KAP ***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.02.2020 - 18:21
KAP ***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 347.898.922 283.917.753
Satışların Maliyeti
30 -331.631.259 -262.690.335
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.267.663 21.227.418
BRÜT KAR (ZARAR)
16.267.663 21.227.418
Genel Yönetim Giderleri
31 -14.684.249 -9.809.816
Pazarlama Giderleri
31 -312.688 -310.230
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
31 -3.284.431 -1.627.358
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 37.528.120 53.015.861
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -33.787.968 -57.784.527
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.726.447 4.711.348
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 1.492.377 1.819.226
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
34 0 -74.760
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
15 24.041 -36.697
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.242.865 6.419.117
Finansman Gelirleri
35 1.744.103 3.149.528
Finansman Giderleri
35 -11.050.077 -11.702.781
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-6.063.109 -2.134.136
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-309.768 128.612
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
37 -309.768 128.612
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.372.877 -2.005.524
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.372.877 -2.005.524
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-6.372.877 -2.005.524
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 38 -0,14500000 -0,05000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.035.100 11.683.041
Dönem Karı (Zararı)
-6.372.877 -2.005.524
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
38 -6.372.877 -2.005.524
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.755.611 6.736.152
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.628.598 6.380.687
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
955.615 377.744
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 1.051.615 366.744
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -96.000 11.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19.211 665.832
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-2.827.563 -1.884.078
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
2.846.774 2.549.910
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
15 10.730 53.239
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
37 141.457 -741.350
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.652.366 6.952.413
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.922.208 3.872.963
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -43.470.029 3.532.625
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -452.179 340.338
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
86.673 36.523
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 86.673 36.523
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -8.430.730 -3.425.289
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 4.504.226 -5.478.423
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
47.812.234 13.572.448
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 6.637.359 1.056.319
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 41.174.875 12.516.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 666.681 -29.144
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.922.683 -1.448.479
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 1.922.683 -1.448.479
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.807 -148.186
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12.807 -148.186
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.035.100 11.683.041
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-30.052.119 -19.860.927
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
645.097 2.946.367
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 645.097 2.946.367
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.697.216 -22.807.294
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -30.697.216 -22.807.294
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.317.216 18.175.076
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 12.797.373 18.175.076
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-480.157 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.699.803 9.997.190
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 -10.699.803 9.997.190
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 11.166.603 1.169.413
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 466.800 11.166.603


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 466.800 11.166.603
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
81.852.903 40.777.469
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9,39 79.019.366 38.396.111
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 2.833.537 2.381.358
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
113.148 199.821
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 113.148 199.821
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
12 30.002.054 21.571.324
Peşin Ödenmiş Giderler
3.963.876 8.468.102
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 3.963.876 8.468.102
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
37 36.377 51.569
Diğer Dönen Varlıklar
138.879 151.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
28 138.879 151.686
ARA TOPLAM
116.574.037 82.386.574
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
116.574.037 82.386.574
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
4.964 4.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 4.964 4.964
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15 628 11.358
Maddi Duran Varlıklar
17 72.331.386 55.344.414
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 480.157
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 5.756.856 2.320.307
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
37 1.320.930 1.447.195
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
79.894.921 59.128.238
TOPLAM VARLIKLAR
196.468.958 141.514.812
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.033.623 2.022.537
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.033.623 2.022.537
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.895.202 10.821.476
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 7.895.202 10.821.476
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
97.938.567 52.953.896
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9,39 4.357.209 547.413
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 93.581.358 52.406.483
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 3.308.066 2.641.385
Diğer Borçlar
2.932.517 1.009.834
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 2.932.517 1.009.834
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.619.004 1.308.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 1.247.004 840.615
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 372.000 468.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
114.726.979 70.757.743
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
114.726.979 70.757.743
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
36.403.442 19.690.881
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 36.403.442 19.690.881
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 2.606.197 1.192.186
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.009.639 20.883.067
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
153.736.618 91.640.810
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
42.732.340 49.874.002
Ödenmiş Sermaye
29 45.000.000 45.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
29 -917.564 -917.564
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 52.503 52.503
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.165.331 -396.546
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -1.165.331 -396.546
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -1.165.331 -396.546
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 6.135.609 8.141.133
Net Dönem Karı veya Zararı
38 -6.372.877 -2.005.524
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.732.340 49.874.002
TOPLAM KAYNAKLAR
196.468.958 141.514.812


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 35.709.422 -917.564 52.503 -307.529 -307.529 -307.529 3.329.463 14.214.905 17.544.368 52.081.200 52.081.200
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-112.657 -112.657 -112.657 -112.657
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
9.290.578 4.924.327 -14.214.905 -9.290.578 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-89.017 -89.017 -89.017 -2.005.524 -2.005.524 -2.094.541 -2.094.541
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 -2.005.524 -2.005.524 -2.005.524 -2.005.524
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-89.017 -89.017 -89.017 -89.017 -89.017
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
29 45.000.000 -917.564 52.503 -396.546 -396.546 -396.546 8.141.133 -2.005.524 6.135.609 49.874.002 49.874.002
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 45.000.000 -917.564 52.503 -396.546 -396.546 -396.546 8.141.133 -2.005.524 6.135.609 49.874.002 49.874.002
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-2.005.524 2.005.524 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-768.785 -768.785 -768.785 -6.372.877 -6.372.877 -7.141.662 -7.141.662
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 -6.372.877 -6.372.877 -6.372.877 -6.372.877
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-768.785 -768.785 -768.785 -768.785 -768.785
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
29 45.000.000 -917.564 52.503 -1.165.331 -1.165.331 -1.165.331 6.135.609 -6.372.877 -237.268 42.732.340 42.732.340


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.372.877 -2.005.524
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-735.380 -110.271
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -917.515 -106.650
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.710 -31.188
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.710 -31.188
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
183.845 27.567
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
37 183.503 21.330
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
342 6.237
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-735.380 -110.271
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.108.257 -2.115.795
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.108.257 -2.115.795http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819669


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.071 Değişim: -0,70% Hacim : 15.914 Mio.TL Son veri saati : 13:22
Düşük 2.061 18.01.2022 Yüksek 2.086
Açılış: 2.083
13,5295 Değişim: 0,68%
Düşük 13,4068 18.01.2022 Yüksek 13,5621
Açılış: 13,4375
15,4277 Değişim: 0,61%
Düşük 15,3044 18.01.2022 Yüksek 15,4677
Açılış: 15,3342
787,72 Değişim: 0,20%
Düşük 783,36 18.01.2022 Yüksek 790,87
Açılış: 786,12
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.