KAP ***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 22:17
KAP ***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 213.803.536 174.290.831 90.079.806 63.755.829
Satışların Maliyeti
14 -189.611.979 -153.267.664 -75.750.403 -55.602.664
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.191.557 21.023.167 14.329.403 8.153.165
BRÜT KAR (ZARAR)
24.191.557 21.023.167 14.329.403 8.153.165
Genel Yönetim Giderleri
-7.191.363 -6.775.090 -2.512.452 -1.914.546
Pazarlama Giderleri
-112.856 -147.937 -33.297 -36.502
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.051.100 -1.486.518 -470.509 -468.615
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34.213.690 11.979.798 20.636.255 2.328.164
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-44.227.959 -9.442.422 -26.931.443 -2.034.781
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.821.969 15.150.998 5.017.957 6.026.885
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
689.855 510.154 238.614 116.665
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 -20.159 -9.116 5.145 13.984
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.491.665 15.652.036 5.261.716 6.157.534
Finansman Gelirleri
106.636 1.406.555 85.594 90.191
Finansman Giderleri
-7.908.549 -3.813.404 -5.112.654 -659.266
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.310.248 13.245.187 234.656 5.588.459
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
501.284 -2.315.221 49.954 -331.147
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 0 -3.285.566 0 -1.109.654
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 501.284 970.345 49.954 778.507
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-808.964 10.929.966 284.610 5.257.312
DÖNEM KARI (ZARARI)
-808.964 10.929.966 284.610 5.257.312
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 0 0 0 -761.678
Ana Ortaklık Payları
16 -808.964 10.929.966 284.610 6.018.990
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 -0,02000000 0,35100000 0,00900000 0,18400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.400.000 -917.564 52.503 -221.630 -221.630 -221.630 2.076.863 1.795.756 1.821.580 3.617.336 35.007.508 2.944.686 37.952.194
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.898.443 -1.821.580 2.076.863 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-88.192 -88.192 -88.192 10.929.966 10.929.966 10.841.774 755.657 10.841.774
Dönem Karı (Zararı)
10.929.966 10.929.966 10.929.966 761.678 10.929.966
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-88.192 -88.192 -88.192 -88.192 -6.021 -88.192
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
5.309.422 -2.364.736 -2.364.736 2.944.686 -2.944.686 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
35.709.422 -917.564 52.503 -309.822 -309.822 -309.822 3.329.463 3.329.463 10.929.966 14.259.429 48.793.968 0 48.793.968
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 35.709.422 -917.564 52.503 -307.529 -307.529 -307.529 3.329.463 14.214.905 17.544.368 52.081.200 52.081.200
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
9.290.578 4.924.327 -14.214.905 -9.290.578 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-294.938 -294.938 -294.938 -808.964 -808.964 -1.103.902 -1.103.902
Dönem Karı (Zararı)
-808.964 -808.964 -808.964 -808.964
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-294.938 -294.938 -294.938 -294.938 -294.938
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
12.846 12.846 12.846 12.846
Dönem Sonu Bakiyeler
13 45.000.000 -917.564 52.503 -602.467 -602.467 -602.467 8.266.636 -808.964 7.457.672 50.990.144 50.990.144


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.182.976 13.975.271
Dönem Karı (Zararı)
16 -808.964 10.929.966
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.874.380 6.442.947
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.244.328 5.086.428
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
897.789 105.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
556.789 25.104
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
341.000 80.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
760.048 569.404
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-2.335.664 -555.745
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
3.095.712 1.125.149
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
49.198 14.889
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -1.076.983 667.122
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.117.560 -3.397.642
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.037.840 -9.563.025
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -10.362.861 -7.787.293
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 325.021 -1.775.732
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-497.154 -630.299
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-497.154 -630.299
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -5.621.106 -7.586.037
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.079.260 -3.109.074
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.604.623 16.593.081
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 3.552.694 215.356
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 21.051.929 16.377.725
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 706.833 68.075
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
76.155 921.419
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
76.155 921.419
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
0 -40.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.691 -51.782
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-34.691 -51.782
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.182.976 13.975.271
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.922.564 -6.064.751
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
64.152 262.563
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10 64.152 262.563
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.986.716 -6.327.314
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -11.641.626 -5.681.192
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -1.345.090 -646.122
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.471.587 -7.877.163
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 3.471.587 -7.877.163
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.731.999 33.357
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 1.731.999 33.357
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.169.413 55.255
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.901.412 88.612


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-808.964 10.929.966 284.610 5.257.312
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-294.942 -88.189 -40.000 -14.506
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -332.376 -103.020 -43.020 -13.433
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-36.301 -7.216 -6.980 -4.699
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-36.301 -7.216 -6.980 -4.699
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
73.735 22.047 10.000 3.626
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
15 66.475 20.604 8.604 2.686
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
8 7.260 1.443 1.396 940
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-294.942 -88.189 -40.000 -14.506
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.103.906 10.841.777 244.610 5.242.806
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 -755.657
Ana Ortaklık Payları
-1.103.906 10.841.777 244.610 5.998.463


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.901.412 1.169.413
Ticari Alacaklar
54.142.470 47.044.246
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,17 51.745.795 44.478.646
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.396.675 2.565.600
Diğer Alacaklar
733.498 236.344
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
733.498 236.344
Stoklar
7 23.767.141 18.146.035
Peşin Ödenmiş Giderler
6.068.939 2.989.679
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 0 1.924.313
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.068.939 1.065.366
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 1.160 0
Diğer Dönen Varlıklar
87.270 3.500
ARA TOPLAM
87.701.890 69.589.217
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
87.701.890 69.589.217
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 156.096
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,17 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 156.096
Diğer Alacaklar
4.964 4.964
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.964 4.964
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 15.399 64.597
Maddi Duran Varlıklar
9 49.394.512 42.919.850
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 2.404.452 1.237.111
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 1.833.237 1.265.478
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
53.652.564 45.648.096
TOPLAM VARLIKLAR
141.354.454 115.237.313
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 19.069 2.319.225
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 15.269.622 6.545.598
Ticari Borçlar
61.229.952 38.960.993
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,17 2.592.202 1.375.172
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 58.637.750 37.585.821
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 3.377.362 2.670.529
Diğer Borçlar
2.394.291 2.318.136
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.394.291 2.318.136
Ertelenmiş Gelirler
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 0 508.064
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.857.651 1.250.672
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.059.651 793.672
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 798.000 457.000
ARA TOPLAM
84.147.947 54.573.217
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
84.147.947 54.573.217
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 4.847.247 7.799.528
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.369.116 783.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.369.116 783.368
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.216.363 8.582.896
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
90.364.310 63.156.113
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
50.990.144 52.081.200
Ödenmiş Sermaye
13 45.000.000 35.709.422
Geri Alınmış Paylar (-)
13 -917.564 -917.564
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 52.503 52.503
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-602.467 -307.529
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-602.467 -307.529
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -602.467 -307.529
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 8.266.636 3.329.463
Net Dönem Karı veya Zararı
16 -808.964 14.214.905
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
50.990.144 52.081.200
TOPLAM KAYNAKLAR
141.354.454 115.237.313http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716603


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.530 Değişim: -0,76% Hacim : 28.085 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.527 08.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.550
7,7218 Değişim: 2,52%
Düşük 7,4989 08.03.2021 Yüksek 7,7346
Açılış: 7,532
9,1625 Değişim: 2,03%
Düşük 8,8190 08.03.2021 Yüksek 9,1775
Açılış: 8,98
417,32 Değişim: 1,47%
Düşük 410,04 08.03.2021 Yüksek 419,28
Açılış: 411,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.