 0 1.976.583 0 1.976.583
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 13.998 -8.057 0 0 611 0 0 0 52.617 59.169 0 59.169
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
702.000 909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 702.909 0 702.909
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 -233.768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -233.768 0 -233.768
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 -1.278 0 148.049 0 0 0 0 -9.586 0 0 -6.000 0 131.185 0 131.185
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -684.082 684.082 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -684.082 684.082 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.860.000 909 0 -9.953 91.308 -12.508 0 0 -1.986 0 661.691 -6.000 52.617 2.636.078 0 2.636.078


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
10.934.064 13.789.106 24.723.170 8.132.231 9.536.457 17.668.688
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 3.162.526 3.117.516 6.280.042 3.064.006 2.727.752 5.791.758
Teminat Mektupları
3.107.744 859.399 3.967.143 3.060.245 751.063 3.811.308
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
154.265 18.589 172.854 198.512 8.991 207.503
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.953.479 840.810 3.794.289 2.861.733 742.072 3.603.805
Banka Kredileri
3.017 16.456 19.473 0 16.980 16.980
İthalat Kabul Kredileri
0 16.456 16.456 0 16.980 16.980
Diğer Banka Kabulleri
3.017 0 3.017 0 0 0
Akreditifler
0 185.260 185.260 0 134.982 134.982
Belgeli Akreditifler
0 185.260 185.260 0 134.982 134.982
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
50.550 1.108.689 1.159.239 0 664.394 664.394
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
50.550 1.108.689 1.159.239 0 664.394 664.394
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
1.215 947.712 948.927 3.761 1.160.333 1.164.094
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 2.910.593 275.002 3.185.595 2.692.243 410.742 3.102.985
Cayılamaz Taahhütler
2.509.130 275.002 2.784.132 2.263.886 410.742 2.674.628
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
80.668 258.619 339.287 115.692 400.526 516.218
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.358.683 16.383 1.375.066 1.203.037 10.216 1.213.253
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
451.434 0 451.434 399.194 0 399.194
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülü 0 5.127.991 5.127.991 0 3.057.747 3.057.747
Swap Para Satım İşlemleri
3.773.217 2.632.196 6.405.413 1.242.606 1.803.564 3.046.170
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 674.521 674.521 0 578.059 578.059
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 674.521 674.521 0 578.059 578.059
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
155.400 163.241 318.641 106.888 149.163 256.051
Para Alım Opsiyonları
76.400 79.655 156.055 71.988 55.391 127.379
Para Satım Opsiyonları
79.000 83.586 162.586 34.900 93.772 128.672
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 1.084.583 1.084.583 0 18.440 18.440
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
500.602.870 361.179.145 861.782.015 452.344.654 241.943.242 694.287.896
EMANET KIYMETLER
3.492.944 2.186.942 5.679.886 1.933.597 1.572.262 3.505.859
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
140.712 278.757 419.469 142.774 70.351 213.125
Tahsile Alınan Çekler
3.239.574 307.707 3.547.281 1.708.960 112.251 1.821.211
Tahsile Alınan Ticari Senetler
106.219 635.189 741.408 78.453 590.226 668.679
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
5.597 742.691 748.288 2.580 621.219 623.799
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
841 222.598 223.439 829 178.215 179.044
Emanet Kıymet Alanlar
1 0 1 1 0 1
REHİNLİ KIYMETLER
494.092.878 358.321.263 852.414.141 446.858.703 239.517.239 686.375.942
Menkul Kıymetler
0 1.339 1.339 0 66 66
Teminat Senetleri
123.087.576 51.821.371 174.908.947 107.968.329 41.401.345 149.369.674
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
24.779.407 15.876.407 40.655.814 26.172.663 13.260.387 39.433.050
Diğer Rehinli Kıymetler
344.492.439 290.546.513 635.038.952 311.293.256 184.818.275 496.111.531
Rehinli Kıymet Alanlar
1.733.456 75.633 1.809.089 1.424.455 37.166 1.461.621
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
3.017.048 670.940 3.687.988 3.552.354 853.741 4.406.095
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
511.536.934 374.968.251 886.505.185 460.476.885 251.479.699 711.956.584


