KAP ***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor

19.11.2020 - 20:12
KAP ***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor

***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.000.000 8.847.032 594.413 1.938.797 -17.158 59.426 -5.776.969 476.678 17.122.219 37.242 17.159.461
Transferler
476.678 -476.678 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.311 378.511 383.822 -398 383.424
Dönem Karı (Zararı)
378.511 378.511 -398 378.113
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.311 5.311 0 5.311
Dönem Sonu Bakiyeler
11.000.000 8.847.032 594.413 1.938.797 -11.847 59.426 -5.300.291 378.511 17.506.041 36.844 17.542.885
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.000.000 8.847.032 594.413 6.310.595 -5.809 59.426 -5.300.291 3.251.672 24.757.038 37.138 24.794.176
Transferler
1.451.397 3.251.672 -3.251.672 1.451.397 0 1.451.397
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.4-2 - 19.7 515.788 515.788 -34 515.754
Dönem Karı (Zararı)
515.788 515.788 -34 515.754
Sermaye Arttırımı
43466 11.000.000 124.867 26.391 11.151.258 0 11.151.258
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 8.847.032 719.280 7.761.992 20.582 59.426 -2.048.619 515.788 37.875.481 37.104 37.912.585


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.023.918 323.256
Dönem Karı (Zararı)
515.752 378.113
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
515.752 378.113
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
920.472 -163.819
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.2-21.1 151.203 105.952
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
755.890 -271.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16-21.1 -94.687 -41.429
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
850.577 -230.382
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33.256 53.264
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23.2 57.286 36.441
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23.1 -24.030 16.823
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.121 -4.392
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13-24 0 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.121 -4.392
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-17.756 -46.832
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.402.105 149.748
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -72.740 -82.477
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-72.740 -82.477
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10-12-18 48.758 147.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
48.758 147.527
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -8.076.851 2.146.660
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 644.263 175.443
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
644.263 175.443
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10-12-17 132.375 861.284
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.199.686 7.693
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.067.311 853.591
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-77.910 -3.098.689
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-77.910 -3.098.689
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.965.881 364.042
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-58.037 -40.786
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-396.607 -208.299
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-396.607 -208.299
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -396.607 -208.299
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.923.897 -95.612
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
11.000.000 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
124.867 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-200.970 -95.612
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-200.970 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-62.277
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-33.335
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.503.372 19.345
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.503.372 19.345
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.068.522 158.951
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.571.894 178.296


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 5.571.894 1.068.522
Finansal Yatırımlar
8 34.771 32.650
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
34.771 32.650
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
34.771 32.650
Ticari Alacaklar
7 3.304.962 3.208.192
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.304.962 3.208.192
Diğer Alacaklar
10 137.784 187.261
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 137.784 187.261
Stoklar
11 15.886.266 7.809.415
Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.150.218 4.296.978
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.150.218 4.296.978
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
18 1.567.806 1.384.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.567.806 1.384.628
ARA TOPLAM
30.653.701 17.987.646
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
30.653.701 17.987.646
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10 35.482 34.763
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
35.482 34.763
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 8.297.811 6.047.811
Maddi Duran Varlıklar
14 7.972.604 8.546.417
Arazi ve Arsalar
3.584.750 3.584.750
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
0 0
Binalar
3.528.874 4.433.831
Tesis, Makine ve Cihazlar
674.227 434.579
Taşıtlar
0 2.645
Mobilya ve Demirbaşlar
179.824 85.683
Özel Maliyetler
4.929 4.929
Peşin Ödenmiş Giderler
12 135.484 20.594
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
135.484 20.594
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 119.684 77.701
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.561.065 14.727.286
TOPLAM VARLIKLAR
47.214.766 32.714.932
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 0 200.970
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 200.970
Banka Kredileri
0 200.970
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Banka Kredileri
0 0
Ticari Borçlar
7 1.362.122 660.573
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.362.122 660.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 39.050 80.385
Diğer Borçlar
10 3.715.865 2.865.376
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-10 2.738.967 1.539.281
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 976.898 1.326.095
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 42.555 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 42.555 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 41.054 99.091
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.101.656 1.245.744
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.101.656 1.245.744
ARA TOPLAM
7.302.302 5.152.139
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.302.302 5.152.139
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Diğer Borçlar
10 625.126 1.343.240
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 625.126 1.343.240
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 105.485 137.782
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 105.485 132.446
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 0 5.336
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 1.269.268 1.287.595
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.999.879 2.768.617
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.302.181 7.920.756
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
37.875.481 24.757.038
Ödenmiş Sermaye
19.1 22.000.000 11.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19.2 8.847.032 8.847.032
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19.3 719.280 594.413
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.782.574 6.304.786
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.782.574 6.304.786
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19.4.1 7.761.992 6.310.595
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.4.2 20.582 -5.809
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.5 59.426 59.426
Yasal Yedekler
59.426 59.426
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19.6 -2.048.619 -5.300.291
Net Dönem Karı veya Zararı
515.788 3.251.672
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.7 37.104 37.138
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.912.585 24.794.176
TOPLAM KAYNAKLAR
47.214.766 32.714.932


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20.1 6.084.844 8.841.400 3.487.814 3.056.595
Satışların Maliyeti
20.2 -4.772.063 -8.149.900 -2.489.210 -2.867.276
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.312.781 691.500 998.604 189.319
BRÜT KAR (ZARAR)
1.312.781 691.500 998.604 189.319
Genel Yönetim Giderleri
21.1 -1.033.503 -746.869 -470.744 -177.745
Pazarlama Giderleri
21.2 -427.292 -203.317 -349.293 -64.149
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23.1 1.018.534 1.011.354 195.750 330.670
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23.2 -521.446 -295.651 -96.326 -60.245
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
349.074 457.017 277.991 217.850
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24.1 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
349.074 457.017 277.991 217.850
Finansman Gelirleri
25.1 0 0 0 0
Finansman Giderleri
25.2 -16.566 -82.017 -244 -18.111
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
332.508 375.000 277.747 199.739
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
183.244 3.113 5.658 106.897
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-77.128 -42.487 -49.624 -23.388
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
260.372 45.600 55.282 130.285
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
515.752 378.113 283.405 306.636
DÖNEM KARI (ZARARI)
515.752 378.113 283.405 306.636
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-36 -398 100 -185
Ana Ortaklık Payları
515.788 378.511 283.305 306.821
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.477.788 5.311 -25.686 -11.902
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.847.235 6.639 -32.107 -14.877
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-369.447 -1.328 6.421 2.975
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-369.447 -1.328 6.421 2.975
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.477.788 5.311 -25.686 -11.902
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.993.540 383.424 257.719 294.734
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-101 -398 36 -185
Ana Ortaklık Payları
1.993.641 383.822 257.683 294.919http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889299


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.395 Değişim: 0,17% Hacim : 33.603 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.380 17.05.2022 Yüksek 2.417
Açılış: 2.401
15,8978 Değişim: 2,30%
Düşük 15,5343 17.05.2022 Yüksek 15,9108
Açılış: 15,5411
16,7921 Değişim: 3,40%
Düşük 16,2212 17.05.2022 Yüksek 16,8031
Açılış: 16,2402
926,96 Değişim: 1,75%
Düşük 910,87 17.05.2022 Yüksek 934,58
Açılış: 911,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.