KAP ***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor

28.10.2019 - 16:06
KAP ***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 5.209.659 378.777 70.732 131.481
Satışların Maliyeti
19 -3.370.954 -306.641 -21.517 -41.596
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19 1.838.705 72.136 49.215 89.885
BRÜT KAR (ZARAR)
1.838.705 72.136 49.215 89.885
Genel Yönetim Giderleri
20 -612.406 -592.994 -196.920 -171.649
Pazarlama Giderleri
20 -23.534 -597.587 0 -127.725
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.093.564 486.829 289.526 248.287
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -500.541 -106.986 -40.151 -27.931
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22 1.795.788 -738.602 101.670 10.867
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 3.016.390 0 8.342
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -164 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.795.788 2.277.624 101.670 19.209
Finansman Giderleri
24 -657.230 -488.012 -276.418 -66.595
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.138.558 1.789.612 -174.748 -47.386
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
43.985 -47.572 16.819 95.274
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 43.985 -47.572 16.819 95.274
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.182.543 1.742.040 -157.929 47.888
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.182.543 1.742.040 -157.929 47.888
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18 1.182.543 1.742.040 -157.929 47.888
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 18 0,10000000 0,15000000 -0,01000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 18 0,10000000 0,15000000 -0,01000000 0,00000000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
623.032 -236.235
Dönem Karı (Zararı)
18 1.182.543 1.742.040
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
658.644 423.831
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 17.426 -2.534
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
250.420 78.825
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-25 250.420 98.983
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-25 0 -20.158
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
438.320 299.968
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 438.320 84.812
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 215.156
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -47.522 47.572
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.985.310 -2.609.916
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
197.081 -3.404.249
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 0 -3.531.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 197.081 127.388
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.892.921 310.626
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -1.892.921 310.626
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 0 217.843
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 22.214 172.434
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-317.783 100.827
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
279.550
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -317.783 -178.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -33.186 45.506
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
35.685 -37.344
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
17 0 -60.159
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
17 35.685 22.815
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 3.600 -15.559
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-144.123 -444.045
Alınan Faiz
23 767.155 207.810
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.542 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.542 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -2.542 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-625.880 534.414
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.030.255
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 0 1.030.255
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-625.880 -495.841
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6-24 -625.880 -495.841
Ödenen Faiz
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.390 298.179
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.390 298.179
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.526 20.131
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.136 318.310


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 15.136 20.526
Ticari Alacaklar
7 7.374.636 7.571.717
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.374.636 7.571.717
Diğer Alacaklar
8 2.535.168 1.675.866
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
899.717 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.635.451 1.675.866
Stoklar
9 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
10 614 22.828
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10-26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 614 22.828
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 337 310
Diğer Dönen Varlıklar
17 1.513.626 32.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.513.626 32.133
ARA TOPLAM
11.439.517 9.323.380
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.439.517 9.323.380
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 1.518.614 1.572.213
Binalar
1.478.081 1.503.837
Taşıtlar
25.371 46.269
Mobilya ve Demirbaşlar
15.162 22.107
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 36.246 37.401
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 36.246 37.401
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.554.860 1.609.614
TOPLAM VARLIKLAR
12.994.377 10.932.994
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.599.600 2.568.250
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.599.600 2.568.250
Banka Kredileri
6 2.599.600 2.568.250
Ticari Borçlar
7 421.413 739.196
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
421.413 739.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 180.521 213.707
Diğer Borçlar
8 25.282 1.240.737
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 628.583
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
25.282 612.154
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 5.044 1.445
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 5.044 1.445
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 533.945 63.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
56.529 40.665
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
477.416 23.113
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 2.032.069 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 2.032.069 0
ARA TOPLAM
5.797.874 4.827.113
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.797.874 4.827.113
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
57.394 89.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 57.394 89.241
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 112.754 160.276
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
170.148 249.517
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.968.022 5.076.630
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.026.355 5.856.364
Ödenmiş Sermaye
18 11.559.492 11.559.492
Sermaye Düzeltme Farkları
18 23.398 23.398
Geri Alınmış Paylar (-)
18 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 406.360 406.360
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 1.256.521 1.269.074
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.256.521 1.269.074
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 1.257.381 1.263.911
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -47.340 -41.317
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 46.480 46.480
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 689.799 689.799
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
18 689.799 689.799
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -8.091.758 -11.213.205
Net Dönem Karı veya Zararı
18 1.182.543 3.121.446
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.026.355 5.856.364
TOPLAM KAYNAKLAR
12.994.377 10.932.994


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 11.559.492 23.398 -509.281 -7.600 1.093.312 46.480 689.799 -8.040.711 -3.172.494 1.682.395 1.682.395
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
18 11.559.492 23.398 -509.281 -7.600 1.093.312 46.480 689.799 -8.040.711 -3.172.494 1.682.395 1.682.395
Transferler
18 -3.172.494 3.172.494
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -34.445 177.274 142.829 142.829
Dönem Karı (Zararı)
1.742.040 1.742.040 1.742.040
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
18 509.281 406.360 915.641 915.641
Dönem Sonu Bakiyeler
18 11.559.492 23.398 406.360 -42.045 1.270.586 46.480 689.799 -11.213.205 1.742.040 4.482.905 4.482.905
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 11.559.492 23.398 406.360 -41.317 1.263.911 46.480 689.799 -11.213.205 3.121.446 5.856.364 5.856.364
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
18 11.559.492 23.398 406.360 -41.317 1.263.911 46.480 689.799 -11.213.205 3.121.446 5.856.364 5.856.364
Transferler
3.121.446 -3.121.446
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -6.023 -6.530 -12.553 -12.553
Dönem Karı (Zararı)
18 1.182.543 1.182.543 1.182.543
Dönem Sonu Bakiyeler
11.559.492 23.398 406.360 -47.340 1.257.381 46.480 689.799 -8.091.758 1.182.543 7.026.355 7.026.355


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
18 1.182.543 1.742.040 -157.929 47.888
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
25 -9.791 111.407 -4.209 37.290
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25 -6.530 177.274 0 98.045
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -6.023 -34.445 -5.396 -50.237
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.762 -31.422 1.187 -10.518
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
25 1.437 -39.000 0 -21.570
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 1.325 7.578 1.187 11.052
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
25 0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25 -9.791 111.407 -4.209 37.290
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25 1.172.752 1.853.447 -162.138 85.178
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18 1.172.752 1.853.447 -162.138 85.178http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795255


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.404 Değişim: -0,70% Hacim : 7.059 Mio.TL Son veri saati : 14:41
Düşük 1.402 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,6825 Değişim: -0,42%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7269
Açılış: 8,7193
10,3502 Değişim: -0,45%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
502,28 Değişim: 1,03%
Düşük 497,13 18.06.2021 Yüksek 502,32
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.