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-462.890 -1.427.333
Alınan Faizler
3.107.499 3.901.591
Ödenen Faizler
-1.680.522 -2.806.231
Alınan Temettüler
306 1.289
Alınan Ücret ve Komisyonlar
297.366 466.962
Elde Edilen Diğer Kazançlar
362.318 462.568
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
558.767 388.400
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-513.124 -500.523
Ödenen Vergiler
0 -12.135
Diğer
-2.595.500 -3.329.254
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-81.059 -533.848
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-25.379 -2.765
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.338.059 271.470
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
(1) -804.564 -395.857
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-228.857 60.455
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
3.470.980 1.276.752
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-263.301 -1.402.689
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(1) 108.121 -341.214
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-543.949 -1.961.181
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
528.561 961.810
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-50.000 -6.700
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
39.770 1.683
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-35.202 -24.572
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
480.095 169.885
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-469.831 -23.288
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
593.357 154.255
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-102.584 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
112.619 844.892
Diğer
-39.663 -154.345
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
18.041 627.558
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
771.270 1.022.161
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.276.011 -579.191
İhraç Edilen Sermaye Araçları
617.674 250.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-94.892 -65.412
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(1) 789.680 199.521
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
792.333 -172.292
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2) 1.751.622 1.923.914
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(3) 2.543.955 1.751.622


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
52.617 -684.082
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
6.552 31.577
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.941 20.043
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17.498 19.379
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.072 5.675
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.485 -5.011
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
611 11.534
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
764 14.418
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-153 -2.884
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
59.169 -652.505


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.037.809 4.050.263 6.088.072 1.250.050 3.378.594 4.628.644
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.203.673 3.991.815 5.195.488 679.210 3.332.252 4.011.462
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 680.959 3.653.628 4.334.587 679.995 2.866.505 3.546.500
Bankalar
(3) 525.955 338.187 864.142 161 465.747 465.908
Para Piyasalarından Alacaklar
1.301 0 1.301 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-4.542 0 -4.542 -946 0 -946
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 1.802 42.455 44.257 2.612 11.478 14.090
Devlet Borçlanma Senetleri
1.802 6.817 8.619 2.612 11.478 14.090
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 35.638 35.638 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 823.544 0 823.544 562.846 24.511 587.357
Devlet Borçlanma Senetleri
516.213 0 516.213 555.440 0 555.440
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
307.331 0 307.331 7.406 24.511 31.917
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(2),(11) 8.790 15.993 24.783 5.382 10.353 15.735
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
8.790 15.993 24.783 5.382 10.353 15.735
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
19.414.609 8.386.302 27.800.911 15.765.925 7.006.182 22.772.107
Krediler
(5) 18.972.674 6.954.031 25.926.705 15.908.623 5.913.069 21.821.692
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 2.427.084 1.432.271 3.859.355 1.857.166 1.093.113 2.950.279
Devlet Borçlanma Senetleri
2.427.084 479.681 2.906.765 1.857.166 327.577 2.184.743
Diğer Finansal Varlıklar
0 952.590 952.590 0 765.536 765.536
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.985.149 0 -1.985.149 -1.999.864 0 -1.999.864
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 613.277 0 613.277 593.255 0 593.255
Satış Amaçlı
613.277 0 613.277 593.255 0 593.255
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.455 Değişim: 0,96% Hacim : 7.388 Mio.TL Son veri saati : 11:50
Düşük 1.448 10.05.2021 Yüksek 1.457
Açılış: 1.449
8,2468 Değişim: 0,16%
Düşük 8,2246 10.05.2021 Yüksek 8,2828
Açılış: 8,234
10,0375 Değişim: 0,11%
Düşük 10,0015 10.05.2021 Yüksek 10,0806
Açılış: 10,0268
486,71 Değişim: 0,40%
Düşük 484,13 10.05.2021 Yüksek 488,86
Açılış: 484,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.