KAP ***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2021 - 18:10
KAP ***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.844.435 778.600
Dönem Karı (Zararı)
6.662.842 3.062.459
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.662.842 3.062.459
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.625.637 -409.964
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 370.276 197.283
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7,1 -407.818 487.902
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -376.884 487.902
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -30.934
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 151.155 -14.790
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 151.155 5.349
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 0 -20.139
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34,37 -85.393 -129.864
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 -264.890 9.929
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 137.479
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 362.567 87.630
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -320.549 -227.423
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
35 -1.271.791 -1.002.864
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
35 -1.271.791 -1.002.864
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 325.177 52.369
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -4.707.243 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.553.427 -1.972.217
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 4.188.633 890.801
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.468.882 -1.656.851
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 2.468.882 -1.656.851
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 229.849 -12.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 229.849 -12.167
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -2.850.301 -3.124.000
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 2.022.888 28.357
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 467.017 2.577.123
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 1.228 -2.451
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 465.789 2.579.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -80.846 59.681
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -137.379 -143.131
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -137.379 -143.131
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -2.351.949 -251.813
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29 -403.367 -340.217
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -403.367 -352.199
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 0 11.982
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.590.632 680.278
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -20.349 -70.589
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 274.152 168.911
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.045.362 -2.412.676
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
4,35 5.476.221 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
47 0 -2.142.479
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 1.913
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 1.913
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,17 -55.859 -272.110
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -54.763 -268.778
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -1.096 -3.332
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.375.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-62.081 8.208
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 0 18.137
Kredilerden Nakit Girişleri
47 0 18.137
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -189.492 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -189.492 0
Ödenen Faiz
37 -137.479 -9.929
Alınan Faiz
37 264.890 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.827.716 -1.625.868
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.827.716 -1.625.868
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.723.253 2.339.081
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.550.969 713.213


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 16.000.000 3.076.932 229.683 975.413 27.634.525 27.634.525
Transferler
4.805.101 4.805.101
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.426 3.062.459 3.062.459 3.062.459
Dönem Karı (Zararı)
3.062.459 3.062.459 3.062.459
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.426
Dönem Sonu Bakiyeler
30 16.000.000 3.076.932 203.257 1.113.490 7.240.846 3.062.459 30.696.984 30.696.984
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 22.000.000 3.076.932 257.634 1.297.584 1.056.752 20.196.676 47.885.578 47.885.578
Transferler
20.196.676 20.196.676
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.662.842 6.662.842 6.662.842
Dönem Karı (Zararı)
6.662.842 6.662.842 6.662.842
Dönem Sonu Bakiyeler
30 22.000.000 3.076.932 257.634 1.297.584 21.253.428 6.662.842 54.548.420 54.548.420


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 13.550.969 4.723.253
Finansal Yatırımlar
47 18.127.892 21.044.734
Ticari Alacaklar
7 7.900.972 10.355.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 7.900.972 10.355.537
Diğer Alacaklar
9 179.679 409.528
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 179.679 409.528
Stoklar
10 12.323.104 9.441.869
Peşin Ödenmiş Giderler
11 6.233.312 8.256.200
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 6.233.312 8.256.200
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 279.234 553.386
Diğer Dönen Varlıklar
29 4.036.139 3.632.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 4.036.139 3.632.689
ARA TOPLAM
62.631.301 58.417.196
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
62.631.301 58.417.196
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
4 0 768.978
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.375.000 0
Maddi Duran Varlıklar
14 12.285.956 12.598.181
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
46.889 49.164
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 46.889 49.164
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 0 123.169
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.707.845 13.539.492
TOPLAM VARLIKLAR
76.339.146 71.956.688
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 19.959 45.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 19.959 45.014
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.266.284 1.974.650
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 2.266.284 1.974.650
Ticari Borçlar
7 2.983.132 2.836.664
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 27.822 26.594
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.955.310 2.810.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 546.223 627.069
Diğer Borçlar
9 147.052 284.431
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 147.052 284.431
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 6.265.263 8.617.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 6.265.263 8.617.212
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 464.144 428.218
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 302.003 266.077
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 162.141 162.141
ARA TOPLAM
12.692.057 14.813.258
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.692.057 14.813.258
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.174.957 8.631.028
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 8.174.957 8.631.028
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 721.704 626.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 721.704 626.824
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 202.008 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.098.669 9.257.852
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.790.726 24.071.110
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30 54.548.420 47.885.578
Ödenmiş Sermaye
30 22.000.000 22.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 3.076.932 3.076.932
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 257.634 257.634
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 257.634 257.634
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 257.634 257.634
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 1.297.584 1.297.584
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 21.253.428 1.056.752
Net Dönem Karı veya Zararı
30 6.662.842 20.196.676
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
54.548.420 47.885.578
TOPLAM KAYNAKLAR
76.339.146 71.956.688


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 9.959.197 11.847.954
Satışların Maliyeti
31 -6.623.990 -7.735.352
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.335.207 4.112.602
BRÜT KAR (ZARAR)
3.335.207 4.112.602
Genel Yönetim Giderleri
28 -2.625.438 -546.876
Pazarlama Giderleri
28 -779.230 -730.434
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 1.321.654 758.496
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -1.728.926 -1.006.407
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-476.733 2.587.381
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 7.344.919 1.004.539
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 122.652 -39.133
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.990.838 3.552.787
Finansman Gelirleri
37 435.099 117.365
Finansman Giderleri
37 -159.574 -33.899
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.266.363 3.636.253
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-603.521 -573.794
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -278.344 -521.426
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -325.177 -52.368
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.662.842 3.062.459
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.662.842 3.062.459
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.662.842 3.062.459
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.662.842 3.062.459
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.662.842 3.062.459http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932470


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,5056 Değişim: 0,04%
Düşük 8,5005 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2810 Değişim: 0,11%
Düşük 10,2699 14.05.2021 Yüksek 10,2838
Açılış: 10,27
498,73 Değişim: -0,12%
Düşük 498,43 14.05.2021 Yüksek 499,75
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.