KAP ***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor

02.08.2021 - 23:44
KAP ***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
28 2.764.622 862.481 1.412.450 188.269
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
28 126.341 37.379 73.730 96.346
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
182.281 42.753 85.590 114.181
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
53 41 23 19
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
1.020 795 444 371
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-57.013 -6.210 -12.327 -18.225
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
28 1.235.890 736.195 431.624 647.700
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.275.788 546.695 540.721 553.711
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 196 0 689
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-50.177 242.711 -141.714 119.664
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.279 -53.407 32.617 -26.364
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.362.231 773.574 505.354 744.046
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.126.853 1.636.055 1.917.804 932.315
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
88.189 695.672 50.081 122.551
Ana Ortaklık Payları
4.038.664 940.383 1.867.723 809.764


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 11.244.703 9.354.964
Finansal Yatırımlar
7 2.502.084 2.159.846
Ticari Alacaklar
10, 38 5.534.306 4.352.606
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
38 12.917 7.508
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 5.521.389 4.345.098
Diğer Alacaklar
11 391.648 365.758
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
15 93.549 51.170
Türev Araçlar
12 168.244 4.941
Stoklar
13 5.110.873 4.180.755
Peşin Ödenmiş Giderler
14 555.914 335.654
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
36 18.751 25.111
Diğer Dönen Varlıklar
27 610.678 386.189
ARA TOPLAM
26.230.750 21.216.994
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
26.230.750 21.216.994
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.160.220 1.716.184
Ticari Alacaklar
10 296 481
Diğer Alacaklar
11 116.038 94.003
Türev Araçlar
12 198.139 90.337
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 1.243.359 1.001.163
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 891.141 891.141
Maddi Duran Varlıklar
18 17.525.306 16.240.518
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 160.089 170.918
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20, 21 989.478 908.154
Şerefiye
21 426.082 368.483
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 563.396 539.671
Peşin Ödenmiş Giderler
14 223.868 349.106
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 1.050.613 1.104.347
Diğer Duran Varlıklar
27 441.880 444.690
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
24.000.427 23.011.042
TOPLAM VARLIKLAR
50.231.177 44.228.036
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 2.233.065 2.251.342
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 3.195.334 2.399.320
Ticari Borçlar
10, 38 2.550.630 2.444.872
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
38 110.297 120.307
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 2.440.333 2.324.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 118.506 98.610
Diğer Borçlar
11, 38 231.873 220.286
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
38 49.780 59.845
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 182.093 160.441
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
15 73.319 38.233
Türev Araçlar
12 37.434 53.762
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 358.059 113.763
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 242.186 38.510
Kısa Vadeli Karşılıklar
23, 25 476.150 248.634
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 647.200 331.146
ARA TOPLAM
10.163.756 8.238.478
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.163.756 8.238.478
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 12.882.632 12.491.577
Diğer Borçlar
11 1.862 3.371
Türev Araçlar
12 58.381 98.545
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 133.889 81.212
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 682.627 614.167
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 237.682 209.453
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.997.073 13.498.325
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
24.160.829 21.736.803
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28 25.685.323 22.194.395
Ödenmiş Sermaye
3.063.214 3.063.214
Sermaye Düzeltme Farkları
320.075 320.075
Geri Alınmış Paylar (-)
-6.544 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
167.048 167.048
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.677.611 2.564.583
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.677.611 2.564.583
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.734.317 2.623.553
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-56.706 -58.970
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.703.921 3.525.321
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.710.248 3.491.750
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-6.327 33.571
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.517.852 1.517.852
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10.499.015 8.898.265
Net Dönem Karı veya Zararı
2.743.131 2.138.037
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 385.025 296.838
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
26.070.348 22.491.233
TOPLAM KAYNAKLAR
50.231.177 44.228.036


