KAP ***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

30.07.2020 - 23:55
KAP ***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 1.835 0 -165.918 78.122 -9.378 0 20.464 -5.120 0 1.762.682 -428.206 0 2.412.481 40.349 2.452.830
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
(13) 1.158.000 1.835 0 -165.918 78.122 -9.378 0 20.464 -5.120 0 1.762.682 -428.206 0 2.412.481 40.349 2.452.830
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 3.338 4.343 0 0 0 -277.754 -270.073 -2.682 -272.755
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -32 96 0 0 -131 0 0 0 0 0 -67 -351 -418
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -388.901 388.901 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -388.901 388.901 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.158.000 1.835 0 -165.950 78.218 -9.378 0 23.671 -777 0 1.373.781 -39.305 -277.754 2.142.341 37.316 2.179.657
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 1.835 0 86.263 94.447 -5.219 0 24.199 7.182 0 1.373.841 -806.916 0 1.933.632 27.117 1.960.749
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
(13) 1.158.000 1.835 0 86.263 94.447 -5.219 0 24.199 7.182 0 1.373.841 -806.916 0 1.933.632 27.117 1.960.749
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -10.695 0 0 6.156 870 0 0 0 68.190 64.521 4.590 69.111
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 -14.491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.491 0 -14.491
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 -1.278 0 139.410 76 0 0 0 0 0 -47 -33.509 0 104.652 -314 104.338
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -699.174 699.174 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -699.174 699.174 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.158.000 557 0 211.182 83.828 -5.219 0 30.355 8.052 0 674.620 -141.251 68.190 2.088.314 31.393 2.119.707


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
8.090.952 12.880.020 20.970.972 8.406.021 9.575.664 17.981.685
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 2.870.994 3.114.870 5.985.864 3.064.463 2.729.657 5.794.120
Teminat Mektupları
2.851.159 836.855 3.688.014 3.060.702 752.968 3.813.670
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
198.145 16.135 214.280 198.512 8.991 207.503
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.653.014 820.720 3.473.734 2.862.190 743.977 3.606.167
Banka Kredileri
0 17.216 17.216 0 16.980 16.980
İthalat Kabul Kredileri
0 17.216 17.216 0 16.980 16.980
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 111.233 111.233 0 134.982 134.982
Belgeli Akreditifler
0 111.233 111.233 0 134.982 134.982
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
18.500 1.011.153 1.029.653 0 664.394 664.394
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
18.500 1.011.153 1.029.653 0 664.394 664.394
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
1.335 1.138.413 1.139.748 3.761 1.160.333 1.164.094
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 2.877.020 1.178.400 4.055.420 2.935.397 418.343 3.353.740
Cayılamaz Taahhütler
2.517.956 1.170.966 3.688.922 2.454.090 410.742 2.864.832
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
14.666 1.157.978 1.172.644 115.692 400.526 516.218
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.257.831 12.988 1.270.819 1.199.039 10.216 1.209.255
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
438.428 0 438.428 404.793 0 404.793
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
6.852 0 6.852 9.278 0 9.278
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
584.432 0 584.432 536.957 0 536.957
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
430 0 430 510 0 510
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
215.317 0 215.317 187.821 0 187.821
Cayılabilir Taahhütler
(4) 359.064 7.434 366.498 481.307 7.601 488.908
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
338.420 0 338.420 479.676 0 479.676
Diğer Cayılabilir Taahhütler
20.644 7.434 28.078 1.631 7.601 9.232
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 2.342.938 8.586.750 10.929.688 2.406.161 6.427.664 8.833.825
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
918.000 0 918.000 924.000 0 924.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
918.000 0 918.000 924.000 0 924.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.424.938 8.586.750 10.011.688 1.482.161 6.427.664 7.909.825
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
10.497 286.514 297.011 102.488 212.931 315.419
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
6.811 142.095 148.906 21.042 136.324 157.366
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.686 144.419 148.105 81.446 76.607 158.053
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.371.173 7.082.320 8.453.493 1.242.606 6.017.429 7.260.035
Swap Para Alım İşlemleri
0 3.190.505 3.190.505 0 3.057.747 3.057.747
Swap Para Satım İşlemleri
1.371.173 2.645.025 4.016.198 1.242.606 1.803.564 3.046.170
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 623.395 623.395 0 578.059 578.059
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 623.395 623.395 0 578.059 578.059
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
4.686 282.234 286.920 106.888 149.163 256.051
Para Alım Opsiyonları
1.802 139.835 141.637 71.988 55.391 127.379
Para Satım Opsiyonları
2.884 142.399 145.283 34.900 93.772 128.672
