KAP ***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.05.2020 - 18:44
KAP ***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 116.895.392 60.185.497
Satışların Maliyeti
14 -109.259.202 -59.185.668
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.636.190 999.829
BRÜT KAR (ZARAR)
7.636.190 999.829
Genel Yönetim Giderleri
-4.056.898 -3.255.079
Pazarlama Giderleri
-28.579 -62.673
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-998.001 -729.354
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 14.103.891 15.692.702
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -17.632.251 -19.091.613
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-975.648 -6.446.188
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
607.168
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-628 -11.358
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
1.557.350
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
581.074 -5.850.378
Finansman Gelirleri
550.723
Finansman Giderleri
-1.813.038 -2.706.213
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.231.964 -8.005.868
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
680.285 939.085
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 680.285 939.085
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-551.679 -7.066.783
DÖNEM KARI (ZARARI)
-551.679 -7.066.783
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
17 -551.679 -7.066.783
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 17 -0,01200000 -0,17600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.965.016 7.235.667
Dönem Karı (Zararı)
-551.679 -7.066.783
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
13 -551.679 -7.066.783
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.509.825 1.061.182
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.814.562 1.825.509
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
108.986 331.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
108.986 331.722
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
371.570 -161.819
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-6.089.131 -3.130.710
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6.460.701 2.968.891
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
628 11.358
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
628 11.358
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -785.921 -945.588
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.006.870 13.241.268
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.607.085 2.828.909
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,18 -6.703.971 2.780.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -2.903.114 47.918
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.588.666 -51.570
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.588.666 -51.570
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -9.603.433 -1.851.489
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 3.829.834
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.133.967 7.729.919
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,18 26.769.258 7.882.461
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -635.291 -152.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 1.223.969
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.038.163 -350.823
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -1.038.163 -350.823
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-289.750 -117.481
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-289.750 -117.481
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.965.016 7.235.667
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.839.324 -12.009.413
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
393.297 705.236
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10 393.297 705.236
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.232.621 -12.714.649
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -4.232.621 -12.714.649
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.462.366 2.187.384
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.528.270 2.187.384
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.528.270 2.187.384
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-934.096
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-336.674 -2.586.362
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 -336.674 -2.586.362
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 466.800 11.166.603
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 130.126 8.580.241


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 130.126 466.800
Ticari Alacaklar
91.459.988 81.852.903
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,18 85.695.964 79.019.366
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 5.764.024 2.833.537
Diğer Alacaklar
177.221 113.148
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
177.221 113.148
Stoklar
7 39.605.486 30.002.054
Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.402.383 3.963.876
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.963.876
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 568 36.377
Diğer Dönen Varlıklar
260.774 138.879
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
260.774 138.879
ARA TOPLAM
137.036.546 116.574.037
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
137.036.546 116.574.037
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
4.964 4.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.964 4.964
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
628
Maddi Duran Varlıklar
9 73.617.603 72.331.386
Kullanım Hakkı Varlıkları
480.157
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 5.975.556 5.756.856
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 2.106.851 1.320.930
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
81.704.974 79.894.921
TOPLAM VARLIKLAR
218.741.520 196.468.958
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 9.788.150 1.033.623
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.788.150 1.033.623
Banka Kredileri
9.788.150 1.033.623
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.008.855 7.895.202
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.008.855 7.895.202
Banka Kredileri
1.008.855 7.895.202
Ticari Borçlar
124.072.534 97.938.567
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,18 3.660.211 4.357.209
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 120.412.323 93.581.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 857.340 3.308.066
Diğer Borçlar
2.932.517
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.932.517
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.629.315 1.619.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.129.444 1.247.004
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 499.871 372.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.924.482
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.924.482
ARA TOPLAM
139.280.676 114.726.979
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
139.280.676 114.726.979
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 32.598.272 36.403.442
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
32.598.272 36.403.442
Banka Kredileri
32.598.272 36.403.442
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 3.559.495 2.606.197
Uzun Vadeli Karşılıklar
332.565
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
332.565
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.490.332 39.009.639
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
175.771.008 153.736.618
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
42.970.512 42.732.340
Ödenmiş Sermaye
13 45.000.000 45.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
13 -300.495 -917.564
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 52.503 52.503
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -1.584.229 -1.165.331
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -1.584.229 -1.165.331
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -1.584.229 -1.165.331
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 354.412 6.135.609
Net Dönem Karı veya Zararı
17 -551.679 -6.372.877
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.970.512 42.732.340
TOPLAM KAYNAKLAR
218.741.520 196.468.958


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 -917.564 52.503 -396.546 -396.546 -396.546 8.141.133 -2.005.524 6.135.609 49.874.002 49.874.002
Transferler
-2.005.524 2.005.524
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-155.742 -155.742 -155.742 -7.066.783 -7.066.783 -7.222.525 -7.222.525
Dönem Karı (Zararı)
-7.066.783 -7.066.783 -7.066.783 -7.066.783
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-155.742 -155.742 -155.742 -155.742 -155.742
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 -917.564 52.503 -552.288 -552.288 -552.288 6.135.609 -7.066.783 -931.174 42.651.477 42.651.477
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 45.000.000 -917.564 52.503 -1.165.331 -1.165.331 -1.165.331 6.135.609 -6.372.877 -237.268 42.732.340 42.732.340
Transferler
-6.372.877 6.372.877
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-418.898 -418.898 -418.898 -551.679 -551.679 -970.577 -970.577
Dönem Karı (Zararı)
-551.679 -551.679 -551.679 -551.679
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-418.898 -418.898 -418.898 -418.898 -418.898
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
617.069 591.680 1.208.749 1.208.749
Dönem Sonu Bakiyeler
13 45.000.000 -300.495 52.503 -1.584.229 -1.584.229 -1.584.229 354.412 -551.679 -788.947 42.970.512 42.970.512


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-551.679 -7.066.783
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
169.017 -155.744
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -528.182 -194.680
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
591.563 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
105.636 38.936
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16 105.636 38.936
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
169.017 -155.744
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-382.662 -7.222.527
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-382.662 -7.222.527http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843798


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.460 Değişim: 0,37% Hacim : 18.168 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.460 18.05.2021 Yüksek 1.466
Açılış: 1.461
8,3548 Değişim: 0,52%
Düşük 8,3073 18.05.2021 Yüksek 8,3648
Açılış: 8,3117
10,2120 Değişim: 1,01%
Düşük 10,1023 19.05.2021 Yüksek 10,2200
Açılış: 10,1096
502,28 Değişim: 0,67%
Düşük 498,63 18.05.2021 Yüksek 503,11
Açılış: 498,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.