KAP ***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

07.05.2021 - 18:16
KAP ***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 5.789.513.494 5.516.116.254
Satışların Maliyeti
28 -5.229.816.505 -5.019.859.602
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
559.696.989 496.256.652
BRÜT KAR (ZARAR)
559.696.989 496.256.652
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -37.202.821 -33.265.853
Pazarlama Giderleri
29-30 -206.403.493 -186.341.290
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 243.357.083 125.848.478
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -255.473.690 -112.452.257
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
303.974.068 290.045.730
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 50.860.493 47.427.489
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -46.044 -70.944
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
354.788.517 337.402.275
Finansman Giderleri
33 -5.564.034 -20.428.230
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
349.224.483 316.974.045
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-65.707.009 -70.127.769
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -82.371.884 -77.588.768
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 16.664.875 7.460.999
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
283.517.474 246.846.276
DÖNEM KARI (ZARARI)
283.517.474 246.846.276
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.247 1.167
Ana Ortaklık Payları
283.516.227 246.845.109
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,45700000 0,39700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-427.016.495 -99.930.916
Dönem Karı (Zararı)
283.517.474 246.846.276
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
283.517.474 246.846.276
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
113.168.879 125.041.438
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 19.567.134 17.310.605
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10-11 1.724.159 2.001.631
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22-24 6.114.834 4.691.610
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-43.230.801 -24.558.422
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -47.660.632 -43.453.693
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 4.429.831 18.895.271
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 10.716.184 333.226
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 65.707.009 70.127.769
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -1.462.246 -2.127.853
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
24-26 54.032.606 57.262.872
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-779.744.208 -419.242.264
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -524.707.768 -751.097.424
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-26 31.362.712 -13.287.710
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -411.639.072 -618.793.778
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -20.703.532 -20.365.117
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 294.906.634 1.011.466.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24 -42.795.904 -32.160.716
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -8.020.612 12.550.095
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11-22-26 -98.146.666 -7.554.018
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-383.057.855 -47.354.550
Ödenen Faiz
33 -4.429.831 -18.895.271
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -4.576.859 -4.637.667
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -34.951.950 -29.043.428
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
25.379.070 16.852.246
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 2.116.238 2.672.305
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-18-19 -24.777.608 -31.024.780
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 379.808 1.751.028
Alınan Faiz
32 47.660.632 43.453.693
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
58.646.377 811.249.424
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 116.644.765 1.059.382.828
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -55.516.377 -245.795.114
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.482.011 -2.329.890
Ödenen Temettüler
27 0 -8.400
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-342.991.048 728.170.754
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-342.991.048 728.170.754
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.283.481.599 1.092.525.405
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 940.490.551 1.820.696.159


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 940.490.551 1.283.481.599
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
5.749.834.084 5.375.805.509
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 274.653 434.661
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 5.749.559.431 5.375.370.848
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
136.786.228 126.954.496
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 136.786.228 126.954.496
Stoklar
13 2.591.530.762 2.179.891.690
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 30.813.049 10.109.517
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 80.343.181 81.467.879
ARA TOPLAM
9.529.797.855 9.057.710.690
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.529.797.855 9.057.710.690
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 1.197.672 1.193.289
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 37.992.558 38.529.505
Maddi Duran Varlıklar
18 765.881.081 758.599.771
Kullanım Hakkı Varlıkları
24.967.453 27.451.072
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
32.585.341 32.669.411
Şerefiye
20 31.194.401 31.194.401
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.390.940 1.475.010
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 109.441.611 70.496.592
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
972.065.716 928.939.640
TOPLAM VARLIKLAR
10.501.863.571 9.986.650.330
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 126.572.809 64.835.934
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.975.208 3.368.822
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 3.975.208 3.368.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
122.597.601 61.467.112
Banka Kredileri
8 116.644.765 55.516.377
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 5.952.836 5.950.735
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
6.147.677.033 5.991.009.249
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 162.176.395 128.075.497
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 5.985.500.638 5.862.933.752
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
12 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 44.080.669 57.345.817
Diğer Borçlar
22.885.694 29.641.180
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 92.001 194.911
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 22.793.693 29.446.269
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 7.322.828 15.343.440
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 80.137.423 32.717.489
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.551.823 3.523.812
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 3.551.823 3.523.812
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 66.683.790 93.498.991
ARA TOPLAM
6.498.912.069 6.287.915.912
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.498.912.069 6.287.915.912
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 19.277.746 22.368.244
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.451.697 11.051.885
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 9.451.697 11.051.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.826.049 11.316.359
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 9.826.049 11.316.359
Ticari Borçlar
10-37 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
64.370.520 56.174.125
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 64.370.520 56.174.125
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 73.609.024 52.666.166
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
157.257.290 131.208.535
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.656.169.359 6.419.124.447
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.845.679.512 3.567.512.402
Ödenmiş Sermaye
27 621.000.000 621.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-69.559.626 -64.210.509
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-69.559.626 -64.210.509
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -69.559.626 -64.210.509
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 185.255.288 185.255.288
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 2.825.467.623 2.238.671.995
Net Dönem Karı veya Zararı
283.516.227 586.795.628
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 14.700 13.481
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.845.694.212 3.567.525.883
TOPLAM KAYNAKLAR
10.501.863.571 9.986.650.330


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
621.000.000 -59.765.762 145.186.376 1.689.415.365 694.895.542 3.090.731.521 19.130 3.090.750.651
Transferler
27.650.000 667.245.542 -694.895.542 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.396.556 246.845.109 243.448.553 1.146 243.449.699
Kar Payları
0 0 -8.400 -8.400
Dönem Sonu Bakiyeler
621.000.000 -63.162.318 172.836.376 2.356.660.907 246.845.109 3.334.180.074 11.876 3.334.191.950
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
621.000.000 -64.210.509 185.255.288 2.238.671.995 586.795.628 3.567.512.402 13.481 3.567.525.883
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 586.795.628 -586.795.628 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.349.117 283.516.227 278.167.110 1.219 278.168.329
Kar Payları
27 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
621.000.000 -69.559.626 185.255.288 2.825.467.623 283.516.227 3.845.679.512 14.700 3.845.694.212


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
283.517.474 246.846.276
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.349.145 -3.396.577
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -6.686.431 -4.245.721
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.337.286 849.144
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.337.286 849.144
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.349.145 -3.396.577
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
278.168.329 243.449.699
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 1.219 1.146
Ana Ortaklık Payları
278.167.110 243.448.553http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935347


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.400 Değişim: -1,40% Hacim : 4.330 Mio.TL Son veri saati : 12:28
Düşük 1.396 20.09.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.408
8,6756 Değişim: 0,33%
Düşük 8,6297 20.09.2021 Yüksek 8,7266
Açılış: 8,6468
10,1468 Değişim: 0,07%
Düşük 10,1186 20.09.2021 Yüksek 10,2390
Açılış: 10,1402
489,59 Değişim: 0,32%
Düşük 484,23 20.09.2021 Yüksek 491,31
Açılış: 488,03
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.