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
38.582 37.845 76.427 30.179 29.701 59.880
Futures Para Alım İşlemleri
0 37.845 37.845 0 29.701 29.701
Futures Para Satım İşlemleri
38.582 0 38.582 30.179 0 30.179
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 897.837 897.837 0 18.440 18.440
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
468.046.616 275.446.397 743.493.013 458.687.548 243.790.901 702.478.449
EMANET KIYMETLER
2.753.879 2.495.593 5.249.472 4.775.039 2.010.475 6.785.514
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
530.527 704.547 1.235.074 531.617 497.060 1.028.677
Tahsile Alınan Çekler
2.138.463 254.012 2.392.475 2.176.684 123.290 2.299.974
Tahsile Alınan Ticari Senetler
77.496 681.356 758.852 77.997 590.226 668.223
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.580 635.149 637.729 2.580 606.414 608.994
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
4.812 220.529 225.341 1.986.160 193.485 2.179.645
Emanet Kıymet Alanlar
1 0 1 1 0 1
REHİNLİ KIYMETLER
461.487.483 271.814.307 733.301.790 449.996.905 240.620.506 690.617.411
Menkul Kıymetler
0 77 77 0 66 66
Teminat Senetleri
114.265.008 48.478.431 162.743.439 108.327.703 42.185.033 150.512.736
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
25.097.049 14.927.592 40.024.641 26.390.087 13.847.750 40.237.837
Diğer Rehinli Kıymetler
320.575.895 208.354.278 528.930.173 313.854.660 184.498.813 498.353.473
Rehinli Kıymet Alanlar
1.549.531 53.929 1.603.460 1.424.455 88.844 1.513.299
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
3.805.254 1.136.497 4.941.751 3.915.604 1.159.920 5.075.524
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
476.137.568 288.326.417 764.463.985 467.093.569 253.366.565 720.460.134


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-1.338.433 -621.388
Alınan Faizler
1.674.595 2.307.157
Ödenen Faizler
-850.850 -1.745.169
Alınan Temettüler
159 1.289
Alınan Ücret ve Komisyonlar
174.059 248.267
Elde Edilen Diğer Kazançlar
310.029 266.050
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
267.815 166.664
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-11.930 -17.902
Diğer
-2.623.147 -1.571.896
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
984.424 -178.981
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
80.916 30.262
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
836 6.675
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.095.823 -44.394
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-360.127 -386.939
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
524.743 217.898
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.969.771 1.169.645
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-154.349 -794.048
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
18.457 -378.080
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-354.009 -800.369
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-7.892 605.570
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-58.698 -11.825
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
124.006 33.183
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-210.115 -23.288
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
273.652 33.668
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-102.584 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
68.995 607.379
Diğer
-103.148 -33.547
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
173.852 -75.769
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.145.770 835.939
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.067.458 -872.059
İhraç Edilen Sermaye Araçları
134.042 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-38.502 -39.649
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
415.350 71.099
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
227.301 -199.469
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.849.869 2.044.583
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.077.170 1.845.114


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
73.859 -280.436
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-4.748 7.681
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.872 96
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-12.619 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 120
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
747 -24
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.124 7.585
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.254 3.242
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
1.091 5.441
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-221 -1.098
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
69.111 -272.755


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.123.556 4.107.038 5.230.594 1.310.533 3.469.414 4.779.947
Nakit ve Nakit Benzerleri
271.573 3.855.016 4.126.589 709.358 3.423.072 4.132.430
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 254.881 3.365.302 3.620.183 692.108 2.907.972 3.600.080
Bankalar
(3) 10.502 482.485 492.987 6.617 501.649 508.266
Para Piyasalarından Alacaklar
8.600 7.249 15.849 12.500 13.484 25.984
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-2.410 -20 -2.430 -1.867 -33 -1.900
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 26.858 6.695 33.553 22.351 11.478 33.829
Devlet Borçlanma Senetleri
24.358 6.695 31.053 17.327 11.478 28.805
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
