KAP ***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2022 - 18:15
KAP ***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 3.601.834 174.660
Satışların Maliyeti
22 -2.867.547 -117.004
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
734.287 57.656
BRÜT KAR (ZARAR)
734.287 57.656
Genel Yönetim Giderleri
23 -1.523.497 -774.576
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 3.635.580 3.808.252
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -3.297.409 -1.071.253
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-451.039 2.020.079
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
26 134.523 22.071
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-316.516 2.042.150
Finansman Gelirleri
27 1.515.854 1.194.704
Finansman Giderleri
27 -30.139 -616.727
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.169.199 2.620.127
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-562.415 -577.397
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -562.415 -577.397
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
606.784 2.042.730
DÖNEM KARI (ZARARI)
606.784 2.042.730
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 0 0
Ana Ortaklık Payları
21 606.784 2.042.730
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 21 0,04520000 0,15210000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 0,04520000 0,16440000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.257.221 -11.014.940
Dönem Karı (Zararı)
21 606.784 2.042.730
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21 606.784 2.042.730
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.909.804 1.227.306
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 48.438 39.465
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.422.129 2.978.551
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-8 3.422.129 2.978.551
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.671 15.001
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 18.671 15.001
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.898.031 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 2.898.031 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.478.579 0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
11 -1.478.579 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 562.415 577.397
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-561.301 -2.383.108
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.740.633 -14.284.976
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
11 0 -13.622.071
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.282.229 44.418
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.282.229 44.418
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 6.177.438 -7.166.346
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 6.177.438 -7.166.346
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -337.412 339
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -25.882 -298.013
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -25.882 -298.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 134.319 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-20 -6.570 6.437.013
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8-20 -6.570 6.437.013
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 80.969 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
319.684
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
319.684
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.257.221 -11.014.940
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.000 -9.658
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -10.000 -9.658
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -10.000 -9.658
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.470.202 11.037.023
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
21 11.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 0 615.000
Kredilerden Nakit Girişleri
6 0 615.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -3.984.487 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -3.984.487 0
Ödenen Faiz
30.139 616.727
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.515.854 -1.194.704
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.777.019 12.425
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.777.019 12.425
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 28.097 15.672
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.805.116 28.097


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.805.116 28.097
Ticari Alacaklar
7 1.289.422 7.193
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 7.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.289.422 0
Diğer Alacaklar
8 1.928.942 8.106.380
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.928.544 7.047.404
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 398 1.058.976
Stoklar
9 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
10 151.911 125
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 151.911 125
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
20 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 0 0
ARA TOPLAM
8.175.391 8.141.795
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.175.391 8.141.795
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
701.969 3.600.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
11 701.969 3.600.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 884 884
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 884 884
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 11.500.650 10.022.071
Maddi Duran Varlıklar
12 3.176.582 1.446.126
Binalar
12 3.170.147 1.434.666
Taşıtlar
12 3.095 5.989
Mobilya ve Demirbaşlar
12 3.340 5.471
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
27.804 31.364
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 27.804 31.364
Peşin Ödenmiş Giderler
10 185.626 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 185.626 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 716.913 1.458.335
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.310.428 16.558.780
TOPLAM VARLIKLAR
24.485.819 24.700.575
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 3.984.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 3.984.487
Banka Kredileri
6 0 3.984.487
Ticari Borçlar
7 59.112 84.994
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 59.112 84.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 360.455 226.136
Diğer Borçlar
8 6.500.380 6.500.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 6.500.380 6.500.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 82.414 1.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 82.414 1.445
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 74.292 57.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 65.918 57.067
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 8.374 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 2.399.020 2.405.970
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 2.399.020 2.405.970
ARA TOPLAM
9.475.673 13.260.099
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.475.673 13.260.099
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
19 126.739 101.504
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 126.739 101.504
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
126.739 101.504
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.602.412 13.361.603
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21 14.883.407 11.338.972
Ödenmiş Sermaye
21 13.430.241 13.430.241
Sermaye Düzeltme Farkları
21 23.398 23.398
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 9.535.612 9.535.612
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21 4.240.505 1.280.785
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
21 1.366.127 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.874.378 1.280.785
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 2.871.830 1.259.739
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -43.932 -25.434
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 46.480 46.480
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 689.799 689.799
Yasal Yedekler
21 689.799 689.799
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -13.642.932 -15.663.593
Net Dönem Karı veya Zararı
21 606.784 2.042.730
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.883.407 11.338.972
TOPLAM KAYNAKLAR
24.485.819 24.700.575


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 11.559.492 23.398 406.360 1.257.381 -44.646 46.480 689.799 -8.091.758 -7.361.939 -1.515.433 -1.515.433
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
21 11.559.492 23.398 406.360 1.257.381 -44.646 46.480 689.799 -8.091.758 -7.361.939 -1.515.433 -1.515.433
Transferler
21 -7.361.939 7.361.939
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 19.212 2.042.730 2.061.942 2.061.942
Dönem Karı (Zararı)
21 2.042.730 2.042.730 2.042.730
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 19.212 19.212 19.212
Sermaye Arttırımı
21 1.870.749 9.129.251 11.000.000 11.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
21 2.358 -209.895 -207.537 -207.537
Dönem Sonu Bakiyeler
21 13.430.241 23.398 9.535.611 1.259.739 -25.434 46.480 689.799 -15.663.592 2.042.730 11.338.972 11.338.972
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 13.430.241 23.398 9.535.611 1.259.739 -25.434 46.480 689.799 -15.663.592 2.042.730 11.338.972 11.338.972
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
21 13.430.241 23.398 9.535.611 1.259.739 -25.434 46.480 689.799 -15.663.592 2.042.730 11.338.972 11.338.972
Transferler
21 2.042.730 -2.042.730
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 1.366.127 1.612.091 -18.498 606.784 3.566.504 3.566.504
Dönem Karı (Zararı)
21 606.784 606.784 606.784
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 1.366.127 1.612.091 -18.498 2.959.720 2.959.720
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
21 -22.069 -22.069 -22.069
Dönem Sonu Bakiyeler
21 13.430.241 23.398 9.535.612 1.366.127 2.871.830 -43.932 46.480 689.799 -13.642.932 606.784 14.883.407 14.883.407


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
21 606.784 2.042.730
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.965.886 15.370
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 1.791.212 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -15.415 19.212
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
21 1.366.127 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
21 1.366.127 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-176.038 -3.842
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
21 -179.121 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 3.083 -3.842
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.965.886 15.370
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.572.670 2.058.100
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 0 0
Ana Ortaklık Payları
21 3.572.670 2.058.100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005916


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.404 Değişim: 0,55% Hacim : 11.916 Mio.TL Son veri saati : 11:40
Düşük 2.380 17.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.401
15,8822 Değişim: 2,19%
Düşük 15,5343 17.05.2022 Yüksek 15,8861
Açılış: 15,5411
16,7059 Değişim: 2,87%
Düşük 16,2212 17.05.2022 Yüksek 16,7168
Açılış: 16,2402
931,30 Değişim: 2,23%
Düşük 910,87 17.05.2022 Yüksek 932,50
Açılış: 911,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.