KAP ***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 18:15
KAP ***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 236.090.340 213.803.536 99.310.158 90.079.806
Satışların Maliyeti
15 -224.568.979 -189.611.979 -93.387.623 -75.750.403
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.521.361 24.191.557 5.922.535 14.329.403
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
11.521.361 24.191.557 5.922.535 14.329.403
Genel Yönetim Giderleri
-10.493.076 -7.191.363 -3.544.925 -2.512.452
Pazarlama Giderleri
-278.954 -112.856 -182.520 -33.297
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.082.694 -1.051.100 -471.972 -470.509
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33.180.010 34.213.690 6.874.871 20.636.255
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-30.676.755 -44.227.959 -5.781.165 -26.931.443
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.169.892 5.821.969 2.816.824 5.017.957
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
899.694 689.855 -199.317 238.614
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 46.075 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
35.782 -20.159 -17.253 5.145
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.105.368 6.491.665 2.646.329 5.261.716
Finansman Gelirleri
1.705.887 106.636 518.832 85.594
Finansman Giderleri
-7.651.006 -7.908.549 -2.342.467 -5.112.654
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.839.751 -1.310.248 822.694 234.656
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
337.307 501.284 -45.264 49.954
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 337.307 501.284 -45.264 49.954
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.502.444 -808.964 777.430 284.610
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.502.444 -808.964 777.430 284.610
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-3.502.444 -808.964 777.430 284.610
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 17 -0,08000000 -0,02000000 -0,05900000 -0,37100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.008.779 4.769.710
Dönem Karı (Zararı)
-3.502.444 -1.093.574
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17 -3.502.444 -1.093.574
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.281.626 2.898.607
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.852.402 3.115.653
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.313.071 730.189
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.139.071 430.189
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 174.000 300.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-454.344 21.808
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-3.223.746 -1.814.277
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
2.769.402 1.836.085
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
8 2.055 48.761
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -431.558 -1.017.804
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
15.229.597 2.964.677
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.074.894 -2.671.079
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,18 -18.190.081 -3.555.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 115.187 884.150
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
87.016 -26.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
87.016 -26.127
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -11.458.924 -7.483.927
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 5.218.734 -1.182.423
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
37.848.332 14.818.795
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,18 8.428.703 1.546.107
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 29.419.629 13.272.688
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 600.986 483.135
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.058.843 -903.374
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 1.058.843 -903.374
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12.632
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.496 -82.955
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-50.496 -82.955
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.008.779 4.769.710
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-25.512.948 -7.663.346
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.836.272 64.152
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,11 5.836.272 64.152
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-31.349.220 -7.727.498
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -31.349.220 -7.727.498
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.336.121 1.973.892
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -3.336.121 1.973.892
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.840.290 -919.744
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 -10.840.290 -919.744
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.166.603 1.169.413
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 326.313 249.669


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 326.313 11.166.603
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
56.082.961 40.777.469
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,18 53.816.790 38.396.111
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.266.171 2.381.358
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
112.805 199.821
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
112.805 199.821
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
7 33.030.248 21.571.324
Peşin Ödenmiş Giderler
3.249.368 8.468.102
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 3.249.368 8.468.102
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 36.221 51.569
Diğer Dönen Varlıklar
202.182 151.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
202.182 151.686
ARA TOPLAM
93.040.098 82.386.574
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
93.040.098 82.386.574
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
4.964 4.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.964 4.964
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 13.413 11.358
Maddi Duran Varlıklar
10 72.364.768 55.344.414
Kullanım Hakkı Varlıkları
27.026 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 4.192.368 2.320.307
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 1.894.101 1.447.195
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
78.496.640 59.128.238
TOPLAM VARLIKLAR
171.536.738 141.514.812
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 7.939.410 2.022.537
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 7.939.410 2.022.537
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.529.145 10.821.476
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 8.529.145 10.821.476
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
87.578.482 52.953.896
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,18 5.752.370 547.413
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 81.826.112 52.406.483
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 3.242.371 2.641.385
Diğer Borçlar
2.068.677 1.009.834
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.068.677 1.009.834
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.412.239 1.308.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.118.239 840.615
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 294.000 468.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
110.770.324 70.757.743
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
110.770.324 70.757.743
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.730.218 19.690.881
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 12.730.218 19.690.881
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.136.759 1.192.186
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 2.136.759 1.192.186
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.866.977 20.883.067
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
125.637.301 91.640.810
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
45.899.437 49.874.002
Ödenmiş Sermaye
14 45.000.000 45.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -917.564 -917.564
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 52.503 52.503
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-868.668 -396.546
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -868.668 -396.546
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -868.668 -396.546
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 6.135.610 8.141.133
Net Dönem Karı veya Zararı
17 -3.502.444 -2.005.524
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
45.899.437 49.874.002
TOPLAM KAYNAKLAR
171.536.738 141.514.812


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.709.422 -917.564 52.503 -307.529 -307.529 -307.529 3.329.463 14.214.905 17.544.368 52.081.200 52.081.200
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
9.290.578 4.924.327 -14.214.905 -9.290.578 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-294.938 -294.938 -294.938 -808.964 -808.964 -1.103.902 -1.103.902
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 -808.964 -808.964 -808.964 -808.964
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-294.938 -294.938 -294.938 -294.938 -294.938
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 -917.564 52.503 -602.467 -602.467 -602.467 8.266.636 -808.964 7.457.672 50.990.144 50.990.144
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 45.000.000 -917.564 52.503 -396.546 -396.546 -396.546 8.141.133 -2.005.523 6.135.610 49.874.003 49.874.003
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-2.005.523 2.005.523 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-472.122 -472.122 -472.122 -3.502.444 -3.502.444 -3.974.566 -3.974.566
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 -3.502.444 -3.502.444 -3.502.444 -3.502.444
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-472.122 -472.122 -472.122 -472.122 -472.122
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 45.000.000 -917.564 52.503 -868.668 -868.668 -868.668 6.135.610 -3.502.444 2.633.166 45.899.437 45.899.437


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.502.444 -808.964 777.430 284.610
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-445.840 -294.942 25.512 -40.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -547.995 -332.376 54.135 -43.020
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-9.305 -36.301 -22.245 -6.980
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.305 -36.301 -22.245 -6.980
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
111.460 73.735 -6.378 10.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16 109.599 66.475 -10.827 8.604
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
1.861 7.260 4.449 1.396
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-445.840 -294.942 25.512 -40.000
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.948.284 -1.103.906 802.942 244.610
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.948.284 -1.103.906 802.942 244.610http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795492


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,00% Hacim : 18.203 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.448 10.05.2021 Yüksek 1.462
Açılış: 1.449
8,2838 Değişim: 0,14%
Düşük 8,2552 11.05.2021 Yüksek 8,2872
Açılış: 8,2722
10,0870 Değişim: 0,48%
Düşük 10,0247 11.05.2021 Yüksek 10,0983
Açılış: 10,0384
487,85 Değişim: -0,13%
Düşük 486,64 11.05.2021 Yüksek 489,26
Açılış: 488,49
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.