" />

KAP ***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 - 18:26
KAP ***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 18.200.850.235 15.428.919.648 6.591.858.022 5.198.734.912
Satışların Maliyeti
28 -16.559.596.403 -14.235.485.904 -6.129.356.978 -4.867.698.319
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.641.253.832 1.193.433.744 462.501.044 331.036.593
BRÜT KAR (ZARAR)
1.641.253.832 1.193.433.744 462.501.044 331.036.593
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -139.776.791 -115.841.090 -60.563.715 -48.779.612
Pazarlama Giderleri
29-30 -617.741.660 -540.148.197 -202.591.705 -175.786.028
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 771.466.009 461.618.181 249.369.687 227.049.830
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -810.242.934 -433.780.049 -271.179.450 -222.710.135
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
844.958.456 565.282.589 177.535.861 110.810.648
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 126.905.681 125.184.584 54.305.163 34.625.237
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -78.541 -119.858 0 -39.179
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
971.785.596 690.347.315 231.841.024 145.396.706
Finansman Giderleri
33 -12.023.525 -69.274.155 -1.680.447 -16.342.648
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
959.762.071 621.073.160 230.160.577 129.054.058
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-240.082.067 -137.457.407 -58.062.679 -28.828.066
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -247.616.035 -140.631.574 -60.948.406 -32.614.858
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 7.533.968 3.174.167 2.885.727 3.786.792
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
719.680.004 483.615.753 172.097.898 100.225.992
DÖNEM KARI (ZARARI)
719.680.004 483.615.753 172.097.898 100.225.992
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.346 2.211 762 397
Ana Ortaklık Payları
719.676.658 483.613.542 172.097.136 100.225.595
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 1,15900000 0,77900000 0,27700000 0,16100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
371.809.662 235.511.084
Dönem Karı (Zararı)
719.680.004 483.615.753
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
719.680.004 483.615.753
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
263.919.748 220.426.068
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19-20 60.119.641 54.307.128
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10-11 8.756.020 13.551.380
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23-25 17.810.129 12.507.688
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-108.194.298 -48.058.052
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -116.815.213 -112.733.331
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 8.620.915 64.675.279
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 -16.376.280 -7.960.456
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 240.082.067 137.457.407
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -4.188.534 -7.003.993
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
25-26 65.911.003 65.624.966
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-363.171.874 -259.130.969
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.206.170.195 -510.290.793
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-26 -80.374.001 -4.246.510
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 53.718.865 3.022.066
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -8.657.561 -5.227.891
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.021.580.376 299.770.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25 -37.202.981 -28.617.929
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -6.423.953 1.656.484
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11-23-26 -99.642.424 -15.197.363
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
620.427.878 444.910.852
Ödenen Faiz
33 -8.620.915 -64.675.279
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -18.275.023 -9.734.086
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -221.722.278 -134.990.403
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
42.257.579 -23.321.502
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-20 5.181.473 8.329.200
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-18-20 -80.118.915 -155.708.265
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 379.808 11.324.232
Alınan Faiz
32 116.815.213 112.733.331
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-73.867.081 -300.753.617
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 94.665.326 57.609.566
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -55.516.377 -245.795.114
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.446.030 -6.989.669
Ödenen Temettüler
27 -105.570.000 -105.578.400
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
340.200.160 -88.564.035
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
340.200.160 -88.564.035
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.283.481.599 1.092.525.405
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.623.681.759 1.003.961.370


