KAP ***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor

26.10.2020 - 20:13
KAP ***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
28 2.147.817 1.936.462 1.285.336 587.208
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
28 79.076 71.535 41.697 -24.450
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
90.286 86.692 47.533 -28.537
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
96 6 55 -14
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
1.863 117 1.068 -276
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-13.169 -15.280 -6.959 4.377
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
28 1.490.541 389.064 754.346 -216.578
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.309.506 315.006 762.811 -249.187
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
48 -1.277 -148 -418
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
232.038 96.493 -10.673 42.312
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-51.051 -21.158 2.356 -9.285
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.569.617 460.599 796.043 -241.028
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.717.434 2.397.061 2.081.379 346.180
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
774.180 586.957 54 1.810.104 2.002.871 203.868


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 9.667.170 8.368.913
Finansal Yatırımlar
7 1.663.764 426.120
Ticari Alacaklar
10, 38 4.368.994 3.572.022
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
38 7.078 6.829
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 4.361.916 3.565.193
Diğer Alacaklar
11 348.269 275.048
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
15 45.322 23.490
Türev Araçlar
12 14.323 25.764
Stoklar
13 4.414.420 3.831.439
Peşin Ödenmiş Giderler
14 370.759 233.693
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
36 33.851 66.550
Diğer Dönen Varlıklar
27 362.719 390.157
ARA TOPLAM
21.289.591 17.213.196
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
35 38.231 28.058
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.327.822 17.241.254
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 2.439.573 2.537.234
Ticari Alacaklar
10 460 275
Diğer Alacaklar
11 18.555 12.409
Türev Araçlar
12 260.197 64.150
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 916.288 710.578
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 740.622 772.422
Maddi Duran Varlıklar
18 16.172.714 14.684.667
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 171.139 188.156
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20, 21 794.136 630.387
Şerefiye
21 383.901 301.469
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 410.235 328.918
Peşin Ödenmiş Giderler
14 212.525 372.080
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 1.202.139 1.093.602
Diğer Duran Varlıklar
27 444.730 443.624
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.373.078 21.509.584
TOPLAM VARLIKLAR
44.700.900 38.750.838
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 2.911.651 2.634.647
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 1.993.231 2.616.194
Ticari Borçlar
10, 38 2.124.997 2.093.016
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
38 98.894 84.154
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 2.026.103 2.008.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 102.045 76.090
Diğer Borçlar
11, 38 149.417 117.492
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
38 65.200 4.932
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 84.217 112.560
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
15 27.125 27.163
Türev Araçlar
12 12.955 23.587
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 143.566 90.059
240.909 86.419
Kısa Vadeli Karşılıklar
23, 25 278.605 155.830
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 413.214 270.674
ARA TOPLAM
8.397.715 8.191.171
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.397.715 8.191.171
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 13.440.908 10.594.795
Diğer Borçlar
11 3.415 30.606
Türev Araçlar
12 89.804
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 11.041 62.946
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 481.774 451.185
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 202.085 196.946
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.139.223 11.426.282
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
22.536.938 19.617.453
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28 21.827.960 14.622.505
Ödenmiş Sermaye
3.063.214 2.250.000
Sermaye Düzeltme Farkları
320.075 181.426
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
167.048 527
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.630.914 2.091.680
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.630.914 2.091.680
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.631.737 2.092.836
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-823 -1.156
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.758.094 2.285.616
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.551.936 2.279.280
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
204.438 4.661
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.720 1.675
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.720 1.675
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.517.852 187.644
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8.978.288 5.721.078
Net Dönem Karı veya Zararı
1.392.475 1.904.534
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 336.002 4.510.880
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22.163.962 19.133.385
TOPLAM KAYNAKLAR
44.700.900 38.750.838


