KAP ***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 18:25
KAP ***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 8.568.051.125 5.789.513.494
Satışların Maliyeti
20 -7.520.343.096 -5.229.816.505
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.047.708.029 559.696.989
BRÜT KAR (ZARAR)
1.047.708.029 559.696.989
Genel Yönetim Giderleri
21-22 -70.413.981 -37.202.821
Pazarlama Giderleri
21-22 -344.500.126 -206.403.493
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 290.543.729 243.357.083
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -264.412.660 -255.473.690
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
658.924.991 303.974.068
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 57.080.994 50.860.493
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -1.514 -46.044
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
716.004.471 354.788.517
Finansman Giderleri
25 -1.409.903 -5.564.034
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
714.594.568 349.224.483
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-165.896.801 -65.707.009
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -178.955.000 -82.371.884
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 13.058.199 16.664.875
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
548.697.767 283.517.474
DÖNEM KARI (ZARARI)
548.697.767 283.517.474
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.371 1.247
Ana Ortaklık Payları
548.695.396 283.516.227
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 27 0,88400000 0,45700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-537.049.756 -427.016.495
Dönem Karı (Zararı)
548.697.767 283.517.474
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
548.697.767 283.517.474
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
252.913.837 113.168.879
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11-12-13 22.535.102 19.567.134
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6-7 1.658.980 1.724.159
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16-17 11.185.214 6.114.834
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-48.787.586 -43.230.801
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -49.479.165 -47.660.632
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 691.579 4.429.831
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6 20.096.355 10.716.184
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 165.896.801 65.707.009
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 -5.392.011 -1.462.246
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
17-18 85.720.982 54.032.606
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.266.075.518 -779.744.208
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.304.250.004 -524.707.768
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7-18 45.615.998 31.362.712
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -931.012.391 -411.639.072
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -29.521.100 -20.703.532
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.121.112.255 294.906.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 -30.509.161 -42.795.904
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 -1.275.241 -8.020.612
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7-16-18 -136.235.874 -98.146.666
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-464.463.914 -383.057.855
Ödenen Faiz
25 -691.579 -4.429.831
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -8.068.503 -4.576.859
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -63.825.760 -34.951.950
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
21.491.416 25.379.070
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11-13 5.542.823 2.116.238
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11-13 -33.995.197 -24.777.608
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 464.625 379.808
Alınan Faiz
24 49.479.165 47.660.632
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
69.603.574 58.646.377
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 158.468.230 116.644.765
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -86.394.475 -55.516.377
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.464.931 -2.482.011
Ödenen Temettüler
19 -5.250 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-445.954.766 -342.991.048
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-445.954.766 -342.991.048
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.421.595.247 1.283.481.599
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 975.640.481 940.490.551


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 975.640.481 1.421.595.247
Ticari Alacaklar
8.737.813.547 7.612.022.958
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-28 3.113.033 8.296.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 8.734.700.514 7.603.726.625
Diğer Alacaklar
207.182.567 199.856.202
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-28 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 207.182.567 199.856.202
Stoklar
8 3.251.575.056 2.320.562.665
Peşin Ödenmiş Giderler
9 44.822.331 15.301.231
Diğer Dönen Varlıklar
18 104.938.076 106.357.823
ARA TOPLAM
13.321.972.058 11.ARLIKLAR
13.321.972.058 11.675.696.126
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7 1.214.150 1.205.285
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 36.815.838 37.434.632
Maddi Duran Varlıklar
11 861.783.976 847.958.918
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 15.359.482 17.516.598
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
32.420.042 32.624.532
Şerefiye
14 31.194.401 31.194.401
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 1.225.641 1.430.131
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 145.522.854 95.552.073
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.093.116.342 1.032.292.038
TOPLAM VARLIKLAR
14.415.088.400 12.707.988.164
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 168.327.954 96.322.516
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.690.748 3.975.209
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 4.690.748 3.975.209
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
163.637.206 92.347.307
Banka Kredileri
5 158.468.230 86.394.475
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 5.168.976 5.952.832
Ticari Borçlar
8.740.510.671 7.776.102.496
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-28 190.999.516 141.052.226
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 8.549.511.155 7.635.050.270
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 71.317.562 50.872.862
Diğer Borçlar
42.241.102 33.043.108
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-28 140.276 94.991
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 42.100.826 32.948.117
Devlet Teşvik ve Yardımları
15 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 7.196.268 8.471.509
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 176.289.076 61.159.836
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.965.367 3.965.367
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.965.367 3.965.367
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 89.741.984 148.877.251
ARA TOPLAM
9.299.589.984 8.178.814.945
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.299.589.984 8.178.814.945
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 9.435.105 11.831.719
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.582.063 6.470.289
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 4.582.063 6.470.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.853.042 5.361.430
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 4.853.042 5.361.430
Uzun Vadeli Karşılıklar
100.588.289 80.836.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 100.588.289 80.836.123
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 103.517.213 69.931.722
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
213.540.607 162.599.564
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.513.130.591 8.341.414.509
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.901.942.852 4.366.555.749
Ödenmiş Sermaye
19 621.000.000 621.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-95.618.530 -82.310.237
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-95.618.530 -82.310.237
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -95.618.530 -82.310.237
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 210.003.288 192.853.288
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 3.617.862.698 2.712.299.623
Net Dönem Karı veya Zararı
548.695.396 922.713.075
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 14.957 17.906
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.901.957.809 4.366.573.655
TOPLAM KAYNAKLAR
14.415.088.400 12.707.988.164


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
621.000.000 -64.210.509 185.255.288 2.238.671.995 586.795.628 3.567.512.402 13.481 3.567.525.883
Transferler
0 586.795.628 -586.795.628 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.349.117 283.516.227 278.167.110 1.219 278.168.329
Kar Payları
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
621.000.000 -69.559.626 185.255.288 2.825.467.623 283.516.227 3.845.679.512 14.700 3.845.694.212
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
621.000.000 -82.310.237 192.853.288 2.712.299.623 922.713.075 4.366.555.749 17.906 4.366.573.655
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
17.150.000 905.563.075 -922.713.075 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.308.293 548.695.396 535.387.103 2.301 535.389.404
Kar Payları
19 0 0 -5.250 -5.250
Dönem Sonu Bakiyeler
621.000.000 -95.618.530 210.003.288 3.617.862.698 548.695.396 4.901.942.852 14.957 4.901.957.809


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
548.697.767 283.517.474
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-13.308.363 -5.349.145
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -16.635.454 -6.686.431
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.327.091 1.337.286
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
3.327.091 1.337.286
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.308.363 -5.349.145
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
535.389.404 278.168.329
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 2.301 1.219
Ana Ortaklık Payları
535.387.103 278.167.110http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028550


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.794 Değişim: 0,32% Hacim : 15.026 Mio.TL Son veri saati : 11:30
Düşük 2.764 10.08.2022 Yüksek 2.803
Açılış: 2.780
17,9544 Değişim: 0,31%
Düşük 17,8497 10.08.2022 Yüksek 17,9686
Açılış: 17,8989
18,3636 Değişim: 0,47%
Düşük 18,2578 10.08.2022 Yüksek 18,3664
Açılış: 18,2777
1.033,39 Değişim: -0,02%
Düşük 1.028,20 10.08.2022 Yüksek 1.036,88
Açılış: 1.033,61
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.