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.623.681.759 1.283.481.599
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
6.417.970.131 5.375.805.509
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 1.063.881 434.661
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 6.416.906.250 5.375.370.848
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
271.327.692 126.954.496
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 271.327.692 126.954.496
Stoklar
13 2.126.172.825 2.179.891.690
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 18.767.078 10.109.517
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 76.898.211 81.467.879
ARA TOPLAM
10.534.817.696 9.057.710.690
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.534.817.696 9.057.710.690
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 1.214.260 1.193.289
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 37.679.718 38.529.505
Maddi Duran Varlıklar
18 785.393.058 758.599.771
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 20.000.217 27.451.072
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
32.803.293 32.669.411
Şerefiye
21 31.194.401 31.194.401
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 1.608.892 1.475.010
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 137.620.905 70.496.592
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.014.711.451 928.939.640
TOPLAM VARLIKLAR
11.549.529.147 9.986.650.330
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 104.593.366 64.835.934
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.975.209 3.368.822
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 3.975.209 3.368.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
100.618.157 61.467.112
Banka Kredileri
8 94.665.326 55.516.377
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 5.952.831 5.950.735
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
6.840.963.792 5.991.009.249
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 156.934.287 128.075.497
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 6.684.029.505 5.862.933.752
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
12 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 40.993.930 57.345.817
Diğer Borçlar
21.988.659 29.641.180
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 0 194.911
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 21.988.659 29.446.269
Devlet Teşvik ve Yardımları
22 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 8.919.487 15.343.440
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 58.611.246 32.717.489
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.348.246 3.523.812
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 3.348.246 3.523.812
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 106.195.061 93.498.991
ARA TOPLAM
7.185.613.787 6.287.915.912
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.185.613.787 6.287.915.912
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 14.313.731 22.368.244
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.464.091 11.051.885
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 7.464.091 11.051.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.849.640 11.316.359
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 6.849.640 11.316.359
Ticari Borçlar
10-37 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
75.125.017 56.174.125
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 75.125.017 56.174.125
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 108.373.354 52.666.166
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
197.812.102 131.208.535
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.383.425.889 6.419.124.447
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 621.000.000 621.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-79.743.043 -64.210.509
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-79.743.043 -64.210.509
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -79.743.043 -64.210.509
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 192.853.288 185.255.288
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 2.712.299.623 2.238.671.995
Net Dönem Karı veya Zararı
719.676.658 586.795.628
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 16.732 13.481
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.166.103.258 3.567.525.883
TOPLAM KAYNAKLAR
11.549.529.147 9.986.650.330


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
621.000.000 -59.765.762 145.186.376 1.689.415.365 694.895.542 3.090.731.521 19.130 3.090.750.651
Transferler
40.068.912 549.256.630 -589.325.542 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.156.977 483.613.542 479.456.565 2.192 479.458.757
Kar Payları
-105.570.000 -105.570.000 -8.400 -105.578.400
Dönem Sonu Bakiyeler
621.000.000 -63.922.739 185.255.288 2.238.671.995 483.613.542 3.464.618.086 12.922 3.464.631.008
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
621.000.000 -64.210.509 185.255.288 2.238.671.995 586.795.628 3.567.512.402 13.481 3.567.525.883
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
7.598.000 473.627.628 -481.225.628 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.532.534 719.676.658 704.144.124 3.251 704.147.375
Kar Payları
27 -105.570.000 -105.570.000 0 -105.570.000
Dönem Sonu Bakiyeler
621.000.000 -79.743.043 192.853.288 2.712.299.623 719.676.658 4.166.086.526 16.732 4.166.103.258


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
719.680.004 483.615.753 172.097.898 100.225.992
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-15.532.629 -4.156.996 -6.939.356 -1.282.589
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -19.415.786 -5.196.246 -8.674.194 -1.603.237
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.883.157 1.039.250 1.734.838 320.648
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
3.883.157 1.039.250 1.734.838 320.648
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.532.629 -4.156.996 -6.939.356 -1.282.589
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
704.147.375 479.458.757 165.158.542 98.943.403
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 3.251 2.192 715 394
Ana Ortaklık Payları
704.144.124 479.456.565 165.157.827 98.943.009http:76406


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.163 Değişim: 0,22% Hacim : 72.413 Mio.TL Son veri saati : 15:22
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0499 Değişim: -0,09%
Düşük 32,9331 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
36,0194 Değişim: -0,38%
Düşük 35,9674 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.558,86 Değişim: -1,62%
Düşük 2.554,11 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.