KAP ***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor

01.02.2021 - 22:36
KAP ***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
28 2.824.571 2.700.319
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
28 12.918 137.653
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
81.388 148.235
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-72.589 18.021
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
1.772 468
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.347 -29.071
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
28 1.252.897 727.322
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.244.450 704.064
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.773 -435
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
10 -435
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
-1.783
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11.898 30.343
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.678 -6.650
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.265.815 864.975
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.090.386 3.565.294
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
700.675 831.404
Ana Ortaklık Payları
3.389.711 2.733.890


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 9.354.964 8.368.913
Finansal Yatırımlar
7 2.159.846 426.120
Ticari Alacaklar
10, 38 4.352.606 3.572.022
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
38 7.508 6.829
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 4.345.098 3.565.193
Diğer Alacaklar
11 365.758 275.048
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
15 51.170 23.490
Türev Araçlar
12 4.941 25.764
Stoklar
13 4.180.755 3.831.439
Peşin Ödenmiş Giderler
14 335.654 233.693
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
36 25.111 66.550
Diğer Dönen Varlıklar
27 386.189 390.157
ARA TOPLAM
21.216.994 17.213.196
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
35 28.058
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.216.994 17.241.254
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.716.184 2.537.234
Ticari Alacaklar
10 481 275
Diğer Alacaklar
11 94.003 12.409
Türev Araçlar
12 90.337 64.150
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 1.001.163 710.578
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 891.141 772.422
Maddi Duran Varlıklar
18 16.240.518 14.684.667
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 170.918 188.156
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20, 21 908.154 630.387
Şerefiye
21 368.483 301.469
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 539.671 328.918
Peşin Ödenmiş Giderler
14 349.106 372.080
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 1.104.347 1.093.602
Diğer Duran Varlıklar
27 444.690 443.624
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.011.042 21.509.584
TOPLAM VARLIKLAR
44.228.036 38.750.838
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 2.251.342 2.634.647
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 2.399.320 2.616.194
Ticari Borçlar
10, 38 2.444.872 2.093.016
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
38 120.307 84.154
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 2.324.565 2.008.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 98.610 76.090
Diğer Borçlar
11, 38 220.286 117.492
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
38 59.845 4.932
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 160.441 112.560
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
15 38.233 27.163
Türev Araçlar
12 53.762 23.587
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 113.763 90.059
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 38.510 86.419
Kısa Vadeli Karşılıklar
23, 25 248.634 155.830
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 331.146 270.674
ARA TOPLAM
8.238.478 8.191.171
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.238.478 8.191.171
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 12.491.577 10.594.795
Diğer Borçlar
11 3.371 30.606
Türev Araçlar
12 98.545 89.804
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 81.212 62.946
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 614.167 451.185
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 209.453 196.946
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.498.325 11.426.282
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.736.803 19.617.453
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28 22.194.395 14.622.505
Ödenmiş Sermaye
3.063.214 2.250.000
Sermaye Düzeltme Farkları
320.075 181.426
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
167.048 527
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.564.583 2.091.680
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.564.583 2.091.680
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.623.553 2.092.836
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-58.970 -1.156
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.525.321 2.285.616
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.491.750 2.279.280
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
33.571 4.661
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.675
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.517.852 187.644
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8.898.265 5.721.078
Net Dönem Karı veya Zararı
2.138.037 1.904.534
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 296.838 4.510.880
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22.491.233 19.133.385
TOPLAM KAYNAKLAR
44.228.036 38.750.838


