" />

KAP ***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

26.04.2018 - 18:18
KAP ***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 230.875 3.862.745
Satışların Maliyeti
31 -233.416 -3.499.144
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-2.541 363.601
BRÜT KAR (ZARAR)
-2.541 363.601
Genel Yönetim Giderleri
33 -206.602 -143.695
Pazarlama Giderleri
33 -261.166 -854.134
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 108.847 233.062
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -22.754 -126.890
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-384.216 -528.056
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-384.216 -528.056
Finansman Giderleri
37 -245.678 -17.714
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-629.894 -545.770
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.264 7.875
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -18.264 7.875
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-648.158 -537.895
DÖNEM KARI (ZARARI)
-648.158 -537.895
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-648.158 -537.895
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 -0,05600000 -0,04700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.559.492 23.398 -509.281 -3.419 1.191.717 46.480 689.799 -6.783.629 -1.257.082 4.957.475 4.957.475
Transferler
-1.257.082 1.257.082
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.181 -98.405 -3.172.494 -3.275.080 -3.275.080
Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30 11.559.492 23.398 -509.281 -7.600 1.093.312 46.480 689.799 -8.040.711 -3.172.494 1.682.395 1.682.395
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.559.492 23.398 -509.281 -7.600 1.093.312 46.480 689.799 -8.040.711 -3.172.494 1.682.395 1.682.395
Transferler
-3.172.494 3.172.494
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-63 -8.774 -648.158 -656.995 -656.995
Dönem Sonu Bakiyeler
30 11.559.492 23.398 -509.281 -7.663 1.084.538 46.480 689.799 -11.213.205 -648.158 1.025.400 1.025.400


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
189.549 149.287
Dönem Karı (Zararı)
-648.158 -537.895
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-648.158 -537.895
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
131.558 45.110
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17 18.478 29.601
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
94.816 23.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -1.215 23.580
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 96.031 -196
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 18.264 -7.875
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
706.423 675.670
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
193.640 593.825
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -7.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
193.640 601.178
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
168.848 -47.443
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
149.077 -104.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
19.771 57.348
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
81.188 228.281
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
116.884 28.503
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
229.349 -148.231
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
270.352 -4.059
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-41.003 -144.172
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.354
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-53.800 11.626
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-60.159 -3.738
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.359 15.364
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-18.557 -2.153
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.775 11.262
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.775 11.262
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
189.823 182.885
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-274 -33.598
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-38.416 -3.540
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-38.416 -3.540
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-38.416 -3.540
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-154.493 -131.169
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-154.493 -131.169
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.360 14.578
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.360 14.578
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47/b 20.131 129.817
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47/b 16.771 144.395


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-648.158 -537.895
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.837 -7.906
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30/da 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30/da -8.774 -8.984
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30/db -63 1.078
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.837 -7.906
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-656.995 -545.801
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-656.995 -545.801


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
47 16.771 20.131
Ticari Alacaklar
145.958 339.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 145.958 339.598
Diğer Alacaklar
2.316.677 2.479.234
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,9 2.316.677 2.465.754
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.480
Stoklar
10 325.265 406.453
Peşin Ödenmiş Giderler
83.033 199.917
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 83.033 199.917
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 274 274
Diğer Dönen Varlıklar
209.534 203.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 209.534 203.759
ARA TOPLAM
3.097.512 3.649.366
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.097.512 3.649.366
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
591.952 591.952
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 591.952 591.952
Diğer Alacaklar
7.651 13.942
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 7.651 13.942
Maddi Duran Varlıklar
14 1.556.492 1.583.628
Binalar
1.450.455 1.462.233
Taşıtlar
91.621 98.653
Mobilya ve Demirbaşlar
14.416 22.742
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
43.117 5.721
Diğer Haklar
126 126
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
42.991 5.595
Peşin Ödenmiş Giderler
22.135 22.135
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 22.135 22.135
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.221.347 2.217.378
TOPLAM VARLIKLAR
5.318.859 5.866.744
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.004.238 3.158.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 3.004.238 3.158.731
Ticari Borçlar
816.830 587.481
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,7 270.694 342
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 546.136 587.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 124.285 129.639
Diğer Borçlar
62.246 116.046
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,9 0 60.159
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 62.246 55.887
Ertelenmiş Gelirler
0 18.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 0 18.557
Kısa Vadeli Karşılıklar
147.063 51.605
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 40.500 41.073
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 106.563 10.532
ARA TOPLAM
4.154.662 4.062.059
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.154.662 4.062.059
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
75.275 75.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 75.275 75.917
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 63.522 46.373
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
138.797 122.290
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.293.459 4.184.349
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.025.400 1.682.395
Ödenmiş Sermaye
30/a 11.559.492 11.559.492
Sermaye Düzeltme Farkları
30/b 23.398 23.398
Geri Alınmış Paylar (-)
30/c -509.281 -509.281
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.123.355 1.132.192
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.076.875 1.085.712
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30/da 1.084.538 1.093.312
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30/db -7.663 -7.600
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30/dc 46.480 46.480
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
689.799 689.799
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
30/e 689.799 689.799
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30/f -11.213.205 -8.040.711
Net Dönem Karı veya Zararı
-648.158 -3.172.494
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.025.400 1.682.395
TOPLAM KAYNAKLAR
5.318.859 5.866.744http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679176


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.173 Değişim: 0,15% Hacim : 110.832 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,9123 Değişim: 0,05%
Düşük 32,8220 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,8290 Değişim: -0,12%
Düşük 35,7885 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.536,30 Değişim: 0,05%
Düşük 2.529,53 23.07.2024 Yüksek 2.543,27
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.