2.500 0 2.500 5.024 0 5.024
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 817.520 159.032 976.552 573.442 24.511 597.953
Devlet Borçlanma Senetleri
568.481 130.002 698.483 565.876 0 565.876
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
249.039 29.030 278.069 7.566 24.511 32.077
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(2),(11) 7.605 86.295 93.900 5.382 10.353 15.735
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
7.605 86.295 93.900 5.382 10.353 15.735
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
17.513.793 8.028.153 25.541.946 16.398.683 7.442.708 23.841.391
Krediler
(5) 16.911.585 6.399.001 23.310.586 16.007.957 6.075.656 22.083.613
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 227.376 317.391 544.767 213.153 284.556 497.709
Faktoring Alacakları
336.806 0 336.806 452.544 0 452.544
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 2.302.029 1.324.471 3.626.500 1.863.071 1.093.511 2.956.582
Devlet Borçlanma Senetleri
2.294.454 443.748 2.738.202 1.857.166 327.577 2.184.743
Diğer Finansal Varlıklar
7.575 880.723 888.298 5.905 765.934 771.839
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-2.264.003 -12.710 -2.276.713 -2.138.042 -11.015 -2.149.057
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 681.651 0 681.651 595.163 0 595.163
Satış Amaçlı
681.651 0 681.651 595.163 0 595.163
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
14.363 0 14.363 600.137 0 600.137
İştirakler (Net)
(7) 4.236 0 4.236 4.236 0 4.236
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.236 0 4.236 4.236 0 4.236
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 10.127 0 10.127 595.901 0 595.901
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
10.127 0 10.127 595.901 0 595.901
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 851.735 4.834 856.569 875.052 3.831 878.883
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 128.388 0 128.388 127.262 0 127.262
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
128.388 0 128.388 127.262 0 127.262
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 447.298 0 447.298 79.005 0 79.005
CARİ VERGİ VARLIĞI
8.771 8.771 19.623 0 19.623
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 343.945 0 343.945 357.996 0 357.996
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 830.754 498.951 1.329.705 527.348 238.272 765.620
VARLIKLAR TOPLAMI
21.944.254 12.638.976 34.583.230 20.890.802 11.154.225 32.045.027
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 13.201.276 12.350.318 25.551.594 13.145.509 10.896.494 24.042.003
ALINAN KREDİLER
(3) 392.748 1.582.772 1.975.520 435.862 1.774.807 2.210.669
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 1.090.406 0 1.090.406 148.667 1.782 150.449
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 939.250 0 939.250 971.745 0 971.745
Bonolar
633.180 0 633.180 628.044 0 628.044
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
306.070 0 306.070 343.701 0 343.701
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2),(8) 45.634 10.360 55.994 47.687 17.642 65.329
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
45.634 10.360 55.994 47.687 17.642 65.329
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
562 0 562 57.856 0 57.856
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 229.014 1.556 230.570 189.294 2.221 191.515
KARŞILIKLAR
(9) 851.296 1.027 852.323 794.185 922 795.107
Yeniden Yapılanma Karşılığı
EMN864328L169401T***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 1.835 0 -165.918 78.122 -9.378 0 20.464 -5.120 0 1.762.682 -428.206 0 2.412.481 40.349 2.452.830
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
(13) 1.158.000 1.835 0 -165.918 78.122 -9.378 0 20.464 -5.120 0 1.762.682 -428.206 0 2.412.481 40.349 2.452.830
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 3.338 4.343 0 0 0 -277.754 -270.073 -2.682 -272.755
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -32 96 0 0 -131 0 0 0 0 0 -67 -351 -418
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -388.901 388.901 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -388.901 388.901 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.158.000 1.835 0 -165.950 78.218 -9.378 0 23.671 -777 0 1.373.781 -39.305 -277.754 2.142.341 37.316 2.179.657
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 1.835 0 86.263 94.447 -5.219 0 24.199 7.182 0 1.373.841 -806.916 0 1.933.632 27.117 1.960.749
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
(13) 1.158.000 1.835 0 86.263 94.447 -5.219 0 24.199 7.182 0 1.373.841 -806.916 0 1.933.632 27.117 1.960.749
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -10.695 0 0 6.156 870 0 0 0 68.190 64.521 4.590 69.111
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 -14.491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.491 0 -14.491
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 -1.278 0 139.410 76 0 0 0 0 0 -47 -33.509 0 104.652 -314 104.338
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -699.174 699.174 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -699.174 699.174 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.158.000 557 0 211.182 83.828 -5.219 0 30.355 8.052 0 674.620 -141.251 68.190 2.088.314 31.393 2.119.707


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
8.090.952 12.880.020 20.970.972 8.406.021 9.575.664 17.981.685
