KAP ***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor

03.03.2023 - 18:56
KAP ***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor

***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.000.000 8.847.032 719.280 7.761.992 1.894 59.426 -2.048.619 826.507 38.167.512 37.221 38.204.733
Transferler
8.155.683 826.507 -826.507 8.155.683 0 8.155.683
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-293 10.594.705 10.594.412 5.981 10.600.393
Dönem Karı (Zararı)
10.594.705 10.594.706 5.981 10.600.687
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-293 -293 -293
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 8.847.032 719.280 15.917.675 1.601 59.426 -1.222.112 10.594.705 56.917.607 43.202 56.960.809
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.000.000 8.847.032 719.280 15.917.675 1.601 59.426 -1.222.112 10.594.705 56.917.607 43.202 56.960.809
Transferler
10.413.983 10.594.705 -10.594.705 10.413.983 0 10.413.983
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-273.444 15.882.339 15.608.895 8.996 15.617.891
Dönem Karı (Zararı)
15.882.339 15.882.339 8.996 15.891.335
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-273.444 -273.444 0 -273.444
Kar Payları
-220.000 -220.000 0 -220.000
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 8.847.032 719.280 26.331.658 -271.843 59.426 9.152.593 15.882.339 82.720.485 52.198 82.772.683


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.362.218 -25.490
Dönem Karı (Zararı)
15.891.335 10.741.802
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15.891.335 10.741.802
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-13.372.531 -7.727.615
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.2-21.1 459.256 297.643
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
112.624 -1.087.796
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16-21.1 251.338 12.727
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-138.714 -1.100.523
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31.552 -59.802
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23.2 102.211 23.485
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23.1 -70.659 -83.287
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-15.410.974 -9.924.196
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13-24 -15.455.472 -9.959.842
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
44.498 35.646
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 1.435.011 3.050.584
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -4.048
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -4.048
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
30.224 -2.902.051
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.917.937 -5.927.895
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.917.937 -5.927.895
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10-12-18 -448.114 -117.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-448.114 -117.869
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -2.825.613 3.744.521
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.434.063 354.445
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.434.063 354.445
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10-12-17 1.815.062 581.091
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.165.106 476.956
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
649.956 104.135
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.863.111 -1.536.344
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.863.111 -1.536.344
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.549.028 112.136
Ödenen Temettüler
-220.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
33.190 -137.626
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.301.390 -8.507
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -87.738 -404.090
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-87.738 -404.090
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
91.875 395.583
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.305.527 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.939.172 -33.997
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.939.172 -33.997
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.090.478 5.124.475
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.151.306 5.090.478


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.151.306 5.090.478
Finansal Yatırımlar
8 0 0
Vadeli Mevduatlar
0 0
Ticari Alacaklar
7 11.942.452 14.789.730
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 11.942.452 14.789.730
Diğer Alacaklar
10 829.936 339.947
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 829.936 339.947
Stoklar
11 6.629.827 3.804.214
Peşin Ödenmiş Giderler
12 6.117.475 4.869.342
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 6.117.475 4.869.342
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
18 448.000 808.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
448.000 808.275
ARA TOPLAM
28.118.996 29.701.986
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
28.118.996 29.701.986
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10 0 41.875
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 41.875
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 24.805.000 18.257.653
Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 14.160.739 155.212
Maddi Duran Varlıklar
14 28.572.905 17.245.854
Arazi ve Arsalar
16.489.850 8.603.400
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
0 0
Binalar
10.950.150 7.446.600
Tesis, Makine ve Cihazlar
640.346 713.131
Taşıtlar
0 0
Mobilya ve Demirbaşlar
345.927 362.003
Özel Maliyetler
146.632 120.720
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 771.820 589.320
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.228.138 230.483
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.228.138 230.483
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 527.374 223.627
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
70.065.976 36.744.024
TOPLAM VARLIKLAR
98.184.972 66.446.010
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 233.700 166.533
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
233.700 166.533
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 233.700 166.533
Ticari Borçlar
7 3.267.778 1.731.504
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.267.778 1.731.504
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 90.863 61.152
Diğer Borçlar
10 3.689.189 1.845.843
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-10 2.665.138 1.500.032
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.024.051 345.811
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 398.973 1.207.873
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
398.973 1.207.873
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 63.669 30.479
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 93.113 224.394
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
93.113 224.394
ARA TOPLAM
7.837.285 5.267.778
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.837.285 5.267.778
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 835.373 484.804
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
835.373 484.804
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
835.373 484.804
Diğer Borçlar
10 16.932 45.216
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 16.932 45.216
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 691.464 203.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 687.920 192.849
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
3.544 10.977
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 6.031.235 3.483.577
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.575.004 4.217.423
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.412.289 9.485.201
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
82.720.485 56.917.607
Ödenmiş Sermaye
19.1 22.000.000 22.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19.2 8.847.032 8.847.032
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19.3 719.280 719.280
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
26.059.815 15.919.276
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.059.815 15.919.276
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19.4.1 26.331.658 15.917.675
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.4.2 -271.843 1.601
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.5 59.426 59.426
Yasal Yedekler
59.426 59.426
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19.6 9.152.593 -1.222.112
Net Dönem Karı veya Zararı
15.882.339 10.594.705
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
52.198 43.202
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
82.772.683 56.960.809
TOPLAM KAYNAKLAR
98.184.972 66.446.010


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
-41.565.274
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.863.384 1.480.819
BRÜT KAR (ZARAR)
1.863.384 1.480.819
Genel Yönetim Giderleri
21.1 -1.823.223 -889.939
Pazarlama Giderleri
21.2 -1.628.465 -2.244.960
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23.1 6.636.260 5.995.069
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23.2 -3.151.384 -2.856.958
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.896.572 1.484.031
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24.1 15.591.845 10.359.842
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.488.417 11.843.873
Finansman Gelirleri
25.1 0 0
Finansman Giderleri
25.2 -243.389 -116.798
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.245.028 11.727.075
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.353.693 -1.126.389
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-175.744 -45.409
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -1.177.949 -1.080.980
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.891.335 10.600.686
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.891.335 10.600.686
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.996 5.981
Ana Ortaklık Payları
15.882.339 10.594.705
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
10.140.539 8.155.390
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13.017.479 10.194.604
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-350.569 -376
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.526.371 -2.038.838
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-2.603.496 -2.038.921
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
77.125 83
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.140.539 8.155.390
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.031.874 18.756.076
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.996 5.981
Ana Ortaklık Payları
26.022.878 18.750.095http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119993


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.