KAP ***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 - 18:14
KAP ***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 28.352 5.138.927 28.352 2.682.657
Satışların Maliyeti
19 -27.001 -3.349.437 -27.001 -2.039.074
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.351 1.789.490 1.351 643.583
BRÜT KAR (ZARAR)
1.351 1.789.490 1.351 643.583
Genel Yönetim Giderleri
-307.579 -415.486 -145.516 -183.452
Pazarlama Giderleri
0 -23.534 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 4.298.003 804.038 3.909.354 310.798
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.494.622 -460.390 -1.382.196 131.962
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.497.153 1.694.118 2.382.993 902.891
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.497.153 1.694.118 2.382.993 902.891
Finansman Giderleri
-315.000 -380.812 -150.000 -195.537
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.182.153 1.313.306 2.232.993 707.354
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-498.427 27.166 -463.407 -52.833
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -498.427 27.166 -463.407 -52.833
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.683.726 1.340.472 1.769.586 654.521
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.683.726 1.340.472 1.769.586 654.521
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.683.726 1.340.472 1.769.586 654.521
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-311.512 117.346
Dönem Karı (Zararı)
1.683.726 1.340.472
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 1.683.726 1.340.472
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.721.674 165.951
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 34.317 20.805
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.279.928 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -3.279.928 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.575 172.486
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 18.949 172.486
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-8.374 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -498.427 -27.340
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
11.789 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.595.645 -1.489.685
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 20.991 43.059
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -30.620 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 51.611 43.059
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 811.791 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 939.972 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -128.181 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -18.967 25.456
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
52.573 -330.138
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 52.573 -330.138
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 23.618 -15.893
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 28.031 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 35.759 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -7.728 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
677.608 -1.212.169
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
495.637 -1.671.146
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
181.971 458.977
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-442.303 16.738
Ödenen Faiz
-315.000 -380.812
Alınan Faiz
20 445.791 481.420
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -2.542
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 -2.542
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 -2.542
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
315.000 31.350
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 315.000 31.350
Kredilerden Nakit Girişleri
6 315.000 31.350
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.488 146.154
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.488 146.154
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 15.672 20.526
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 19.160 166.680


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 19.160 15.672
Ticari Alacaklar
7 30.620 51.611
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 30.620 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 51.611
Diğer Alacaklar
8 129.127 940.918
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 0 939.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 129.127 946
Stoklar
9 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
10 19.431 464
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 19.431 464
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 0 337
Diğer Dönen Varlıklar
17 13.500 15.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 13.500 15.000
ARA TOPLAM
211.838 1.024.002
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
211.838 1.024.002
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3 3.600.000 0
Maddi Duran Varlıklar
12 1.475.247 1.504.053
Binalar
12 1.452.107 1.469.360
Taşıtlar
12 13.776 21.478
Mobilya ve Demirbaşlar
12 9.364 13.215
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 27.949 33.460
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 27.949 33.460
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 1.754.046 2.248.183
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.857.242 3.785.696
TOPLAM VARLIKLAR
7.069.080 4.809.698
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 3.684.487 3.369.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.684.487 3.369.487
Banka Kredileri
6 3.684.487 3.369.487
Ticari Borçlar
7 435.580 383.007
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 435.580 383.007
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 309.374 285.756
Diğer Borçlar
91.018 62.987
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 35.759 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 55.259 62.987
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.445 1.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.445 1.445
Kısa Vadeli Karşılıklar
46.734 62.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 46.734 54.023
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 0 8.374
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 2.264.644 2.101.622
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 2.264.644 2.101.622
ARA TOPLAM
6.833.282 6.266.701
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.833.282 6.266.701
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
16 84.668 58.430
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 84.668 58.430
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
84.668 58.430
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.917.950 6.325.131
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18 151.130 -1.515.433
Ödenmiş Sermaye
18 11.559.492 11.559.492
Sermaye Düzeltme Farkları
18 23.398 23.398
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 406.360 406.360
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 1.242.052 1.259.215
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 1.195.572 1.212.735
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 1.257.381 1.257.381
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -61.809 -44.646
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
18 46.480 46.480
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 689.799 689.799
Yasal Yedekler
18 689.799 689.799
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -15.453.697 -8.091.758
Net Dönem Karı veya Zararı
18 1.683.726 -7.361.939
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
151.130 -1.515.433
TOPLAM KAYNAKLAR
7.069.080 4.809.698


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 11.559.492 23.398 406.360 -41.317 1.263.911 46.480 689.799 -11.213.205 3.121.446 5.856.364 5.856.364
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
18 11.559.492 23.398 406.360 -41.317 1.263.911 46.480 689.799 -11.213.205 3.121.446 5.856.364 5.856.364
Transferler
18 3.121.446 -3.121.446
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -627 1.340.472
Dönem Karı (Zararı)
18 1.340.472
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -627
Dönem Sonu Bakiyeler
18 11.559.492 23.398 406.360 -41.944 1.263.911 46.480 689.799 -8.091.759 1.340.472 7.196.209 7.196.209
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 11.559.492 23.398 406.360 -44.646 1.257.381 46.480 689.799 -8.091.758 -7.361.939 -1.515.433 -1.515.433
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
18 11.559.492 23.398 406.360 -44.646 1.257.381 46.480 689.799 -8.091.758 -7.361.939 -1.515.433 -1.515.433
Transferler
18 -7.361.939 7.361.939
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -17.163 1.683.726
Dönem Karı (Zararı)
18 1.683.726
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -17.163
Dönem Sonu Bakiyeler
18 11.559.492 23.398 406.360 -61.809 1.257.381 46.480 689.799 -15.453.697 1.683.726 151.130 151.130


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.683.726 1.340.472 1.769.586 654.521
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-13.730 -5.582 -232 -25.736
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 0 -6.530 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -17.163 -627 -290 -32.995
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.433 1.575 58 7.259
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 3.433 138 58 7.259
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
22 0 1.437 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.730 -5.582 -232 -25.736
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.669.996 1.334.890 1.769.354 628.785
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.669.996 1.334.890 1.769.354 628.785http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867419


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.363 Değişim: 0,24% Hacim : 9.221 Mio.TL Son veri saati : 17:26
Düşük 1.355 28.07.2021 Yüksek 1.368
Açılış: 1.359
8,5669 Değişim: 0,09%
Düşük 8,5341 28.07.2021 Yüksek 8,5735
Açılış: 8,559
10,1093 Değişim: -0,13%
Düşük 10,0801 28.07.2021 Yüksek 10,1430
Açılış: 10,1222
494,64 Değişim: -0,10%
Düşük 493,40 28.07.2021 Yüksek 498,12
Açılış: 495,15
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.