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 2.870.994 3.114.870 5.985.864 3.064.463 2.729.657 5.794.120
Teminat Mektupları
2.851.159 836.855 3.688.014 3.060.702 752.968 3.813.670
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
198.145 16.135 214.280 198.512 8.991 207.503
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.653.014 820.720 3.473.734 2.862.190 743.977 3.606.167
Banka Kredileri
0 17.216 17.216 0 16.980 16.980
İthalat Kabul Kredileri
0 17.216 17.216 0 16.980 16.980
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 111.233 111.233 0 134.982 134.982
Belgeli Akreditifler
0 111.233 111.233 0 134.982 134.982
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
18.500 1.011.153 1.029.653 0 664.394 664.394
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
18.500 1.011.153 1.029.653 0 664.394 664.394
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
1.335 1.138.413 1.139.748 3.761 1.160.333 1.164.094
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 2.877.020 1.178.400 4.055.420 2.935.397 418.343 3.353.740
Cayılamaz Taahhütler
2.517.956 1.170.966 3.688.922 2.454.090 410.742 2.864.832
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
14.666 1.157.978 1.172.644 115.692 400.526 516.218
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.257.831 12.988 1.270.819 1.199.039 10.216 1.209.255
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
438.428 0 438.428 404.793 0 404.793
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
6.852 0 6.852 9.278 0 9.278
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
584.432 0 584.432 536.957 0 536.957
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
430 0 430 510 0 510
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
215.317 0 215.317 187.821 0 187.821
Cayılabilir Taahhütler
(4) 359.064 7.434 366.498 481.307 7.601 488.908
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
338.420 0 338.420 479.676 0 479.676
Diğer Cayılabilir Taahhütler
20.644 7.434 28.078 1.631 7.601 9.232
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 2.342.938 8.586.750 10.929.688 2.406.161 6.427.664 8.833.825
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
918.000 0 918.000 924.000 0 924.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
918.000 0 918.000 924.000 0 924.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.424.938 8.586.750 10.011.688 1.482.161 6.427.664 7.909.825
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
10.497 286.514 297.011 102.488 212.931 315.419
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
6.811 142.095 148.906 21.042 136.324 157.366
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.686 144.419 148.105 81.446 76.607 158.053
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.371.173 7.082.320 8.453.493 1.242.606 6.017.429 7.260.035
Swap Para Alım İşlemleri
0 3.190.505 3.190.505 0 3.057.747 3.057.747
Swap Para Satım İşlemleri
1.371.173 2.645.025 4.016.198 1.242.606 1.803.564 3.046.170
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 623.395 623.395 0 578.059 578.059
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 623.395 623.395 0 578.059 578.059
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
4.686 282.234 286.920 106.888 149.163 256.051
Para Alım Opsiyonları
1.802 139.835 141.637 71.988 55.391 127.379
Para Satım Opsiyonları
2.884 142.399 145.283 34.900 93.772 128.672
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
38.582 37.845 76.427 30.179 29.701 59.880
Futures Para Alım İşlemleri
0 37.845 37.845 0 29.701 29.701
Futures Para Satım İşlemleri
38.582 0 38.582 30.179 0 30.179
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 897.837 897.837 0 18.440 18.440
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
468.046.616 275.446.397 743.493.013 458.687.548 243.790.901 702.478.449
EMANET KIYMETLER
2.753.879 2.495.593 5.249.472 4.775.039 2.010.475 6.785.514
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
530.527 704.547 1.235.074 531.617 497.060 1.028.677
Tahsile Alınan Çekler
2.138.463 254.012 2.392.475 2.176.684 123.290 2.299.974
Tahsile Alınan Ticari Senetler
77.496 681.356 758.852 77.997 590.226 668.223
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.580 635.149 637.729 2.580 606.414 608.994
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
4.812 220.529 225.341 1.986.160 193.485 2.179.645
Emanet Kıymet Alanlar
1 0 1 1 0 1
REHİNLİ KIYMETLER
461.487.483 271.814.307 733.301.790 449.996.905 240.620.506 690.617.411
Menkul Kıymetler
0 77 77 0 66 66
Teminat Senetleri
114.265.008 48.478.431 162.743.439 108.327.703 42.185.033 150.512.736
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
25.097.049 14.927.592 40.024.641 26.390.087 13.847.750 40.237.837
Diğer Rehinli Kıymetler
320.575.895 208.354.278 528.930.173 313.854.660 184.498.813 498.353.473
Rehinli Kıymet Alanlar
1.549.531 53.929 1.603.460 1.424.455 88.844 1.513.299
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
3.805.254 1.136.497 4.941.751 3.915.604 1.159.920 5.075.524
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
476.137.568 288.326.417 764.463.985 467.093.569 253.366.565 720.460.134


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-1.338.433 -621.388
Alınan Faizler
1.674.595 2.307.157
Ödenen Faizler
-850.850 -1.745.169
Alınan Temettüler
159 1.289
Alınan Ücret ve Komisyonlar
174.059 248.267
Elde Edilen Diğer Kazançlar
310.029 266.050
