KAP ***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

28.10.2020 - 19:46
KAP ***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 1.278 0 -175.996 61.807 -8.991 0 0 -4.545 0 1.736.546 -390.773 0 2.377.326 0 2.377.326
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
(13) 1.158.000 1.278 0 -175.996 61.807 -8.991 0 0 -4.545 0 1.736.546 -390.773 0 2.377.326 0 2.377.326
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 7.226 0 0 0 -231.882 -224.656 0 -224.656
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -390.773 390.773 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -390.773 390.773 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.158.000 1.278 0 -175.996 61.807 -8.991 0 0 2.681 0 1.345.773 0 -231.882 2.152.670 0 2.152.670
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 1.278 0 75.766 77.310 -4.451 0 0 6.989 0 1.345.773 -684.082 0 1.976.583 0 1.976.583
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
(13) 1.158.000 1.278 0 75.766 77.310 -4.451 0 0 6.989 0 1.345.773 -684.082 0 1.976.583 0 1.976.583
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -4.271 0 0 0 564 0 0 0 13.373 9.666 0 9.666
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 -20.892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.892 0 -20.892
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 -1.278 0 148.049 0 0 0 0 0 0 0 5.339 0 152.110 0 152.110
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -684.082 684.082 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -684.082 684.082 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.158.000 0 0 202.923 73.039 -4.451 0 0 7.553 0 661.691 5.339 13.373 2.117.467 0 2.117.467


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
8.572.540 14.055.264 22.627.804 8.132.231 9.536.457 17.668.688
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 2.936.309 2.977.542 5.913.851 3.064.006 2.727.752 5.791.758
Teminat Mektupları
2.916.474 882.728 3.799.202 3.060.245 751.063 3.811.308
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
154.009 13.206 167.215 198.512 8.991 207.503
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.762.465 869.522 3.631.987 2.861.733 742.072 3.603.805
Banka Kredileri
0 15.785 15.785 0 16.980 16.980
İthalat Kabul Kredileri
0 15.785 15.785 0 16.980 16.980
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 113.663 113.663 0 134.982 134.982
Belgeli Akreditifler
0 113.663 113.663 0 134.982 134.982
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
18.500 954.035 972.535 0 664.394 664.394
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
18.500 954.035 972.535 0 664.394 664.394
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
1.335 1.011.331 1.012.666 3.761 1.160.333 1.164.094
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 2.837.435 654.214 3.491.649 2.692.243 410.742 3.102.985
Cayılamaz Taahhütler
2.403.873 654.214 3.058.087 2.263.886 410.742 2.674.628
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
72.501 637.380 709.881 115.692 400.526 516.218
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.303.295 16.834 1.320.129 1.203.037 10.216 1.213.253
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
436.732 0 436.732 399.194 0 399.194
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
5.827 0 5.827 9.278 0 9.278
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
585.089 0 585.089 536.175 0 536.175
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
429 0 429 510 0 510
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
(4) 433.562 0 433.562 428.357 0 428.357
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
433.562 0 433.562 428.357 0 428.357
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 2.798.796 10.423.508 13.222.304 2.375.982 6.397.963 8.773.945
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
918.000 0 918.000 924.000 0 924.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
918.000 0 918.000 924.000 0 924.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.880.796 10.423.508 12.304.304 1.451.982 6.397.963 7.849.945
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
6.089 55.961 62.050 102.488 212.931 315.419
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.605 27.495 31.100 21.042 136.324 157.366
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.484 28.466 30.950 81.446 76.607 158.053
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.872.319 9.213.544 11.085.863 1.242.606 6.017.429 7.260.035
Swap Para Alım İşlemleri
0 4.342.986 4.342.986 0 3.057.747 3.057.747
Swap Para Satım İşlemleri
1.872.319 3.394.384 5.266.703 1.242.606 1.803.564 3.046.170
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 738.087 738.087 0 578.059 578.059
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 738.087 738.087 0 578.059 578.059
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.388 190.157 192.545 106.888 149.163 256.051
Para Alım Opsiyonları
2.387 92.435 94.822 71.988 55.391 127.379
Para Satım Opsiyonları
1 97.722 97.723 34.900 93.772 128.672
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 963.846 963.846 0 18.440 18.440
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
479.734.590 374.337.518 854.072.108 452.344.654 241.943.242 694.287.896
EMANET KIYMETLER
2.575.021 2.221.694 4.796.715 1.933.597 1.572.262 3.505.859
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
140.712 308.934 449.646 142.774 70.351 213.125
Tahsile Alınan Çekler
2.340.184 283.836 2.624.020 1.708.960 112.251 1.821.211
Tahsile Alınan Ticari Senetler
90.716 634.058 724.774 78.453 590.226 668.679
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.580 762.285 764.865 2.580 621.219 623.799
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
828 232.581 233.409 829 178.215 179.044
Emanet Kıymet Alanlar
1 0 1 1 0 1
REHİNLİ KIYMETLER
473.978.385 371.307.995 845.286.380 446.858.703 239.517.239 686.375.942
Menkul Kıymetler
0 87 87 0 66 66
Teminat Senetleri
117.584.192 53.861.639 171.445.831 107.968.329 41.401.345 149.369.674
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
24.860.213 16.529.913 41.390.126 26.172.663 13.260.387 39.433.050
Diğer Rehinli Kıymetler
329.856.440 300.847.576 630.704.016 311.293.256 184.818.275 496.111.531
Rehinli Kıymet Alanlar
1.677.540 68.780 1.746.320 1.424.455 37.166 1.461.621
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
3.181.184 807.829 3.989.013 3.552.354 853.741 4.406.095
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
488.307.130 388.392.782 876.699.912 460.476.885 251.479.699 711.956.584


