KAP ***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.02.2020 - 18:27
KAP ***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 17.808.667.101 13.467.345.526
Satışların Maliyeti
28 -16.334.135.183 -12.428.436.807
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.474.531.918 1.038.908.719
BRÜT KAR (ZARAR)
1.474.531.918 1.038.908.719
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -126.987.553 -103.762.829
Pazarlama Giderleri
29-30 -644.740.336 -542.417.006
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 806.692.025 862.180.387
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -694.782.416 -705.968.681
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
814.713.638 548.940.590
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 94.360.599 56.094.931
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -377.930 -240.266
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
908.696.307 604.795.255
Finansman Giderleri
33 -16.803.427 -101.482.632
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
891.892.880 503.312.623
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-196.993.293 -112.042.695
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -187.922.056 -113.764.502
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -9.071.237 1.721.807
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
694.899.587 391.269.928
DÖNEM KARI (ZARARI)
694.899.587 391.269.928
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.045 2.171
Ana Ortaklık Payları
694.895.542 391.267.757
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 36 1,11900000 0,63000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
851.776.748 56.320.061
Dönem Karı (Zararı)
694.899.587 391.269.928
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
694.899.587 391.269.928
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
207.633.162 245.650.538
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 62.075.742 39.874.397
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10-11 23.552.448 20.436.153
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22-24 12.828.639 11.816.835
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-73.541.760 56.801.118
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -82.731.931 -44.681.514
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 9.190.171 101.482.632
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 -7.395.217 4.660.318
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 196.993.293 112.042.695
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -4.503.090 -5.151.445
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
24-26 -2.376.893 5.170.467
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
161.408.341 -354.389.745
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -861.200.237 -828.487.861
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-26 7.982.268 16.234.325
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -313.181.947 -432.213.297
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -3.926.711 408.647
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.381.080.397 922.194.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24 -18.951.177 -15.906.455
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 1.417.794 301.323
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11-22-26 -31.812.046 -16.920.905
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.063.941.090 282.530.721
Ödenen Faiz
33 -9.190.171 -101.482.632
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -18.498.721 -16.133.603
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -184.475.450 -108.594.425
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.792.041 -80.373.003
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 5.985.921 4.164.971
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-18-19 -107.964.910 -137.749.104
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 1.455.017 8.529.616
Alınan Faiz
32 82.731.931 44.681.514
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
68.433.863 -3.279.251
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 245.795.114 106.845.616
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -106.845.616 -48.024.867
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.415.635 0
Ödenen Temettüler
27 -62.100.000 -62.100.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
902.418.570 -27.332.193
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
902.418.570 -27.332.193
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 190.106.835 217.439.028
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.092.525.405 190.106.835


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.092.525.405 190.106.835
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
4.652.782.961 3.879.714.686
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 1.029.101 620.913
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 4.651.753.860 3.879.093.773
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
108.212.917 76.820.090
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 108.212.917 76.820.090
Stoklar
13 1.758.439.925 1.445.257.978
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 8.782.731 4.856.020
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 60.125.052 57.103.932
ARA TOPLAM
7.680.868.991 5.653.859.541
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.680.868.991 5.653.859.541
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 1.157.055 1.321.863
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 51.399.525 53.496.974
Maddi Duran Varlıklar
18 639.056.794 582.550.834
Kullanım Hakkı Varlıkları
38.200.385 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
31.917.581 32.152.164
Şerefiye
20 31.194.401 31.194.401
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 723.180 957.763
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 58.560.575 63.817.083
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
820.291.915 733.338.918
TOPLAM VARLIKLAR
8.501.160.906 6.387.198.459
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 254.210.748 106.845.616
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.854.934 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 2.854.934 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
251.355.814 106.845.616
Banka Kredileri
8 245.795.114 106.845.616
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 5.560.700 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
4.910.618.435 3.601.512.769
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 91.817.467 63.256.068
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 4.818.800.968 3.538.256.701
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
12 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 44.547.705 39.247.726
Diğer Borçlar
22.802.686 29.679.178
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 30.666 333.912
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 22.772.020 29.345.266
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 7.671.170 6.253.376
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 22.613.298 19.166.692
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.219.568 2.830.433
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.219.568 2.830.433
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 17.166.484 25.887.815
ARA TOPLAM
5.281.850.094 3.831.423.605
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.281.850.094 3.831.423.605
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
32.591.724 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.934.595 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 14.934.595 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.657.129 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 17.657.129 0
Ticari Borçlar
10-37 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
46.527.434 37.375.873
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 46.527.434 37.375.873
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 49.441.003 48.590.603
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
128.560.161 85.966.476
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.410.410.255 3.917.390.081
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.090.731.521 2.469.793.239
Ödenmiş Sermaye
27 621.000.000 621.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-59.765.762 -47.908.502
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-59.765.762 -47.908.502
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -59.765.762 -47.908.502
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 145.186.376 142.081.376
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 1.689.415.365 1.363.352.608
Net Dönem Karı veya Zararı
694.895.542 391.267.757
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 19.130 15.139
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.090.750.651 2.469.808.378
TOPLAM KAYNAKLAR
8.501.160.906 6.387.198.459


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
621.000.000 -40.079.304 134.155.774 1.133.739.958 301.098.488 2.149.914.916 13.013 2.149.927.929
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.460.236 -1.460.236 -1.460.236
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
621.000.000 -40.079.304 134.155.774 1.132.279.722 301.098.488 2.148.454.680 13.013 2.148.467.693
Transferler
7.925.602 231.072.886 -238.998.488 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.829.198 391.267.757 383.438.559 2.126 383.440.685
Kar Payları
-62.100.000 -62.100.000 -62.100.000
Dönem Sonu Bakiyeler
621.000.000 -47.908.502 142.081.376 1.363.352.608 391.267.757 2.469.793.239 15.139 2.469.808.378
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
621.000.000 -47.908.502 142.081.376 1.363.352.608 391.267.757 2.469.793.239 15.139 2.469.808.378
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.105.000 326.062.757 -329.167.757 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.857.260 694.895.542 683.038.282 3.991 683.042.273
Kar Payları
27 -62.100.000 -62.100.000 -62.100.000
Dönem Sonu Bakiyeler
621.000.000 -59.765.762 145.186.376 1.689.415.365 694.895.542 3.090.731.521 19.130 3.090.750.651


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
694.899.587 391.269.928
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.857.314 -7.829.243
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -14.821.643 -9.786.553
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.964.329 1.957.310
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
2.964.329 1.957.310
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.857.314 -7.829.243
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
683.042.273 383.440.685
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 3.991 2.126
Ana Ortaklık Payları
683.038.282 383.438.559http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820151


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.