KAP ***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 19:04
KAP ***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 123.723.730 110.535.002 67.281.988 63.392.120
Satışların Maliyeti
14 -113.861.576 -97.665.000 -59.801.451 -55.735.596
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.862.154 12.870.002 7.480.537 7.656.524
BRÜT KAR (ZARAR)
9.862.154 12.870.002 7.480.537 7.656.524
Genel Yönetim Giderleri
-4.678.911 -4.860.544 -2.356.450 -2.432.529
Pazarlama Giderleri
-79.559 -111.435 -27.297 -54.455
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-580.591 -1.017.903 -306.351 -558.568
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13.577.435 9.651.634 6.726.847 1.055.382
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-17.296.516 -7.407.641 -10.562.557 -821.393
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
804.012 9.124.113 954.729 4.844.961
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
451.241 393.489 224.599 155.508
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 -25.304 -23.100 -9.868 12.177
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.229.949 9.494.502 1.169.460 5.012.646
Finansman Gelirleri
21.042 1.316.364 9.647 292.993
Finansman Giderleri
-2.795.895 -3.154.138 -1.385.099 -843.927
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.544.904 7.656.728 -205.992 4.461.712
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
451.330 -1.984.074 413.718 -1.231.153
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 0 -2.175.912 0 -1.249.699
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 451.330 191.838 413.718 18.546
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.093.574 5.672.654 207.726 3.230.559
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.093.574 5.672.654 207.726 3.230.559
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 0 761.678 0 302.458
Ana Ortaklık Payları
16 -1.093.574 4.910.976 207.726 2.928.101
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

ürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 -0,02900000 0,16700000 0,00900000 0,10000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.400.000 -917.564 52.503 -221.630 -221.630 -221.630 2.076.863 1.795.756 1.821.580 3.617.336 35.007.508 2.944.686 37.952.194
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.821.580 -1.821.580 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-67.662 -67.662 -67.662 4.910.976 4.910.976 4.843.314 755.657 5.598.971
Dönem Karı (Zararı)
4.910.976 4.910.976 4.910.976 761.678 5.672.654
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-67.662 -67.662 -67.662 -67.662 -6.021 -73.683
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.400.000 -917.564 52.503 -289.292 -289.292 -289.292 2.076.863 3.617.336 4.910.976 8.528.312 39.850.822 3.700.343 43.551.165
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 35.709.422 -917.564 52.503 -307.529 -307.529 -307.529 3.329.463 14.214.905 17.544.368 52.081.200 52.081.200
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
9.290.578 4.924.327 -14.214.905 -9.290.578 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-254.942 -254.942 -254.942 -1.093.574 -1.093.574 -1.348.516 -1.348.516
Dönem Karı (Zararı)
-1.093.574 -1.093.574 -1.093.574 -1.093.574
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-254.942 -254.942 -254.942 -254.942 -254.942
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 45.000.000 -917.564 52.503 -562.471 -562.471 -562.471 8.253.790 -1.093.574 7.160.216 50.732.684 50.732.684


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.769.710 11.273.377
Dönem Karı (Zararı)
-1.093.574 4.910.976
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16 -1.093.574 4.910.976
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.898.607 6.139.739
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.115.653 3.352.075
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
730.189 316.470
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
430.189 236.470
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
300.000 80.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21.808 107.657
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-1.814.277 -588.309
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
1.836.085 695.966
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
48.761 25.114
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -1.017.804 1.582.766
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 755.657
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.964.677 222.662
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.671.079 -9.898.900
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,17 -3.555.229 -10.153.025
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 884.150 254.125
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.127 -553.268
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-26.127 -553.268
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -7.483.927 -7.196.661
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.182.423 -3.458.771
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.818.795 21.349.486
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 1.546.107 1.873.453
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 13.272.688 19.476.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 483.135 -105.453
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-903.374 587.413
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-903.374 587.413
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12.632 -40.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-82.955 -461.184
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-82.955 -461.184
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.769.710 11.273.377
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.663.346 -3.960.186
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.663.346 -3.960.186
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 64.152 296.766
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -7.727.498 -4.256.952
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.973.892 -7.245.332
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 1.973.892 -7.245.332
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-919.744 67.859
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 -919.744 67.859
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.169.413 55.255
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 249.669 123.114


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.093.574 5.672.654 207.726 3.230.559
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-254.942 -73.683 54.327 20.487
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -289.356 -89.587 61.114 9.995
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-29.321 -2.517 6.795 15.613
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8 -29.321 -2.517 6.795 15.613
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
63.735 18.421 -13.582 -5.121
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
15 57.871 17.918 -12.223 -1.998
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
8 5.864 503 -1.359 -3.123
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-254.942 -73.683 54.327 20.487
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.348.516 5.598.971 262.053 3.251.046
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 755.657 0 305.274
Ana Ortaklık Payları
-1.348.516 4.843.314 262.053 2.945.772


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 249.669 1.169.413
Ticari Alacaklar
48.035.336 47.044.246
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,17 46.197.790 44.478.646
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.837.546 2.565.600
Diğer Alacaklar
262.471 236.344
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
262.471 236.344
Stoklar
7 25.629.962 18.146.035
Peşin Ödenmiş Giderler
4.172.102 2.989.679
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 0 1.924.313
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.172.102 1.065.366
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 539 0
Diğer Dönen Varlıklar
86.455 3.500
ARA TOPLAM
78.436.534 69.589.217
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
78.436.534 69.589.217
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 156.096
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,17 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 156.096
Diğer Alacaklar
4.964 4.964
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.964 4.964
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 15.836 64.597
Maddi Duran Varlıklar
9 46.516.781 42.919.850
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 2.187.873 1.237.111
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 1.774.679 1.265.478
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
50.500.133 45.648.096
TOPLAM VARLIKLAR
128.936.667 115.237.313
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 3.082.847 2.319.225
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 8.412.500 6.545.598
Ticari Borçlar
51.965.511 38.960.993
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,17 1.107.002 1.375.172
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 50.858.509 37.585.821
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 3.153.664 2.670.529
Diğer Borçlar
1.414.762 2.318.136
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.414.762 2.318.136
Ertelenmiş Gelirler
2.569
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 0 508.064
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.792.710 1.250.672
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.035.710 793.672
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 757.000 457.000
ARA TOPLAM
69.824.563 54.573.217
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
69.824.563 54.573.217
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 7.142.896 7.799.528
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
10.063
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.226.461 783.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.226.461 783.368
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.379.420 8.582.896
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
78.203.983 63.156.113
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
50.732.684 52.081.200
Ödenmiş Sermaye
13 45.000.000 35.709.422
Geri Alınmış Paylar (-)
13 -917.564 -917.564
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 52.503 52.503
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-562.471 -307.529
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-562.471 -307.529
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -562.471 -307.529
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 8.253.790 3.329.463
Net Dönem Karı veya Zararı
16 -1.093.574 14.214.905
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
50.732.684 52.081.200
TOPLAM KAYNAKLAR
128.936.667 115.237.313http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702103


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: 0,51% Hacim : 12.551 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.381 27.09.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,8178 Değişim: 0,01%
Düşük 8,8095 28.09.2021 Yüksek 8,8237
Açılış: 8,8173
10,3242 Değişim: 0,05%
Düşük 10,3064 28.09.2021 Yüksek 10,3413
Açılış: 10,3186
496,02 Değişim: -0,03%
Düşük 495,74 28.09.2021 Yüksek 496,84
Açılış: 496,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.