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-1.058.950 -104.087
Alınan Faizler
2.169.005 3.145.056
Ödenen Faizler
-1.143.907 -2.185.693
Alınan Temettüler
306 1.289
Alınan Ücret ve Komisyonlar
218.022 351.561
Elde Edilen Diğer Kazançlar
375.716 222.657
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
410.940 252.148
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-379.342 -375.175
Ödenen Vergiler
0 -12.135
Diğer
-2.709.690 -1.503.795
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
en İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
5.367 585
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-15.948 -22.420
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
296.145 138.667
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-415.397 -23.288
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
301.937 63.724
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-102.584 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
112.619 792.278
Diğer
-30.827 -127.859
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
318.109 -572.595
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.021.270 419.181
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-778.039 -944.677
İhraç Edilen Sermaye Araçları
127.641 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-52.763 -47.099
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
947.540 103.522
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
482.875 -441.280
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.751.622 1.923.914
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.234.497 1.482.634


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
13.373 -231.882
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-3.707 7.226
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.271 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-5.339 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.068 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
564 7.226
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
705 9.033
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-141 -1.807
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.666 -224.656


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
982.266 5.109.932 6.092.198 1.250.050 3.378.594 4.628.644
Nakit ve Nakit Benzerleri
232.538 4.780.716 5.013.254 679.210 3.332.252 4.011.462
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 232.501 4.493.121 4.725.622 679.995 2.866.505 3.546.500
Bankalar
(3) 517 287.595 288.112 161 465.747 465.908
Para Piyasalarından Alacaklar
370 0 370 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-850 0 -850 -946 0 -946
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 1.749 6.651 8.400 2.612 11.478 14.090
Devlet Borçlanma Senetleri
1.749 6.651 8.400 2.612 11.478 14.090
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 738.607 248.245 986.852 562.846 24.511 587.357
Devlet Borçlanma Senetleri
511.049 214.202 725.251 555.440 0 555.440
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
227.558 34.043 261.601 7.406 24.511 31.917
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(2),(11) 9.372 74.320 83.692 5.382 10.353 15.735
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
9.372 74.320 83.692 5.382 10.353 15.735
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
17.924.145 8.653.951 26.578.096 15.765.925 7.006.182 22.772.107
Krediler
(5) 17.815.680 7.156.267 24.971.947 15.908.623 5.913.069 21.821.692
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 2.324.740 1.497.684 3.822.424 1.857.166 1.093.113 2.950.279
Devlet Borçlanma Senetleri
2.324.740 495.290 2.820.030 1.857.166 327.577 2.184.743
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.002.394 1.002.394 0 765.536 765.536
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-2.216.275 0 -2.216.275 -1.999.864 0 -1.999.864
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 583.549 0 583.549 593.255 0 593.255
Satış Amaçlı
583.549 0 583.549 593.255 0 593.255
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
743.450 7.083 750.533 744.776 7.083 751.859
İştirakler (Net)
(7) 4.140 0 4.140 4.140 0 4.140
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.140 0 4.140 4.140 0 4.140
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 739.310 7.083 746.393 740.636 7.083 747.719
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
739.310 7.083 746.393 154.862 7.083 161.945
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 585.774 0 585.774
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 762.081 0 762.081 789.744 0 789.744
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 125.373 0 125.373 125.803 0 125.803
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
125.373 0 125.373 125.803 0 125.803
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
146 0 146 12.411 0 12.411
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 318.610 0 318.610 323.338 0 323.338
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 626.860 549.989 1.176.849 365.712 233.256 598.968
VARLIKLAR TOPLAMI
22.066.480 14.320.955 36.387.435 19.971.014 10.625.115 30.596.129
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 13.608.154 15.882.947 29.491.101 13.039.278 11.508.534 24.547.812
ALINAN KREDİLER
(3) 26.313 654.367 680.680 99.363 818.191 917.554
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 780.850 0 780.850 5.711 0 5.711
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 444.588 0 444.588 612.721 0 612.721
Bonolar
171.501 0 171.501 269.020 0 269.020
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
273.087 0 273.087 343.701 0 343.701
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2),(8) 27.844 27.059 54.903 47.687 17.642 65.329
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
27.844 27.059 54.903 47.687 17.642 65.329
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 190.809 514 191.323 180.838 2.029 182.867
KARŞILIKLAR
(9) 801.502 254 801.756 780.366 218 780.584
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
93.257 0 93.257 82.251 0 82.251
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
708.245 254 708.499 698.115 218 698.333
CARİ VERGİ BORCU
(10) 43.441 0 43.441 48.745 0 48.745
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 452.486 678.097 1.130.583 452.177 507.347 959.524
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
452.486 678.097 1.130.583 452.177 507.347 959.524
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 626.168 24.575 650.743 383.561 115.138 498.699
ÖZKAYNAKLAR
(13) 2.107.974 9.493 2.117.467 1.966.997 9.586 1.976.583
Ödenmiş Sermaye
1.158.000 0 1.158.000 1.158.000 0 1.158.000
Sermaye Yedekleri
202.923 0 202.923 77.044 0 77.044
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 1.278 0 1.278
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
202.923 0 202.923 75.766 0 75.766
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
68.588 0 68.588 72.859 0 72.859
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.940 9.493 7.553 -2.597 9.586 6.989
Kar Yedekleri
661.691 0 661.691 1.345.773 0 1.345.773
Yasal Yedekler
114.311 0 114.311 290.307 0 290.307
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
460.977 0 460.977 969.063 0 969.063
Diğer Kar Yedekleri
86.403 0 86.403 86.403 0 86.403
Kar veya Zarar
18.712 0 18.712 -684.082 0 -684.082
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
5.339 0 5.339 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
13.373 0 13.373 -684.082 0 -684.082
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
19.110.129 17.277.306 36.387.435 17.617.444 12.978.685 30.596.129