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 21.340.686 18.058.686
Satışların Maliyeti
29 -14.679.283 -12.179.031
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.661.403 5.879.655
BRÜT KAR (ZARAR)
6.661.403 5.879.655
Genel Yönetim Giderleri
30, 31 -1.126.188 -1.037.506
Pazarlama Giderleri
30, 31 -2.721.967 -2.311.288
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30, 31 -58.682 -74.310
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 1.796.203 847.114
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -1.304.691 -472.590
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 100.234 96.351
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.346.312 2.927.426
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 1.237.373 646.594
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 -209.483 -88.225
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
33 -36.178 7.808
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.338.024 3.493.603
Finansman Gelirleri
34 4.651.253 2.029.036
Finansman Giderleri
34 -5.734.093 -2.926.501
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.255.184 2.596.138
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-430.613 104.181
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -419.508 -283.143
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 -11.105 387.324
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.824.571 2.700.319
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.824.571 2.700.319
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 686.534 795.785
Ana Ortaklık Payları
28 2.138.037 1.904.534
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 37 0,87110000 0,84650000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.663.054 2.301.502
Dönem Karı (Zararı)
28 2.824.571 2.700.319
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.129.867 1.415.808
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18, 19, 20 1.650.842 1.374.584
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6, 7, 10, 11, 13, 35 175.732 38.458
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23, 25 238.117 90.964
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8, 32, 34, 38 883.871 721.235
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
32, 34 -64.002 -45.608
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7, 12, 33 -1.066.442 -546.985
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -100.234 -96.351
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 430.613 -104.181
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
33 3.851 -11.384
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
27 -22.481 -4.924
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-627.366 -695.476
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10, 32, 38 619.659 -217.012
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11, 16, 32, 38 -97.851 -228.445
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
15 -27.680 -23.490
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
12, 34 0 29.248
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -461.907 -857.148
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10, 32 -852.189 464.355
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
15 11.070 27.163
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11, 14, 27, 38 94.073 74.370
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12, 34 35.949 -36.340
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14, 27 51.510 71.823
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.327.072 3.420.651
Ödenen Faiz
8, 32, 34, 38 -1.147.724 -824.779
Alınan Faiz
32, 34, 38 43.454 85.372
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -63.277 -43.023
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36 -496.471 -336.719
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.644.919 -2.952.838
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
16 -93.496 -38.955
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7, 33 273.198 101.602
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 -476.010 -89.209
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18, 20, 33 78.032 61.245
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8, 11, 18, 20, 33 -1.872.876 -2.889.571
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17, 33 41.639 -389
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11, 33, 35 44.588 7.099
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
14 -464.762 -1.016.196
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
14 505.602 845.828
Alınan Temettüler
16, 27 133.168 140.007
Alınan Faiz
6, 7, 33, 34 291.664 341.319
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10, 11, 27 -105.666 -415.618
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.665.991 4.933.585
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
28 -127.807 -112.575
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
28 0 4.480
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
11, 28 -31.145 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 10.991.089 18.382.017
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8, 34 -12.897.613 -12.650.926
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -81.842 -69.505
Ödenen Temettüler
11, 28, 38 -518.673 -619.906
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.647.856 4.282.249
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.661.258 925.101
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.013.402 5.207.350
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 8.371.417 3.164.067
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 9.384.819 8.371.417


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.250.000 181.426 527 2.004.509 1.581.229 158.437 4.231.128 2.288.912 12.696.168 4.016.818 16.712.986
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-18.410 -18.410 -2.697 -21.107
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.250.000 181.426 527 2.004.509 1.581.229 158.437 4.212.718 2.288.912 12.677.758 4.014.121 16.691.879
Transferler
-21.158 29.207 2.280.863 -2.288.912 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
81.058 725.545 22.753 1.904.534 2.733.890 831.404 3.565.294
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
36 36 4.444 4.480
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-400.000 -400.000 -219.906 -619.906
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
6.113 98.264 104.377 -104.377 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-493.556 -493.556 -14.806 -508.362
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.250.000 181.426 527 2.091.680 2.285.616 187.644 5.721.078 1.904.534 14.622.505 4.510.880 19.133.385
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.250.000 181.426 527 2.091.680 2.285.616 187.644 5.721.078 1.904.534 14.622.505 4.510.880 19.133.385
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
34.488 1.870.046 -1.904.534 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.464 1.239.705 7.505 2.138.037 3.389.711 700.675 4.090.386
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
813.214 138.649 1.014 166.521 1.295.720 -1.926.979 488.139 -536.921 -48.782
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-320.000 -320.000 -208.813 -528.813
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.014 -26.122 -27.136 -27.136
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
468.439 3.679.694 4.148.133 -4.148.133 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-106.957 -106.957 -20.850 -127.807
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.063.214 320.075 167.048 2.564.583 3.525.321 1.517.852 8.898.265 2.138.037 22.194.395 296.838 22.491.233http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906830


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.501 Değişim: 1,22% Hacim : 9.171 Mio.TL Son veri saati : 11:43
Düşük 1.495 25.02.2021 Yüksek 1.515
Açılış: 1.510
7,1882 Değişim: 0,26%
Düşük 7,1530 25.02.2021 Yüksek 7,2123
Açılış: 7,1695
8,7789 Değişim: 0,60%
Düşük 8,7148 25.02.2021 Yüksek 8,8056
Açılış: 8,7262
413,75 Değişim: -0,46%
Düşük 413,07 25.02.2021 Yüksek 416,33
Açılış: 415,65
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.