KAP ***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2021 - 18:30
KAP ***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 447.528.183 211.781.922 226.082.087 94.886.530
Satışların Maliyeti
16 -414.285.596 -200.894.919 -210.761.913 -91.635.717
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.242.587 10.887.003 15.320.174 3.250.813
BRÜT KAR (ZARAR)
33.242.587 10.887.003 15.320.174 3.250.813
Genel Yönetim Giderleri
-9.945.719 -7.376.257 -5.159.009 -3.319.359
Pazarlama Giderleri
-1.648.927 -35.345 -1.405.768 -6.766
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.886.983 -2.063.732 -1.441.431 -1.065.731
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 59.710.335 28.685.640 27.567.692 14.581.749
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -69.876.316 -28.173.956 -29.979.901 -10.541.705
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.594.977 1.923.353 4.901.757 2.899.001
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 2.239.432 0 682.082
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-36.585 -1.979 -36.420 -1.979
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 -628 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.558.392 4.160.178 4.865.337 3.579.104
Finansman Gelirleri
177.254 58.667 169.164 58.667
Finansman Giderleri
-5.932.556 -5.576.403 -4.136.367 -3.763.365
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.803.090 -1.357.558 898.134 -125.594
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
947.238 153.662 1.096.477 -526.623
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 947.238 153.662 1.096.477 -526.623
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.750.328 -1.203.896 1.994.611 -652.217
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.750.328 -1.203.896 1.994.611 -652.217
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.750.328 -1.203.896 1.994.611 -652.217
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,08300000 -0,02700000 0,04400000 -0,03900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.231.715 2.482.532
Dönem Karı (Zararı)
3.750.328 -1.203.896
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.507.266 10.316.719
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.558.406 5.547.847
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.459.522 849.089
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.530.128 752.202
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.906.448 3.365.114
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-8.454 -9.016
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.914.902 3.374.130
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 628
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -947.238 -153.662
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -44.499
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.173.929 -6.366.030
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.299.358 -1.183.165
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.078.787 -4.313.373
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-36.086.829 -16.986.147
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
75.541.742 12.908.539
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.097.161 3.208.116
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
29.431.523 2.746.793
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-199.808 -264.261
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-18.072.770 -7.202.601
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.791 131.482
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 22.791 131.482
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.104.015 -7.343.099
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -11.956.522 -7.343.099
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -6.147.493 0
Alınan Faiz
8.454 9.016
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.357.754 5.208.181
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.000.000 17.282.002
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.791.776 -9.617.255
Ödenen Faiz
-2.565.978 -3.374.130
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 917.564
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.198.809 488.112
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.198.809 488.112
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.156.778 466.800
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.957.969 954.912


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.957.969 4.156.778
Ticari Alacaklar
155.938.096 129.638.738
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 150.038.719 125.490.213
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 5.899.377 4.148.525
Diğer Alacaklar
182.341 131.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
182.341 131.598
Stoklar
7 93.158.844 59.531.537
Peşin Ödenmiş Giderler
8 7.931.513 4.987.822
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 423 1.278
Diğer Dönen Varlıklar
187.980 102.772
ARA TOPLAM
259.357.166 198.550.523
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
259.357.166 198.550.523
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
4.964 4.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.964 4.964
Maddi Duran Varlıklar
9 74.882.669 69.219.404
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 21.293.893 16.434.340
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 4.836.189 3.554.371
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
101.017.715 89.213.079
TOPLAM VARLIKLAR
360.374.881 287.763.602
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 1.041.465 5.710.549
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 15.506.750 14.276.713
Ticari Borçlar
253.064.538 177.522.796
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 12.965.227 7.922.337
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 240.099.311 169.600.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 5.485.008 3.921.804
Diğer Borçlar
163.080 117.473
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
163.080 117.473
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.049.706 2.323.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.275.706 1.569.106
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 774.000 754.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 3.725.771 3.237.421
ARA TOPLAM
282.036.318 207.109.862
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
282.036.318 207.109.862
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 15.203.698 22.207.503
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.892.039 5.615.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 7.892.039 5.615.417
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.095.737 27.822.920
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
305.132.055 234.932.782
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
55.242.826 52.830.820
Ödenmiş Sermaye
15 45.000.000 45.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
52.503 52.503
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.252.092 -2.913.770
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
513.737 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10.178.350 -237.268
Net Dönem Karı veya Zararı
3.750.328 10.929.355
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
55.242.826 52.830.820
TOPLAM KAYNAKLAR
360.374.881 287.763.602


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 -917.564 52.503 -1.165.331 6.135.609 -6.372.877 42.732.340 42.732.340
Transferler
-6.372.877 6.372.877
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-846.404 -1.203.896 -2.050.300 -2.050.300
Dönem Karı (Zararı)
-1.203.896 -1.203.896 -1.203.896
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-846.404 -846.404 -846.404
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
917.564 917.564 917.564
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
12.984 12.984 12.984
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 52.503 -2.011.735 -224.284 -1.203.896 41.612.588 41.612.588
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 52.503 -2.913.770 -237.268 10.929.355 52.830.820 52.830.820
Transferler
513.737 10.415.618 -10.929.355
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.338.322 3.750.328 2.412.006 2.412.006
Dönem Karı (Zararı)
3.750.328 3.750.328 3.750.328
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.338.322 -1.338.322 -1.338.322
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 52.503 -4.252.092 513.737 10.178.350 3.750.328 55.242.826 55.242.826


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.750.328 -1.203.896 1.994.611 -652.217
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.338.322 -846.404 -647.120 -1.015.421
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.672.903 -1.058.005 -808.900 -529.823
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 -591.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
334.581 211.601 161.780 105.965
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
334.581 211.601 161.780 105.965
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.338.322 -846.404 -647.120 -1.015.421
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.412.006 -2.050.300 1.347.491 -1.667.638
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.412.006 -2.050.300 1.347.491 -1.667.638http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955596


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.378 Değişim: -1,64% Hacim : 9.934 Mio.TL Son veri saati : 15:51
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8730 Değişim: 1,27%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8748
Açılış: 8,7619
10,3899 Değişim: 0,78%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4184
Açılış: 10,3091
497,68 Değişim: 1,38%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,06
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.