KAP ***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.08.2021 - 18:21
KAP ***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 16.000.000 3.076.932 203.257 1.113.490 27.634.525 27.634.525
Transferler
4.805.101 4.805.101
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.426 5.024.794 5.024.794 5.024.794
Dönem Karı (Zararı)
5.024.794 5.024.794 5.024.794
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.426
Dönem Sonu Bakiyeler
30 16.000.000 3.076.932 203.257 1.113.490 7.240.846 5.024.794 32.659.319 32.659.319
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 22.000.000 3.076.932 257.634 1.297.584 1.056.752 20.196.676 47.885.578 47.885.578
Transferler
30 19.000.000 1.057.772 138.904 138.904
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.504.000 8.504.000 8.504.000
Dönem Karı (Zararı)
8.504.000 8.504.000 8.504.000
Dönem Sonu Bakiyeler
30 22.000.000 3.076.932 257.634 1.297.584 1.195.656 8.504.000 56.389.578 56.389.578


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.290.460 1.710.330
Dönem Karı (Zararı)
8.504.000 5.024.794
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.504.000 5.024.794
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-48.624 1.085.513
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 748.629 438.705
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7,1 -465.617 509.321
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -465.617 509.321
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 252.142 152.125
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 252.142 172.264
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 0 -20.139
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34,37 -439.524 -90.980
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 -592.264
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 138.601
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 523.104 281.797
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -508.965 -372.777
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
35 -228.513 991.736
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
35 -228.513 991.736
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 84.259 -915.394
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.054.617 -3.447.874
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 14.402.030 1.062.669
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.041.181 -1.294.708
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 1.041.181 -1.294.708
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -306.561 749.546
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -306.561 749.546
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -4.106.278 -5.779.106
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 1.814.784 -287.382
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 870.730 2.956.758
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -1.586 1.164
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 872.316 2.955.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -15.857 -30.421
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -114.202 -36.235
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -114.202 -36.235
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -3.506.946 167.220
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29 -1.024.264 -956.215
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -1.024.264 -956.215
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.509.993 2.662.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -31.822 -77.063
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 812.289 -875.040
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.880.801 -2.661.652
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
4,35 768.978 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
47 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,17 -1.274.779 -2.661.652
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -1.243.894 -2.654.301
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -30.885 -7.351
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.375.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-249.718 18.132
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 0 18.132
Kredilerden Nakit Girişleri
47 0 18.132
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -703.381 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -703.381 0
Ödenen Faiz
37 -138.601
Alınan Faiz
37 592.264 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.159.941 -933.190
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.159.941 -933.190
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.723.253 2.339.081
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.883.194 1.405.891


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 20.883.194 4.723.253
Finansal Yatırımlar
47 6.871.217 21.044.734
Ticari Alacaklar
7 9.256.869 10.355.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 9.256.869 10.355.537
Diğer Alacaklar
9 716.089 409.528
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 716.089 409.528
Stoklar
10 13.548.147 9.441.869
Peşin Ödenmiş Giderler
11 6.441.416 8.256.200
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 6.441.416 8.256.200
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 0 553.386
Diğer Dönen Varlıklar
29 4.656.730 3.632.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 4.656.730 3.632.689
ARA TOPLAM
62.373.662 58.417.196
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
62.373.662 58.417.196
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
4 0 768.978
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.375.000 0
Maddi Duran Varlıklar
14 13.100.562 12.598.181
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 73.156 49.164
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 73.156 49.164
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 38.910 123.169
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.587.628 13.539.492
TOPLAM VARLIKLAR
76.961.290 71.956.688
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 21.181 45.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 21.181 45.014
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.402.316 1.974.650
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 2.402.316 1.974.650
Ticari Borçlar
7 3.198.429 2.836.664
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 25.008 26.594
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.173.421 2.810.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 611.212 627.069
Diğer Borçlar
9 170.229 284.431
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 170.229 284.431
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 5.110.266 8.617.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 5.110.266 8.617.212
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 258.903
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 467.632 428.218
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 305.491 266.077
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 162.141 162.141
ARA TOPLAM
12.240.168 14.813.258
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.240.168 14.813.258
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.523.814 8.631.028
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 7.523.814 8.631.028
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 807.730 626.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 807.730 626.824
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.331.544 9.257.852
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.571.712 24.071.110
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30 56.389.578 47.885.578
Ödenmiş Sermaye
30 41.000.000 22.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 3.076.932 3.076.932
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 257.634 257.634
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 257.634 257.634
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 257.634 257.634
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 2.355.356 1.297.584
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 1.195.656 1.056.752
Net Dönem Karı veya Zararı
30 8.504.000 20.196.676
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
56.389.578 47.885.578
TOPLAM KAYNAKLAR
76.961.290 71.956.688


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 22.964.213 21.378.169 13.005.016 9.530.215
Satışların Maliyeti
31 -15.439.207 -14.455.596 -8.815.217 -6.720.244
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.525.006 6.922.573 4.189.799 2.809.971
BRÜT KAR (ZARAR)
7.525.006 6.922.573 4.189.799 2.809.971
Genel Yönetim Giderleri
28 -4.076.189 -1.723.255 -1.450.751 -1.176.379
Pazarlama Giderleri
28 -1.930.870 -1.458.671 -1.151.640 -728.237
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 1.971.354 1.470.214 649.700 711.718
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -2.588.946 -2.016.898 -860.020 -1.010.492
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
900.355 3.193.963 1.377.088 606.581
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 7.036.585 812.044 -308.334 -192.495
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 102.941 -39.441 -19.711 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.039.881 3.966.566 1.049.043 414.086
Finansman Gelirleri
37 1.417.388 191.521 982.289 74.156
Finansman Giderleri
37 -239.055 -48.687 -79.481 -14.788
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.218.214 4.109.400 1.951.851 473.454
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-714.214 915.393 -110.693 1.489.126
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -629.955 0 -351.611 521.426
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -84.259 915.393 240.918 967.700
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.504.000 5.024.793 1.841.158 1.962.580
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.504.000 5.024.793 1.841.158 1.962.580
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.504.000 5.024.793 1.841.158 1.962.580
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.504.000 5.024.793 1.841.158 1.962.580
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
8.504.000 5.024.793 1.841.158 1.962.580http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955090


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.382 Değişim: -0,67% Hacim : 6.206 Mio.TL Son veri saati : 13:49
Düşük 1.379 28.09.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.391
8,8870 Değişim: 0,79%
Düşük 8,8095 28.09.2021 Yüksek 8,8903
Açılış: 8,8173
10,3866 Değişim: 0,66%
Düşük 10,2978 28.09.2021 Yüksek 10,4021
Açılış: 10,3186
495,92 Değişim: -0,05%
Düşük 493,88 28.09.2021 Yüksek 497,83
Açılış: 496,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.