KAP ***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2019 - 19:17
KAP ***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor
37.066 12.666.880
Transferler
421.335 -421.335 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24.639 -27.227 -2.588 -165 -2.753
Dönem Karı (Zararı)
-27.227 -27.227 -165 -27.392
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24.639 24.639 0 24.639
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
21.317.786 8.847.032 572.773 1.938.797 14.093 59.426 -20.095.454 -27.227 12.627.226 36.901 12.664.127
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.000.000 8.847.032 594.413 1.938.797 -17.158 59.426 -5.776.969 476.678 17.122.219 37.242 17.159.461
Transferler
476.678 -476.678 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.4.2-19.7 17.213 71.690 88.903 -213 88.690
Dönem Karı (Zararı)
71.690 71.690 -213 71.477
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.213 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
11.000.000 8.847.032 594.413 1.938.797 55 59.426 -5.300.291 71.690 17.211.122 37.029 17.248.151


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
365.949 -55.884
Dönem Karı (Zararı)
71.477 -27.392
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
71.477 -27.392
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-107.778 45.940
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.2-21.1 70.416 69.227
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-257.760 28.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16-21.1 -28.985 28.773
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-228.775 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.084 -46.050
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23.2 35.452 24.726
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23.1 -39.536 -70.776
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.780 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13-24 0 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.780 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 86.430 -6.010
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
487.724 -74.432
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 257.663 -172.358
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -11.157
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
257.663 -161.201
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10-12-18 131.748 1.719.760
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -1.954.477
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
131.748 3.674.237
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 2.111.271 -1.498.114
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 56.648 -307.741
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
56.648 -307.741
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10-12-17 747.698 184.021
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
15.984 -100
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
731.714 184.121
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.817.304 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.817.304 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
451.423 -55.884
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-64.176 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-21.298 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-83.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -83.000 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-83.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.371 50.612
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -40.371 50.612
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-55.320 25.978
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
14.949 24.634
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
242.578 -5.272
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
242.578 -5.272
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
158.951 162.775
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
401.529 157.503


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 401.529 158.951
Finansal Yatırımlar
8 29.958 27.178
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
29.958 27.178
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
29.958 27.178
Ticari Alacaklar
7 4.058.236 4.315.899
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 4.058.236 4.315.899
Diğer Alacaklar
1 533.083 664.831
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 533.083 664.831
Stoklar
11 5.748.284 7.859.554
Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.778.474 2.980.127
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.778.474 2.980.127
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 0 24
Diğer Dönen Varlıklar
18 1.361.874 1.407.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.361.874 1.407.069
ARA TOPLAM
17.911.438 17.413.633
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.911.438 17.413.633
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10 34.788 34.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
34.788 34.788
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 2.070.000 2.070.000
Maddi Duran Varlıklar
14 4.161.389 4.148.807
Arazi ve Arsalar
920.000 920.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
0 0
Binalar
2.801.603 2.854.779
Tesis, Makine ve Cihazlar
343.503 275.830
Taşıtlar
9.509 10.596
Mobilya ve Demirbaşlar
81.846 82.673
Özel Maliyetler
4.928 4.929
Peşin Ödenmiş Giderler
12 121.198 50
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
121.198 50
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 70.771 114.453
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.458.146 6.368.098
TOPLAM VARLIKLAR
24.369.584 23.781.731
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 533.848 574.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
533.848 574.219
Banka Kredileri
468.974 524.294
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
64.874 49.925
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Banka Kredileri
0 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Ticari Borçlar
7 826.508 769.860
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
826.508 769.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 67.195 118.631
Diğer Borçlar
10 2.551.650 2.651.886
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-10 1.329.985 1.314.001
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.221.665 1.337.885
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 40.953 9.365
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
40.953 9.365
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 19.099 83.274
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 982.549 1.132.805
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
982.549 1.132.805
ARA TOPLAM
5.021.802 5.340.040
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.021.802 5.340.040
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Borçlar
10 1.453.330 605.396
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.453.330 605.396
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 121.794 195.075
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 117.746 112.508
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 4.048 82.567
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 524.507 481.759
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.099.631 1.282.230
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.121.433 6.622.270
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.211.122 17.122.219
Ödenmiş Sermaye
19.1 11.000.000 11.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19.2 8.847.032 8.847.032
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19.3 594.413 594.413
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.938.852 1.921.639
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.938.852 1.921.639
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19.4.1 1.938.797 1.938.797
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.4.2 55 -17.158
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.5 59.426 59.426
Yasal Yedekler
59.426 59.426
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19.6 -5.300.291 -5.776.969
Net Dönem Karı veya Zararı
71.690 476.678
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.7 37.029 37.242
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.248.151 17.159.461
TOPLAM KAYNAKLAR
24.369.584 23.781.731


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20.1 5.784.805 2.588.004 2.745.037 698.841
Satışların Maliyeti
20.2 -5.282.624 -2.160.794 -2.442.102 -649.229
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
502.181 427.210 302.935 49.612
BRÜT KAR (ZARAR)
502.181 427.210 302.935 49.612
Genel Yönetim Giderleri
21.1 -569.124 -376.852 -311.465 -171.134
Pazarlama Giderleri
21.2 -139.168 -128.332 41.423 -37.346
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23.1 680.684 791.588 240.805 478.088
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.418 Değişim: 0,56% Hacim : 2.400 Mio.TL Son veri saati : 10:43
Düşük 1.415 23.06.2021 Yüksek 1.420
Açılış: 1.415
8,6370 Değişim: -0,15%
Düşük 8,5973 23.06.2021 Yüksek 8,6768
Açılış: 8,6499
10,3127 Değişim: -0,21%
Düşük 10,2595 23.06.2021 Yüksek 10,3534
Açılış: 10,3341
493,97 Değişim: -0,16%
Düşük 492,68 23.06.2021 Yüksek 496,86
Açılış: 494,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.