KAP ***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 - 18:42
KAP ***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 12.907.614.915 9.892.621.300 4.449.541.855 3.346.338.348
Satışların Maliyeti
28 -11.739.434.552 -9.116.353.893 -4.149.147.428 -3.125.036.831
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.168.180.363 776.267.407 300.394.427 221.301.517
BRÜT KAR (ZARAR)
1.168.180.363 776.267.407 300.394.427 221.301.517
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -90.538.463 -75.383.590 -29.626.723 -24.630.507
Pazarlama Giderleri
29-30 -475.279.585 -399.385.745 -157.537.637 -135.857.298
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 672.554.124 637.139.703 188.394.157 315.694.779
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -578.172.807 -520.092.096 -164.209.423 -264.217.087
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
696.743.632 418.545.679 137.414.801 112.291.404
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 62.912.110 27.676.462 29.305.772 16.659.861
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -319.028 -214.727 -5.000 -110.767
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
759.336.714 446.007.414 166.715.573 128.840.498
Finansman Giderleri
33 -12.362.927 -69.288.204 -3.124.735 -48.852.618
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
746.973.787 dürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-165.041.913 -83.978.412 -36.331.741 -17.843.635
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -160.901.690 -93.004.232 -30.617.309 -27.021.329
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -4.140.223 9.025.820 -5.714.432 9.177.694
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
581.931.874 292.740.798 127.259.097 62.144.245
DÖNEM KARI (ZARARI)
581.931.874 292.740.798 127.259.097 62.144.245
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.340 1.508 787 218
Ana Ortaklık Payları
581.928.534 292.739.290 127.258.310 62.144.027
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 36 0,93700000 0,47100000 0,20500000 0,10000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
633.432.812 -176.417.923
Dönem Karı (Zararı)
581.931.874 292.740.798
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
581.931.874 292.740.798
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
239.908.490 278.584.883
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 45.527.050 29.151.284
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10-11 18.364.301 14.578.687
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22-24 9.822.711 8.039.717
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-47.616.234 48.382.296
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -54.136.890 -20.905.908
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 6.520.656 69.288.204
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 -5.534.091 44.081.654
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 165.041.913 83.978.412
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -3.383.547 -2.139.207
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
24-26 57.686.387 52.512.040
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.456.280 -585.954.186
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -643.219.576 -986.555.316
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-26 -21.005.709 3.402.369
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -183.542.270 -174.721.311
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -6.855.558 -10.066.387
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 901.524.495 624.583.878
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24 -25.705.484 -16.101.974
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -20.196 -1.084.328
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11-22-26 -35.631.982 -25.411.117
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
807.384.084 -14.628.505
Ödenen Faiz
33 -6.520.656 -69.288.204
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -13.983.327 -11.119.203
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -153.447.289 -81.382.011
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.905.385 -70.030.645
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 4.535.530 2.805.139
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-18-19 -75.857.263 -94.013.540
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 1.279.458 271.848
Alınan Faiz
32 54.136.890 20.905.908
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-61.471.767 507.819.873
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 113.653.246 617.944.740
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -106.845.616 -48.024.867
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.179.397 0
Ödenen Temettüler
27 -62.100.000 -62.100.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
556.055.660 261.371.305
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
556.055.660 261.371.305
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 190.106.835 217.439.028
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 746.162.495 478.810.333


