KAP ***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2018 - 18:16
KAP ***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 247.296 7.374.378 16.421 3.511.633
Satışların Maliyeti
19 -265.045 -6.586.446 -31.629 -3.087.302
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-17.749 787.932 -15.208 424.331
BRÜT KAR (ZARAR)
-17.749 787.932 -15.208 424.331
Genel Yönetim Giderleri
20 -421.345 -1.664.882 -214.743 -160.859
Pazarlama Giderleri
20 -469.862 -304.554 -208.696 -810.748
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 238.542 313.181 129.695 80.119
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -79.055 -185.338 -56.301 -58.448
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-749.469 -1.053.661 -365.253 -525.605
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 3.008.048 0 3.008.048 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -164 0 -164 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.258.415 -1.053.661 2.642.631 -525.605
Finansman Gelirleri
24 0 0 0 0
Finansman Giderleri
24 -421.417 -125.982 -175.739 -108.268
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.836.998 -1.179.643 2.466.892 -633.873
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-142.846 -382.861 -124.582 -390.736
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -142.846 -382.861 -124.582 -390.736
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.694.152 -1.562.504 2.342.310 -1.024.609
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.694.152 -1.562.504 2.342.310 -1.024.609
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.694.152 -1.562.504 2.342.310 -1.024.609
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 18 0,15000000 -0,14000000 0,20000000 -0,09000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 11.559.492 23.398 -509.281 -3.419 1.191.717 46.480 689.799 -6.783.629 -1.257.082 4.957.475 4.957.475
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
18 11.559.492 23.398 -509.281 -3.419 1.191.717 46.480 689.799 -6.783.629 -1.257.082 4.957.475 4.957.475
Transferler
-1.257.082 1.257.082 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
18 -1.562.504 -1.562.504 -1.562.504
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -1.086 -18.522 -19.608 -19.608
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 11.559.492 23.398 -509.281 -4.505 1.173.195 46.480 689.799 -8.040.711 -1.562.504 3.375.363 3.375.363
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 11.559.492 23.398 -509.281 -7.600 1.093.312 46.480 689.799 -8.040.711 -3.172.494 1.682.395 1.682.395
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
18 11.559.492 23.398 -509.281 -7.600 1.093.312 46.480 689.799 -8.040.711 -3.172.494 1.682.395 1.682.395
Transferler
-3.172.494 3.172.494 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
1.694.152 1.694.152 1.694.152
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15.792 79.229 95.021 95.021
Dönem Sonu Bakiyeler
18 11.559.492 23.398 -509.281 8.192 1.172.541 46.480 689.799 -11.213.205 1.694.152 3.471.568 3.471.568


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
272.227 -1.384.609
Dönem Karı (Zararı)
1.694.152 -1.562.504
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
692.284 520.263
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
81.771 58.262
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
42.232 9.150
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
58.158 9.150
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-15.926 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
425.435 69.990
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
209.137 61.093
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
216.298 8.897
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
142.846 382.861
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.225.580 -342.099
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.302.123 799.874
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
390.852 -151.314
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
176.248 -242.758
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
145.016 -140.521
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
117.590 -611.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
58.266 8.347
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-15.339 47.470
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
203.910 -51.647
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
160.856 -1.384.340
Alınan Faiz
111.371 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -269
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
500 -3.541
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
500 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
500 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -3.541
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -3.541
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-269.719 1.322.807
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.322.807
Kredilerden Nakit Girişleri
0 1.322.807
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-269.719 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-269.719 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.008 -65.343
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.008 -65.343
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.131 129.817
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.139 64.474


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.694.152 -1.562.504 2.342.310 -1.024.609
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
91.547 -19.608 100.370 -11.702
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25 79.229 0 88.003 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 15.792 -1.086 15.855 -2.164
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
25 0 -18.522 0 -9.538
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.474 0 -3.488 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -3.474 0 -3.488 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
91.547 -19.608 100.370 -11.702
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.785.699 -1.582.112 2.442.680 -1.036.311
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 0 0
Ana Ortaklık Payları
18 1.785.699 -1.582.112 2.442.680 -1.036.311


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 23.139 20.131
Ticari Alacaklar
7 3.641.721 339.598
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-26 3.550.995 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 90.726 339.598
Diğer Alacaklar
8 2.033.125 2.479.234
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8-26 2.031.674 2.465.754
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.451 13.480
Stoklar
9 230.205 406.453
Peşin Ödenmiş Giderler
10 77.036 199.917
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10-26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 77.036 199.917
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 274 274
Diğer Dönen Varlıklar
17 272.958 203.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 272.958 203.759
ARA TOPLAM
6.278.458 3.649.366
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.278.458 3.649.366
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 591.952
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
10 0 591.952
Diğer Alacaklar
7 0 13.942
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 13.942
Maddi Duran Varlıklar
12 1.601.426 1.583.628
Binalar
12 1.525.000 1.462.233
Taşıtlar
12 70.777 98.653
Mobilya ve Demirbaşlar
12 5.649 22.742
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 3.718 5.721
Diğer Haklar
13 126 126
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 3.592 5.595
Peşin Ödenmiş Giderler
0 22.135
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 22.135
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.605.144 2.217.378
TOPLAM VARLIKLAR
7.883.602 5.866.744
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.889.012 3.158.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.889.012 3.158.731
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.889.012 3.158.731
Ticari Borçlar
7 705.071 587.481
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-26 297.388 342
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 407.683 587.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 187.905 129.639
Diğer Borçlar
8 326.590 116.046
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-26 290.000 60.159
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 36.590 55.887
Ertelenmiş Gelirler
10 3.218 18.557
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10-26 220 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 2.998 18.557
Kısa Vadeli Karşılıklar
14-15 39.344 51.605
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 39.344 41.073
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 0 10.532
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
4.151.140 4.062.059
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.151.140 4.062.059
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
69.283 75.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 69.283 75.917
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 191.611 46.373
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
260.894 122.290
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.412.034 4.184.349
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.471.568 1.682.395
Ödenmiş Sermaye
18 11.559.492 11.559.492
Sermaye Düzeltme Farkları
18 23.398 23.398
Geri Alınmış Paylar (-)
18 -509.281 -509.281
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.227.213 1.132.192
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.180.733 1.085.712
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 1.172.541 1.093.312
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 8.192 -7.600
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
18 46.480 46.480
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
689.799 689.799
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
18 689.799 689.799
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -11.213.205 -8.040.711
Net Dönem Karı veya Zararı
1.694.152 -3.172.494
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.471.568 1.682.395
TOPLAM KAYNAKLAR
7.883.602 5.866.744http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701545


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.