KAP ***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor

21.06.2021 - 19:06
KAP ***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor

***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.000.000 8.847.032 594.413 6.310.595 -5.809 59.426 -5.300.291 3.251.672 24.757.038 37.138 24.794.176
Transferler
3.251.672 -3.251.672 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
41.184 124.824 166.008 -32 165.976
Dönem Karı (Zararı)
124.824 124.824 -32 124.792
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
41.184 41.184 0 41.184
Dönem Sonu Bakiyeler
11.000.000 8.847.032 594.413 6.310.595 35.375 59.426 -2.048.619 124.824 24.923.046 37.106 24.960.152
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.000.000 8.847.032 719.280 7.761.992 1.894 59.426 -2.048.619 826.507 38.167.512 37.221 38.204.733
Transferler
826.507 -826.507 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.4.2-19.7 16.203 81.796 97.999 81.796 81.796 110 81.906
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16.203 16.203 0 16.203
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 8.847.032 719.280 7.761.992 18.097 59.426 -1.222.112 81.796 38.265.511 37.331 38.302.842


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.237.468 -824.592
Dönem Karı (Zararı)
81.906 124.792
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
81.906 124.792
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.074.305 220.446
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.2-21.1 53.479 -87.515
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.240.518 194.898
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16-21.1 -45.647 10.925
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.194.871 183.973
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-35.798 109.451
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23.2 21.528 36.885
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23.1 -57.326 72.566
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
35.646 -798
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
35.646 -798
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 112.886 4.410
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-134.632 -941.924
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.086.273 -995.209
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.086.273 -995.209
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10-12-18 69.045 18.988
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
69.045 18.988
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -3.765.172 52.907
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 579.997 104.653
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
579.997 104.653
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10-12-17 -104.775 -123.263
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
15.648 -144.833
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-120.423 21.570
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.127.031 -596.686
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-113.380 -88.973
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.997.057 -138.933
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-137.570 -20.300
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -137.570 -20.300
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-137.570 -20.300
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 2.358
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0 2.358
Kredilerden Nakit Girişleri
0 -8.863
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 11.221
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.375.038 -842.534
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.375.038 -842.534
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.124.475 1.068.522
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.749.437 225.988


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.749.437 5.124.475
Finansal Yatırımlar
8 0 35.646
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 35.646
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 35.646
Ticari Alacaklar
7 5.749.601 8.778.548
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.749.601 8.778.548
Diğer Alacaklar
10 159.426 228.471
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 159.426 228.471
Stoklar
11 11.313.907 7.548.735
Peşin Ödenmiş Giderler
12 6.683.727 4.576.264
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 6.683.727 4.576.264
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
18 1.026.314 1.104.312
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.026.314 1.104.312
ARA TOPLAM
26.682.412 27.396.451
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
26.682.412 27.396.451
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10 35.482 35.482
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
35.482 35.482
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 8.297.811 8.297.811
Maddi Duran Varlıklar
14 8.096.149 8.012.059
Arazi ve Arsalar
3.584.750 3.584.750
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
0 0
Binalar
3.479.943 3.504.657
Tesis, Makine ve Cihazlar
628.000 646.076
Taşıtlar
0 0
Mobilya ve Demirbaşlar
272.711 267.776
Özel Maliyetler
130.745 8.800
Peşin Ödenmiş Giderler
12 148.160 148.160
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
148.160 148.160
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 77.192 82.759
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.654.794 16.576.271
TOPLAM VARLIKLAR
43.337.206 43.972.722
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7 1.955.099 1.353.574
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.955.099 1.353.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 99.310 111.546
Diğer Borçlar
10 1.205.193 1.309.968
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-10 1.038.724 1.023.076
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 166.469 286.892
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 86.514 3.254
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
86.514 3.254
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 54.726 168.105
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 141.022 1.335.893
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
141.022 1.335.893
ARA TOPLAM
3.541.864 4.282.340
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.541.864 4.282.340
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Diğer Borçlar
10 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 112.813 130.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 112.813 130.021
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 1.379.687 1.355.628
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.492.500 1.485.649
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.034.364 5.767.989
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
38.265.511 38.167.512
Ödenmiş Sermaye
19.1 22.000.000 22.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19.2 8.847.032 8.847.032
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19.3 719.280 719.280
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.780.089 7.763.886
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.780.089 7.763.886
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19.4.1 7.761.992 7.761.992
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.4.2 18.097 1.894
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.5 59.426 59.426
Yasal Yedekler
59.426 59.426
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19.6 -1.222.112 -2.048.619
Net Dönem Karı veya Zararı
81.796 826.507
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.7 37.331 37.221
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
38.302.842 38.204.733
TOPLAM KAYNAKLAR
43.337.206 43.972.722


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20.1 8.817.148 1.064.923
Satışların Maliyeti
20.2 -8.603.990 -909.037
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
213.158 155.886
BRÜT KAR (ZARAR)
213.158 155.886
Genel Yönetim Giderleri
21.1 -262.930 -322.317
Pazarlama Giderleri
21.2 -465.812 -49.857
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23.1 809.844 402.204
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23.2 -122.111 -47.389
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
172.149 138.527
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24.1 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
172.149 138.527
Finansman Gelirleri
25.1 0 0
Finansman Giderleri
25.2 0 -10.826
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
172.149 127.701
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-90.243 -2.909
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-65.188 -10.118
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -25.055 7.209
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
81.906 124.792
DÖNEM KARI (ZARARI)
81.906 124.792
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
110 -32
Ana Ortaklık Payları
81.796 124.824
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
16.203 41.184
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16.203 41.184
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16.203 41.184
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.203 41.184
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
98.109 165.976
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
110 -32
Ana Ortaklık Payları
97.999 166.008http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943455


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.413 Değişim: -0,02% Hacim : 3.534 Mio.TL Son veri saati : 11:27
Düşük 1.408 05.08.2021 Yüksek 1.415
Açılış: 1.409
8,5352 Değişim: 0,72%
Düşük 8,4628 05.08.2021 Yüksek 8,5731
Açılış: 8,4746
10,1127 Değişim: 0,72%
Düşük 10,0325 05.08.2021 Yüksek 10,1691
Açılış: 10,0403
496,23 Değişim: 0,46%
Düşük 492,73 05.08.2021 Yüksek 498,89
Açılış: 493,98
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.