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 12.777.400 8.834.292 7.091.100 4.219.572
Satışların Maliyeti
29 -8.224.720 -6.251.583 -4.474.096 -3.133.103
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.552.680 2.582.709 2.617.004 1.086.469
BRÜT KAR (ZARAR)
4.552.680 2.582.709 2.617.004 1.086.469
Genel Yönetim Giderleri
30, 31 -630.796 -561.641 -314.527 -300.212
Pazarlama Giderleri
30, 31 -1.632.618 -1.169.151 -916.553 -570.476
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30, 31 -52.038 -32.719 -27.386 -17.893
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 1.119.990 591.234 507.984 175.376
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -805.265 -344.679 -361.809 -65.127
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 108.996 26.996 65.966 2.286
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.660.949 1.092.749 1.570.679 310.423
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 949.203 563.968 394.043 227.973
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 -181.749 -37.621 -167.339 -24.341
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
33 62.517 3.778 9.172 -4.754
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.490.920 1.622.874 1.806.555 509.301
Finansman Gelirleri
34 2.521.536 1.841.831 790.095 799.218
Finansman Giderleri
34 -2.656.259 -2.276.982 -775.647 -1.029.672
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.356.197 1.187.723 1.821.003 278.847
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-591.575 -325.242 -408.553 -90.578
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -517.370 -284.696 -323.118 -141.248
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 -74.205 -40.546 -85.435 50.670
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.764.622 862.481 1.412.450 188.269
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.764.622 862.481 1.412.450 188.269
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 21.491 335.977 17.541 103.650
Ana Ortaklık Payları
28 2.743.131 526.504 1.394.909 84.619
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 37 0,89650000 0,23400000 0,62000000 0,03760000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.191.092 -351.417
Dönem Karı (Zararı)
28 2.764.622 862.481
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
959.509 1.042.824
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18, 19, 20 952.126 773.512
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6, 7, 10, 11, 13, 35 -3.848 30.202
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23, 25 317.314 224.773
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8, 32, 34, 38 454.581 452.280
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
32, 34 -501.529 -168.924
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
6 5 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7, 12, 33 -747.519 -557.603
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -108.996 -26.996
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 591.575 325.242
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
33 -19.933 -6.326
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
27 25.733 -3.336
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.617.017 -1.387.717
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10, 32, 38 -666.002 -153.123
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11, 16, 32, 38 -26.096 -61.187
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
15 -42.379 -5.580
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
12, 34 15.267 35.696
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -969.608 -692.520
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10, 32 -240.976 -595.993
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
15 35.086 9.741
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11, 14, 27, 38 285.845 -18.612
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14, 27 -8.154 93.861
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.107.114 517.588
Ödenen Faiz
8, 32, 34, 38 -607.268 -540.995
Alınan Faiz
32, 34, 38 57.300 16.700
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -26.530 -21.642
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36 -339.524 -323.068
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
418.989 -152.361
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
16 -100.727 -16.183
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7, 33 1.020.363 241.215
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 -84.791 -204.386
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18, 20, 33 58.375 33.738
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8, 11, 18, 20, 33 -838.322 -625.119
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17, 33 0 41.639
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11, 33, 35 0 7.100
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
14 -216.162 -136.955
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
14 339.313 345.652
Alınan Temettüler
16, 27 26.606 15.464
Alınan Faiz
6, 7, 33, 34 175.214 157.051
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10, 11, 27 39.120 -11.577
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.668.504 -1.401.285
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
28 0 -127.807
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
6, 28 -44.708 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 1.450.145 7.855.867
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8, 34 -2.531.782 -8.620.807
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -33.074 -39.206
Ödenen Temettüler
11, 28, 38 -509.085 -469.332
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-58.423 -1.905.063
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.930.757 1.489.299
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.872.334 -415.764
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 9.384.819 8.371.417
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 11.257.153 7.955.653


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.250.000 181.426 527 2.091.680 2.285.616 187.644 5.721.078 1.904.534 14.622.505 4.510.880 19.133.385
Transferler
34.488 1.870.046 -1.904.534 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22.857 384.113 6.909 526.504 940.383 695.672 1.636.055
Kar Payları
-320.000 -320.000 -163.132 -483.132
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
19.433 120.359 139.792 -139.792 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-106.957 -106.957 -20.850 -127.807
Dönem Sonu Bakiyeler
2.250.000 181.426 527 2.133.970 2.669.729 222.132 7.291.435 526.504 15.275.723 4.882.778 20.158.501
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.063.214 320.075 167.048 2.564.583 3.525.321 1.517.852 8.898.265 2.138.037 22.194.395 296.838 22.491.233
Transferler
2.138.037 -2.138.037
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
113.028 1.178.600 3.905 2.743.131 4.038.664 88.189 4.126.853
Kar Payları
-499.017 -499.017 -2 -499.019
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-6.544 -42.175 -48.719 -48.719
Dönem Sonu Bakiyeler
3.063.214 320.075 -6.544 167.048 2.677.611 4.703.921 1.517.852 10.499.015 2.743.131 25.685.323 385.025 26.070.348http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954278


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.