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
267.815 166.664
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-279.163 -275.848
Ödenen Vergiler
-11.930 -17.902
Diğer
-2.623.147 -1.571.896
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
984.424 -178.981
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
80.916 30.262
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
836 6.675
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.095.823 -44.394
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-360.127 -386.939
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
524.743 217.898
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.969.771 1.169.645
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-154.349 -794.048
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
18.457 -378.080
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-354.009 -800.369
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-7.892 605.570
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-58.698 -11.825
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
124.006 33.183
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-210.115 -23.288
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
273.652 33.668
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-102.584 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
68.995 607.379
Diğer
-103.148 -33.547
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
173.852 -75.769
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.145.770 835.939
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.067.458 -872.059
İhraç Edilen Sermaye Araçları
134.042 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-38.502 -39.649
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
415.350 71.099
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
227.301 -199.469
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.849.869 2.044.583
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.077.170 1.845.114


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
73.859 -280.436
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-4.748 7.681
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.872 96
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-12.619 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 120
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
747 -24
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.124 7.585
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.254 3.242
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
1.091 5.441
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-221 -1.098
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
69.111 -272.755


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.123.556 4.107.038 5.230.594 1.310.533 3.469.414 4.779.947
Nakit ve Nakit Benzerleri
271.573 3.855.016 4.126.589 709.358 3.423.072 4.132.430
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 254.881 3.365.302 3.620.183 692.108 2.907.972 3.600.080
Bankalar
(3) 10.502 482.485 492.987 6.617 501.649 508.266
Para Piyasalarından Alacaklar
8.600 7.249 15.849 12.500 13.484 25.984
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-2.410 -20 -2.430 -1.867 -33 -1.900
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 26.858 6.695 33.553 22.351 11.478 33.829
Devlet Borçlanma Senetleri
24.358 6.695 31.053 17.327 11.478 28.805
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
2.500 0 2.500 5.024 0 5.024
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 817.520 159.032 976.552 573.442 24.511 597.953
Devlet Borçlanma Senetleri
568.481 130.002 698.483 565.876 0 565.876
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
249.039 29.030 278.069 7.566 24.511 32.077
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(2),(11) 7.605 86.295 93.900 5.382 10.353 15.735
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
7.605 86.295 93.900 5.382 10.353 15.735
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
17.513.793 8.028.153 25.541.946 16.398.683 7.442.708 23.841.391
Krediler
(5) 16.911.585 6.399.001 23.310.586 16.007.957 6.075.656 22.083.613
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 227.376 317.391 544.767 213.153 284.556 497.709
Faktoring Alacakları
336.806 0 336.806 452.544 0 452.544
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 2.302.029 1.324.471 3.626.500 1.863.071 1.093.511 2.956.582
Devlet Borçlanma Senetleri
2.294.454 443.748 2.738.202 1.857.166 327.577 2.184.743
Diğer Finansal Varlıklar
7.575 880.723 888.298 5.905 765.934 771.839
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-2.264.003 -12.710 -2.276.713 -2.138.042 -11.015 -2.149.057
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 681.651 0 681.651 595.163 0 595.163
Satış Amaçlı
681.651 0 681.651 595.163 0 595.163
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
14.363 0 14.363 600.137 0 600.137
İştirakler (Net)
(7) 4.236 0 4.236 4.236 0 4.236
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.236 0 4.236 4.236 0 4.236
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 10.127 0 10.127 595.901 0 595.901
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
10.127 0 10.127 595.901 0 595.901
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 851.735 4.834 856.569 875.052 3.831 878.883
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 128.388 0 128.388 127.262 0 127.262