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 2.301.802 3.087.016 749.165 1.013.675
Kredilerden Alınan Faizler
1.998.654 2.738.169 653.519 892.148
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 40.675 0 11.685
Bankalardan Alınan Faizler
5.291 31.284 1.286 16.753
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.311 3.094 819 732
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
291.862 264.562 92.849 90.312
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.209 2.761 484 419
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
66.327 68.385 21.765 23.464
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
224.326 193.416 70.600 66.429
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
4.684 9.232 692 2.045
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -1.141.263 -2.311.465 -391.129 -699.654
Mevduata Verilen Faizler
-844.656 -1.887.159 -288.898 -608.644
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-26.013 -58.344 -5.628 -14.875
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-64.101 -80.512 -29.404 -1.938
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-147.443 -180.938 -50.346 -56.666
Kiralama Faiz Giderleri
-21.990 -30.432 -5.915 -10.142
Diğer Faiz Giderleri
-37.060 -74.080 -10.938 -7.389
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.160.539 775.551 358.036 314.021
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
167.414 279.901 48.790 89.079
Alınan Ücret ve Komisyonlar
218.022 351.561 66.416 113.231
Gayri Nakdi Kredilerden
47.149 57.508 14.433 18.320
Diğer
170.873 294.053 51.983 94.911
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-50.608 -71.660 -17.626 -24.152
Gayri Nakdi Kredilere
0 0 0 0
Diğer
-50.608 -71.660 -17.626 -24.152
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 306 1.289 236 -2.335
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -119.715 -54.028 -77.885 -13.490
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
16.523 56.738 -9.586 40.069
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
337.522 -97.387 99.638 -73.166
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-473.760 -13.379 -167.937 19.607
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 100.054 222.657 33.300 165.269
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.308.598 1.225.370 362.477 552.544
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -462.627 -640.989 -126.420 -246.309
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -12.838 -84.010 42.255 -31.343
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-375.680 -373.074 -127.022 -125.044
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -438.425 -420.869 -152.749 -132.273
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
19.028 -293.572 -1.459 17.575
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 19.028 -293.572 -1.459 17.575
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -5.655 61.690 5.386 833
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-18.068 -7.940 5.645 4.360
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
12.413 69.630 -259 -3.527
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 13.373 -231.882 3.927 18.408
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 13.373 -231.882 3.927 18.408
Grubun Karı (Zararı)
13.373 -231.882 3.927 18.408
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01200000 -0,22100000 0,00300000 0,01800000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884726


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,5056 Değişim: 0,04%
Düşük 8,5005 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2814 Değişim: 0,11%
Düşük 10,2699 14.05.2021 Yüksek 10,2838
Açılış: 10,27
498,74 Değişim: -0,12%
Düşük 498,43 14.05.2021 Yüksek 499,75
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.