KAP ***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.08.2018 - 11:02
KAP ***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.190.000 -795.869 2.593.041 -478.535 852.078 2.887.593 2.625.539 16.873.947 16.873.947
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 268.933 268.933 268.933
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
9.190.000 -795.769 2.593.041 -478.535 852.078 3.156.526 2.625.539 17.142.880 17.142.880
Transferler
28 -95.433 2.720.972 -2.625.539 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
36 0
Dönem Karı (Zararı)
39 964.144 964.144 964.144
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
36 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
28 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
100 0
Dönem Sonu Bakiyeler
9.190.000 -795.769 2.593.041 -478.535 756.645 5.877.498 964.144 18.107.024 18.107.024
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.190.000 3.076.932 211.434 875.776 4.998.526 1.874.225 20.226.893 20.226.893
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
28 99.637 1.774.588 -1.874.225 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
36 889.677 889.677 889.677
Dönem Karı (Zararı)
39 889.677 889.677 889.677
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
36 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
28 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
9.190.000 0 0 0 0 0 0 3.076.932 0 0 0 0 0 0 0 0 211.434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 975.413 0 0 0 6.773.114 1.779.354 0 21.116.570 21.116.570


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
442.100 -801.203
Dönem Karı (Zararı)
889.677 964.144
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 889.677 964.144
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
612.006 432.942
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17 308.405 288.093
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
110.299
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 110.299
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
178.985 -60.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 178.985 -60.721
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
53.610 56.363
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 269.491 65.914
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -215.881 -9.551
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -39.293 -119.726
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
268.933
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.059.583 -2.382.687
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.767.856 2.133.966
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
354
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.767.856 2.133.612
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
615.825 81.675
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 615.825 81.675
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -830.759 -1.176.282
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -20.554 265.596
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
735.675 -2.939.754
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 10.635
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 725.040 -2.939.754
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 81.808 35.257
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.097 -70.068
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 1.097 -70.068
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 560.168 -559.684
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-434.987 -153.393
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -245.841 -193.893
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -189.146 40.500
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
442.100 -985.601
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 184.398
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-281.574 -379.106
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-281.574 -379.106
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -259.419 -351.926
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -22.155 -27.180
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-193.927 -269.598
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-193.927 -269.598
Kredilerden Nakit Girişleri
47 -193.927 -269.598
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.401 -1.449.907
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.401 -1.449.907
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 3.907.236 4.194.962
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 3.873.835 2.745.055


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 3.873.835 4.194.962
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
5.089.928 5.607.066
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
354
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.089.928 5.606.712
Diğer Alacaklar
9 156.819 781.557
Stoklar
10 4.912.062 2.434.611
Peşin Ödenmiş Giderler
12 531.322 760.652
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
198.343
Diğer Dönen Varlıklar
29 2.370.508 2.093.520
ARA TOPLAM
16.934.474 16.070.711
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.934.474 16.070.711
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
4 3.322.796
Maddi Duran Varlıklar
14 7.322.537 7.139.281
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 99.172 104.745
Peşin Ödenmiş Giderler
12 6.203 41.492
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 200.057
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.950.765 7.285.518
TOPLAM VARLIKLAR
27.885.239 23.356.229
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 3.350 981.348
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.350 981.348
Banka Kredileri
47 3.350 981.348
Ticari Borçlar
1.206.680 3.819.496
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 10.635
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.196.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 328.441 218.276
Diğer Borçlar
9 3.325.110 73.623
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 3.322.796
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.314 73.623
Ertelenmiş Gelirler
12 931.562 738.105
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 179.606
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 179.606
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 104.152 127.705
ARA TOPLAM
6.078.901 5.958.553
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.078.901 5.958.553
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
25 689.768 563.221
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 689.768 563.221
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
84.518
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
689.768 647.739
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.768.669 6.606.292
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.116.570 16.749.937
Ödenmiş Sermaye
30 9.190.000 9.190.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-795.769
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 3.076.932 2.593.041
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 211.434 157.296
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 211.434 157.296
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 211.434 157.296
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 975.413 756.241
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 6.773.114 2.223.589
Net Dönem Karı veya Zararı
41 889.677 2.625.539
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.116.570 16.749.937
TOPLAM KAYNAKLAR
27.885.239 23.356.229


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 8.917.866 7.740.773
Satışların Maliyeti
31 -6.669.645 -5.633.798
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.248.221 2.106.975
BRÜT KAR (ZARAR)
2.248.221 2.106.975
Genel Yönetim Giderleri
28 -932.647 -736.537
Pazarlama Giderleri
28 -578.378 -484.515
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 645.963 220.896
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -562.643 -261.902
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
820.516 844.917
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 25.612
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
846.128 844.917
Finansman Gelirleri
37 297.685 301.443
Finansman Giderleri
37 -16.120 -75.786
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.127.693 1.070.574
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-238.016 -106.430
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -277.309 -226.156
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 39.293 119.726
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
889.677 964.144
DÖNEM KARI (ZARARI)
889.677 964.144
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
41 889.677 964.144
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
889.677 964.144
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
889.677 964.144http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700500


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.945 Değişim: 1,82% Hacim : 27.813 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.880 25.01.2022 Yüksek 1.953
Açılış: 1.928
13,4576 Değişim: -0,14%
Düşük 13,4422 26.01.2022 Yüksek 13,5332
Açılış: 13,477
15,2410 Değişim: -0,01%
Düşük 15,2088 26.01.2022 Yüksek 15,2914
Açılış: 15,2419
800,14 Değişim: -0,12%
Düşük 799,08 26.01.2022 Yüksek 804,35
Açılış: 801,12
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.