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 746.162.495 190.106.835
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
4.416.279.427 3.879.714.686
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 928.347 620.913
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 4.415.351.080 3.879.093.773
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
142.931.836 76.820.090
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 142.931.836 76.820.090
Stoklar
13 1.628.800.248 1.445.257.978
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 11.711.578 4.856.020
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 39.075.212 57.103.932
ARA TOPLAM
6.984.960.796 5.653.859.541
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.984.960.796 5.653.859.541
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 1.078.083 1.321.863
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 51.782.895 53.496.974
Maddi Duran Varlıklar
18 620.838.409 582.550.834
Kullanım Hakkı Varlıkları
41.006.037 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
31.894.396 32.152.164
Şerefiye
20 31.194.401 31.194.401
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 699.995 957.763
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 77.396.091 63.817.083
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
823.995.911 733.338.918
TOPLAM VARLIKLAR
7.808.956.707 6.387.198.459
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 121.892.441 106.845.616
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.795.078 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 2.795.078 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
119.097.363 106.845.616
Banka Kredileri
8 113.653.246 106.845.616
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 5.444.117 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
4.409.212.639 3.601.512.769
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 123.698.194 63.256.068
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 4.285.514.445 3.538.256.701
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
12 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 31.179.032 39.247.726
Diğer Borçlar
19.877.725 29.679.178
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 968.153 333.912
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 18.909.572 29.345.266
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 6.233.180 6.253.376
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 26.621.093 19.166.692
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.842.571 2.830.433
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.842.571 2.830.433
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 67.928.282 25.887.815
ARA TOPLAM
4.684.786.963 3.831.423.605
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.684.786.963 3.831.423.605
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
35.004.401 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.753.076 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 15.753.076 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.251.325 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 19.251.325 0
Ticari Borçlar
10-37 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
42.013.335 37.375.873
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 42.013.335 37.375.873
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 64.550.218 48.590.603
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
141.567.954 85.966.476
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.826.354.917 3.917.390.081
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.982.583.332 2.469.793.239
Ödenmiş Sermaye
27 621.000.000 621.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-54.946.943 -47.908.502
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-54.946.943 -47.908.502
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -54.946.943 -47.908.502
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 145.186.376 142.081.376
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 1.689.415.365 1.363.352.608
Net Dönem Karı veya Zararı
581.928.534 391.267.757
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 18.458 15.139
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.982.601.790 2.469.808.378
TOPLAM KAYNAKLAR
7.808.956.707 6.387.198.459


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
621.000.000 -40.079.304 134.155.774 1.133.739.958 301.098.488 2.149.914.916 13.013 2.149.927.929
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.460.236 -1.460.236 -1.460.236
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
621.000.000 -40.079.304 134.155.774 1.132.279.722 301.098.488 2.148.454.680 13.013 2.148.467.693
Transferler
7.925.602 231.072.886 -238.998.488 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.544.554 292.739.290 287.194.736 1.479 287.196.215
Kar Payları
-62.100.000 -62.100.000 -62.100.000
Dönem Sonu Bakiyeler
621.000.000 -45.623.858 142.081.376 1.363.352.608 292.739.290 2.373.549.416 14.492 2.373.563.908
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
621.000.000 -47.908.502 142.081.376 1.363.352.608 391.267.757 2.469.793.239 15.139 2.469.808.378
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.105.000 326.062.757 -329.167.757 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.038.441 581.928.534 574.890.093 3.319 574.893.412
Kar Payları
27 -62.100.000 -62.100.000 -62.100.000
Dönem Sonu Bakiyeler
621.000.000 -54.946.943 145.186.376 1.689.415.365 581.928.534 2.982.583.332 18.458 2.982.601.790


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
581.931.874 292.740.798 127.259.097 62.144.245
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.038.462 -5.544.583 -2.844.241 -1.995.290
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -8.798.078 -6.930.729 -3.555.301 -2.494.112
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.759.616 1.386.146 711.060 498.822
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.759.616 1.386.146 711.060 498.822
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.038.462 -5.544.583 -2.844.241 -1.995.290
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
574.893.412 287.196.215 124.414.856 60.148.955
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 3.319 1.479 789 207
Ana Ortaklık Payları
574.890.093 287.194.736 124.414.067 60.148.748http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798095


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.387 Değişim: -0,29% Hacim : 27.390 Mio.TL Son veri saati : 16:34
Düşük 2.374 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,9041 Değişim: 0,39%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8020 Değişim: -0,20%
Düşük 16,7750 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
941,54 Değişim: 0,11%
Düşük 937,32 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.