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 14.632.425 13.216.042 5.798.133 4.598.671
Satışların Maliyeti
29 -10.162.130 -8.869.161 -3.910.547 -3.057.418
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.470.295 4.346.881 1.887.586 1.541.253
BRÜT KAR (ZARAR)
4.470.295 4.346.881 1.887.586 1.541.253
Genel Yönetim Giderleri
30 -842.227 -726.982 -280.586 -231.017
Pazarlama Giderleri
30 -1.914.907 -1.734.784 -745.756 -602.628
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30 -42.462 -56.274 -9.743 -17.783
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 1.539.274 570.363 948.040 111.772
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -1.045.283 -361.012 -700.604 -75.690
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 43.530 75.396 16.534 28.093
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.208.220 2.113.588 1.115.471 754.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 1.108.847 407.154 544.879 43.949
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 -43.003 -82.248 -5.382 -46.012
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
33 -32.655 3.612 -36.433 28.778
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.241.409 2.442.106 1.618.535 780.715
Finansman Gelirleri
34 3.331.059 1.679.966 1.489.228 741.933
Finansman Giderleri
34 -4.046.039 -2.218.292 -1.769.057 -901.981
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.526.429 1.903.780 1.338.706 620.667
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-378.612 32.682 -53.370 -33.459
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -538.258 -187.906 -253.562 -17.206
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 159.646 220.588 200.192 -16.253
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.147.817 1.936.462 1.285.336 587.208
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.147.817 1.936.462 1.285.336 587.208
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 755.342 577.480 419.365 156.374
Ana Ortaklık Payları
28 1.392.475 1.358.982 865.971 430.834
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 37 0,61890000 0,60400000 0,38490000 0,19150000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
975.977 1.078.338
Dönem Karı (Zararı)
28 2.147.817 1.936.462
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.073.107 1.189.172
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18, 19, 20 1.188.812 994.279
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6, 7, 10, 11, 13, 35 80.731 6.204
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23, 25 201.065 171.423
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8, 32, 34, 38 708.481 479.426
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
32, 34 -334.833 -30.283
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7, 12, 33 -1.099.528 -317.990
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -43.530 -75.396
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 378.612 -32.682
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
33 -2.523 -6.916
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
27 -4.180 1.107
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-898.650 -1.154.701
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10, 32, 38 -350.923 -294.272
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11, 16, 32, 38 -80.326 -158.433
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
15 -21.832 -16.599
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
12, 34 39.620 29.249
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -619.901 -659.039
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10, 32 -70.473 -122.851
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
15 -38 26.559
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11, 14, 27, 38 51.087 60.560
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12, 34 -36.339
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14, 27 154.136 16.464
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.322.274 1.970.933
Ödenen Faiz
8, 32, 34, 38 -896.963 -558.267
Alınan Faiz
32, 34, 38 29.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -56.416 -32.012
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36 -422.054 -302.316
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-876.934 -1.793.567
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
16 -41.964
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7, 33 261.991 34.543
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 -421.572 -67.879
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18, 20, 33 36.150 45.662
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8, 11, 18, 20, 33 -1.090.912 -1.662.756
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17, 33 41.639 -389
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 7.100 7.100
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
14 -296.517 -808.534
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
14 457.145 719.825
Alınan Temettüler
16, 27 75.032 105.532
Alınan Faiz
6, 7, 33, 34 200.929 244.094
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10, 11, 27 -105.955 -410.765
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.696.791 4.148.812
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
28 -127.807 -51.242
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
28 -27.136
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 10.727.397 11.643.799
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8, 34 -11.739.034 -6.774.669
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -58.565 -49.170
Ödenen Temettüler
11, 28, 38 -471.646 -619.906
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.597.748 3.433.583
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.902.686 377.024
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.304.938 3.810.607
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 8.371.417 3.164.067
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 9.676.355 6.974.674


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.250.000 181.426 527 2.004.509 1.585.402 158.437 4.231.128 2.325.840 12.737.269 3.989.505 16.726.774
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-18.410 -18.410 -2.697 -21.107
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-4.173 -103.200 66.272 -41.101 27.313 -13.788
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.250.000 181.426 527 2.004.509 1.581.229 158.437 4.109.518 2.392.112 12.677.758 4.014.121 16.691.879
Transferler
-21.157 29.206 2.384.063 -2.392.112 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
53.354 397.768 1.358.982 1.810.104 586.957 2.397.061
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
36 36 4.444 4.480
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-400.000 -400.000 -219.906 -619.906
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
1.521 49.993 51.514 -51.514 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-408.766 -408.766 -7.200 -415.966
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.250.000 181.426 527 2.059.384 1.957.840 187.643 5.734.844 1.358.982 13.730.646 4.326.902 18.057.548
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.250.000 181.426 527 2.091.680 2.285.616 187.644 5.721.078 1.904.534 14.622.505 4.510.880 19.133.385
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
34.488 1.870.046 -1.904.534 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
70.795 1.472.478 7.506 1.392.475 2.943.254 774.180 3.717.434
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
813.214 138.649 1.014 166.521 1.295.720 -1.926.979 488.139 -536.921 -48.782
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-320.000 -320.000 -163.132 -483.132
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.014 -26.122 -27.136 -27.136
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
468.439 3.759.716 4.228.155 -4.228.155 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-106.957 -106.957 -20.850 -127.807
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.063.214 320.075 167.048 2.630.914 3.758.094 1.517.852 8.978.288 1.392.475 21.827.960 336.002 22.163.962http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884103


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4489 Değişim: 2,04%
Düşük 8,2733 12.05.2021 Yüksek 8,4489
Açılış: 8,2798
10,1989 Değişim: 1,11%
Düşük 10,0522 12.05.2021 Yüksek 10,2064
Açılış: 10,0874
495,98 Değişim: 1,40%
Düşük 487,22 12.05.2021 Yüksek 496,19
Açılış: 489,13
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.