KAP ***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2020 - 20:04
KAP ***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 211.781.922 136.780.182 94.886.530 76.594.685
Satışların Maliyeti
16 -200.894.919 -131.181.356 -91.635.717 -71.995.688
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.887.003 5.598.826 3.250.813 4.598.997
BRÜT KAR (ZARAR)
10.887.003 5.598.826 3.250.813 4.598.997
Genel Yönetim Giderleri
-7.376.257 -6.948.151 -3.319.359 -3.693.072
Pazarlama Giderleri
-35.345 -96.434 -6.766 -33.761
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.063.732 -1.610.722 -1.065.731 -881.368
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 28.685.640 26.305.139 14.581.749 10.612.437
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -28.173.956 -24.895.590 -10.541.705 -5.803.977
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.923.353 -1.646.932 2.899.001 4.799.256
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.239.432 1.099.011 682.082 491.843
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.979 -46.075 -1.979 -46.075
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-628 53.035 0 64.393
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.160.178 -540.961 3.579.104 5.309.417
Finansman Gelirleri
58.667 1.187.055 58.667 636.332
Finansman Giderleri
-5.576.403 -5.308.539 -3.763.365 -2.602.326
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.357.558 -4.662.445 -125.594 3.343.423
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
153.662 382.571 -526.623 -556.514
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 153.662 382.571 -526.623 -556.514
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.203.896 -4.279.874 -652.217 2.786.909
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.203.896 -4.279.874 -652.217 2.786.909
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.203.896 -4.279.874 -652.217 2.786.909
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 -0,02700000 -0,09700000 -0,03900000 0,07900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.482.532 14.819.220
Dönem Karı (Zararı)
-1.203.896 -4.279.874
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.203.896 -4.279.874
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.316.719 4.132.004
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.547.847 4.419.870
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
849.089
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
752.202 351.599
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.365.114 -168.707
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.016 -168.707
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.374.130
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
628 13.715
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -153.662 -484.473
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-44.499
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.366.030 14.967.090
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.183.165 -3.807.442
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.313.373 5.778.871
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-16.986.147 -8.884.108
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.908.539 20.846.318
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.208.116 1.033.451
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.746.793 14.819.220
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-264.261
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.202.601 -21.898.060
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
131.482 2.403.867
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 131.482 2.403.867
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.343.099 -24.301.927
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -7.343.099 -24.301.927
Alınan Faiz
9.016
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.208.181 -509.171
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.282.002
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.617.255 -509.171
Ödenen Faiz
-3.374.130
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
917.564
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
488.112 -7.588.011
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
488.112 -7.588.011
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 466.800 11.166.603
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 954.912 3.578.592


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 954.912 466.800
Ticari Alacaklar
83.036.068 81.852.903
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 82.181.989 79.019.366
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 854.079 2.833.537
Diğer Alacaklar
177.221 113.148
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
177.221 113.148
Stoklar
7 46.139.112 30.002.054
Peşin Ödenmiş Giderler
8 7.721.786 3.963.876
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 1.037 36.377
Diğer Dönen Varlıklar
665.609 138.879
ARA TOPLAM
138.695.745 116.574.037
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
138.695.745 116.574.037
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
0 628
Diğer Alacaklar
4.964 4.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.964 4.964
Maddi Duran Varlıklar
9 74.548.128 72.331.386
Kullanım Hakkı Varlıkları
0 480.157
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.248.383 5.756.856
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 5.248.383 5.756.856
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 1.682.982 1.320.930
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
81.484.457 79.894.921
TOPLAM VARLIKLAR
220.180.202 196.468.958
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 11.203.827 1.033.623
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 12.147.459 7.895.202
Ticari Borçlar
110.847.106 97.938.567
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 2.451.617 4.357.209
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 108.395.489 93.581.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 5.438.084 3.308.066
Diğer Borçlar
129.353 2.932.517
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
129.353 2.932.517
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.805.115 1.619.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.273.115 1.247.004
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 532.000 372.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 3.881.262 0
ARA TOPLAM
145.452.206 114.726.979
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
145.452.206 114.726.979
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 29.149.376 36.403.442
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.966.032 2.606.197
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.966.032 2.606.197
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.115.408 39.009.639
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
178.567.614 153.736.618
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
41.612.588 42.732.340
Ödenmiş Sermaye
15 45.000.000 45.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
0 -917.564
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
52.503 52.503
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.011.735 -1.165.331
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.011.735 -1.165.331
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.011.735 -1.165.331
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-224.284 6.135.609
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.203.896 -6.372.877
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
41.612.588 42.732.340
TOPLAM KAYNAKLAR
220.180.202 196.468.958


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 -917.564 52.503 -396.546 8.141.133 -2.005.524 49.874.002 49.874.002
Transferler
-2.005.524 2.005.524
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-521.025 -4.279.874 -4.800.999 -4.800.999
Dönem Karı (Zararı)
-4.279.874 -4.279.874 -4.279.874
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-521.025 -521.025 -521.025
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 -917.564 52.503 -917.571 6.135.609 -4.279.874 45.073.103 45.073.103
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 -917.564 52.503 -1.165.331 6.135.609 -6.372.877 42.732.340 42.732.340
Transferler
-6.372.877 6.372.877
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-846.404 -1.203.896 -2.050.300 -2.050.300
Dönem Karı (Zararı)
-1.203.896 -1.203.896 -1.203.896
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-846.404 -846.404 -846.404
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
917.564 917.564 917.564
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
12.984 12.984 12.984
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 52.503 -2.011.735 -224.284 -1.203.896 41.612.588 41.612.588


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.203.896 -4.279.874 -652.217 2.786.909
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-846.404 -471.352 -1.015.421 -315.608
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.058.005 -602.130 -529.823 -407.450
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 12.940 -591.563 12.940
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
211.601 117.838 105.965 78.902
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
211.601 117.838 105.965 78.902
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-846.404 -471.352 -1.015.421 -315.608
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.050.300 -4.751.226 -1.667.638 2.471.301
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.050.300 -4.751.226 -1.667.638 2.471.301http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866213


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.409 Değişim: 0,69% Hacim : 14.657 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.394 03.08.2021 Yüksek 1.409
Açılış: 1.402
8,4225 Değişim: 0,89%
Düşük 8,2921 03.08.2021 Yüksek 8,4455
Açılış: 8,3479
9,9903 Değişim: 0,68%
Düşük 9,8542 03.08.2021 Yüksek 10,0427
Açılış: 9,9231
490,18 Değişim: 0,71%
Düşük 482,54 03.08.2021 Yüksek 492,46
Açılış: 486,73
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.