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
128.388 0 128.388 127.262 0 127.262
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 447.298 0 447.298 79.005 0 79.005
CARİ VERGİ VARLIĞI
8.771 0 8.771 19.623 0 19.623
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 343.945 0 343.945 357.996 0 357.996
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 830.754 498.951 1.329.705 527.348 238.272 765.620
VARLIKLAR TOPLAMI
21.944.254 12.638.976 34.583.230 20.890.802 11.154.225 32.045.027
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 13.201.276 12.350.318 25.551.594 13.145.509 10.896.494 24.042.003
ALINAN KREDİLER
(3) 392.748 1.582.772 1.975.520 435.862 1.774.807 2.210.669
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 1.090.406 0 1.090.406 148.667 1.782 150.449
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 939.250 0 939.250 971.745 0 971.745
Bonolar
633.180 0 633.180 628.044 0 628.044
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
306.070 0 306.070 343.701 0 343.701
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2),(8) 45.634 10.360 55.994 47.687 17.642 65.329
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
45.634 10.360 55.994 47.687 17.642 65.329
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
562 0 562 57.856 0 57.856
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 229.014 1.556 230.570 189.294 2.221 191.515
KARŞILIKLAR
(9) 851.296 1.027 852.323 794.185 922 795.107
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
98.290 679 98.969 88.603 604 89.207
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
753.006 348 753.354 705.582 318 705.900
CARİ VERGİ BORCU
(10) 44.497 29 44.526 54.176 31 54.207
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 586 0 586 60 0 60
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 451.929 584.501 1.036.430 452.177 507.347 959.524
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
451.929 584.501 1.036.430 452.177 507.347 959.524
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 656.004 29.758 685.762 463.712 122.102 585.814
ÖZKAYNAKLAR
(13) 2.071.232 48.475 2.119.707 1.920.461 40.288 1.960.749
Ödenmiş Sermaye
1.158.000 0 1.158.000 1.158.000 0 1.158.000
Sermaye Yedekleri
211.739 0 211.739 88.098 0 88.098
Hisse Senedi İhraç Primleri
557 0 557 1.835 0 1.835
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
211.182 0 211.182 86.263 0 86.263
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
78.609 0 78.609 89.228 0 89.228
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-2.315 40.722 38.407 -2.404 33.785 31.381
Kar Yedekleri
667.512 7.108 674.620 1.368.436 5.405 1.373.841
Yasal Yedekler
125.145 7.181 132.326 300.925 5.410 306.335
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
455.946 0 455.946 981.108 0 981.108
Diğer Kar Yedekleri
86.421 -73 86.348 86.403 -5 86.398
Kar veya Zarar
-71.645 -1.416 -73.061 -806.262 -654 -806.916
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-138.972 -2.279 -141.251 -36.985 -2.084 -39.069
Dönem Net Kâr veya Zararı
67.327 863 68.190 -769.277 1.430 -767.847
Azınlık Payları
29.332 2.061 31.393 25.365 1.752 27.117
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
19.974.434 14.608.796 34.583.230 18.681.391 13.363.636 32.045.027


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 1.633.924 2.201.120 786.808 1.121.273
Kredilerden Alınan Faizler
1.383.054 1.923.678 659.236 979.041
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
85 29.480 34 15.345
Bankalardan Alınan Faizler
4.476 21.162 790 11.448
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
660 2.780 293 930
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
206.051 176.205 110.796 90.671
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
7.763 4.061 7.183 2.192
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
44.562 45.157 23.661 20.976
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
153.726 126.987 79.952 67.503
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
27.616 27.109 14.418 13.938
Diğer Faiz Gelirleri
11.982 20.706 1.241 9.900
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -796.734 -1.722.789 -393.966 -856.503
Mevduata Verilen Faizler
-540.709 -1.282.606 -265.754 -645.810
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-53.443 -105.422 -25.445 -51.551
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-37.836 -84.918 -25.162 -27.828
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-121.019 -159.996 -59.060 -77.836
Kiralama Faiz Giderleri
-17.534 -21.462 -9.062 -10.758
Diğer Faiz Giderleri
-26.193 -68.385 -9.483 -42.720
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
837.190 478.331 392.842 264.770
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
125.274 191.502 45.934 93.069
Alınan Ücret ve Komisyonlar
174.059 248.267 72.609 120.600
Gayri Nakdi Kredilerden
32.707 39.212 16.717 19.583
Diğer
141.352 209.055 55.892 101.017
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-48.785 -56.765 -26.675
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,26% Hacim : 25.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.546
Açılış: 1.534
7,5320 Değişim: 0,28%
Düşük 7,4723 06.03.2021 Yüksek 7,5795
Açılış: 7,5113
8,9800 Değişim: -0,40%
Düşük 8,9239 06.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
411,42 Değişim: 0,25%
Düşük 407,16 05.03.2021 Yüksek 413,89
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.