KAP ***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor

19.06.2020 - 19:12
KAP ***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor

***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.000.000 8.847.032 594.413 1.938.797 -17.158 59.426 -5.776.969 476.678 17.122.219 37.242 17.159.461
Transferler
476.678 -476.678 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.323 120.838 134.161 -72 134.089
Dönem Karı (Zararı)
120.838 120.838 -72 120.766
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13.323 13.323 13.323 0 13.323
Dönem Sonu Bakiyeler
11.000.000 8.847.032 594.413 1.938.797 -3.835 59.426 -5.300.291 120.838 17.256.380 37.170 17.293.550
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.000.000 8.847.032 594.413 6.310.595 -5.809 59.426 -5.300.291 3.251.672 24.757.038 37.138 24.794.176
Transferler
3.251.672 -3.251.672 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.4.2-19.7 41.184 124.824 166.008 -32 165.976
Dönem Karı (Zararı)
124.824 124.824 -32 124.792
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
41.184 41.184 0 41.184 0 41.184
Dönem Sonu Bakiyeler
11.000.000 8.847.032 594.413 6.310.595 35.375 59.426 -2.048.619 124.824 24.923.046 37.106 24.960.152


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-824.591 -60.375
Dönem Karı (Zararı)
124.792 129.696
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
124.792 129.696
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
220.446 -64.149
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.2-21.1 -87.515 37.892
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16-21.1 194.898 -86.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.925 -23.419
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
183.973 -62.825
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
109.451 -7.916
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23.2 36.885 36.594
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23.1 72.566 -44.510
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-798 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13-24 0 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-798 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 4.410 -7.881
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.080.856 -57.904
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -995.209 -516.953
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-995.209 -516.953
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10-12-18 18.988 260.182
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
18.988 260.182
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 52.907 1.310.121
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 104.653 246.286
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
104.653 246.286
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10-12-17 -123.263 359.683
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-144.833 7.693
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
21.570 351.990
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-138.932 -1.717.223
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-138.932 -1.717.223
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-735.618 7.643
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-88.973 -65.693
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -2.325
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.300 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -20.300 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.300 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.357 85.394
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 2.357 85.394
Kredilerden Nakit Girişleri
-8.863 60.394
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
11.220 25.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-842.534 25.019
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-842.534 25.019
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.068.522 158.951
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 225.988 183.970


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 225.988 1.068.522
Finansal Yatırımlar
8 33.448 32.650
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
33.448 32.650
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
33.448 32.650
Diğer Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
7 4.203.401 3.208.192
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 4.203.401 3.208.192
Diğer Alacaklar
10 168.273 187.261
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 168.273 187.261
Stoklar
11 7.756.508 7.809.415
Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.532.829 4.296.978
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.532.829 4.296.978
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
18 1.355.688 1.384.628
ARA TOPLAM
18.276.135 17.987.646
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.276.135 17.987.646
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10 34.763 34.763
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
34.763 34.763
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 6.047.811 6.047.811
Maddi Duran Varlıklar
14 8.479.202 8.546.417
Arazi ve Arsalar
3.584.750 3.584.750
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
0 0
Binalar
4.387.929 4.433.831
Tesis, Makine ve Cihazlar
401.752 434.579
Taşıtlar
1.042 2.645
Mobilya ve Demirbaşlar
98.800 85.683
Özel Maliyetler
4.929 4.929
Peşin Ödenmiş Giderler
12 18.194 20.594
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18.194 20.594
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 77.701 77.701
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.657.671 14.727.286
TOPLAM VARLIKLAR
32.933.806 32.714.932
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 203.328 200.970
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
203.328 200.970
Banka Kredileri
192.107 200.970
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.221 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Banka Kredileri
0 0
Ticari Borçlar
7 765.226 660.573
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
765.226 660.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 82.893 80.385
Diğer Borçlar
10 3.004.682 2.865.376
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-10 1.394.448 1.539.281
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.610.234 1.326.095
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 3.254 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 3.254 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 10.118 99.091
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.429.944 1.245.744
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.429.944 1.245.744
ARA TOPLAM
5.499.445 5.152.139
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.499.445 5.152.139
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Diğer Borçlar
10 1.077.417 1.343.240
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.077.417 1.343.240
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 104.788 137.782
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 99.679 132.446
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 5.109 5.336
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 1.292.004 1.287.595
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.474.209 2.768.617
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.973.654 7.920.756
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
24.923.046 24.757.038
Ödenmiş Sermaye
19.1 11.000.000 11.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19.2 8.847.032 8.847.032
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19.3 594.413 594.413
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.345.970 6.304.786
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.345.970 6.304.786
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19.4-1 6.310.595 6.310.595
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.4-2 35.375 -5.809
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.5 59.426 59.426
Yasal Yedekler
59.426 59.426
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19.6 -2.048.619 -5.300.291
Net Dönem Karı veya Zararı
124.824 3.251.672
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.7 37.106 37.138
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
24.960.152 24.794.176
TOPLAM KAYNAKLAR
32.933.806 32.714.932


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20.1 1.064.923 3.039.768
Satışların Maliyeti
20.2 -909.037 -2.840.522
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
155.886 199.246
BRÜT KAR (ZARAR)
155.886 199.246
Genel Yönetim Giderleri
21.1 -322.317 -257.659
Pazarlama Giderleri
21.2 -49.857 -180.591
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23.1 402.204 439.879
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23.2 -47.389 -54.471
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
138.527 146.404
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24.1 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
138.527 146.404
Finansman Gelirleri
25.1 0 0
Finansman Giderleri
25.2 -10.826 -16.708
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
127.701 129.696
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.909 -8.930
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-10.118 -17.581
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 7.209 8.651
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
124.792 120.766
DÖNEM KARI (ZARARI)
124.792 120.766
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-32 -72
Ana Ortaklık Payları
124.824 120.838
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
ayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
51.480 16.653
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-10.296 -3.331
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.296 -3.331
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-10.296 -3.331
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
41.184 13.322
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
165.976 134.088
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-32 -72
Ana Ortaklık Payları
166.008 134.160http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852141


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: 0,09% Hacim : 11.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.380 30.07.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.383
8,4435 Değişim: 0,06%
Düşük 8,4270 02.08.2021 Yüksek 8,4492
Açılış: 8,4381
10,0279 Değişim: -0,09%
Düşük 10,0068 02.08.2021 Yüksek 10,0398
Açılış: 10,0365
492,20 Değişim: -0,01%
Düşük 491,32 02.08.2021 Yüksek 492,82
Açılış: 492,24
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.