" />

KAP ***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2021 - 18:23
KAP ***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.885.000 4.769.102 -131.410 57.396 13.769.533 54.442.401 124.943 -19.412.607 2.279.247 69.783.605 371.433 70.155.038
Transferler
2.279.247 -2.279.247 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.981.988 276 19.982.264
Dönem Karı (Zararı)
-2.558.904 -2.558.904 276 -2.558.628
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.540 22.594.432 22.540.892 22.540.892
Dönem Sonu Bakiyeler
13.885.000 4.769.102 -131.410 3.856 13.769.533 77.036.833 124.943 -17.133.360 -2.558.904 89.765.593 371.709 90.137.302
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.885.000 4.769.102 -131.410 25.407 13.769.533 71.943.777 492.908 -17.500.194 -1.984.474 85.269.649 371.618 85.641.267
Transferler
219.280 -2.203.754 1.984.474
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.628.439 703 21.629.142
Dönem Karı (Zararı)
2.574.384 2.574.384 703 2.575.087
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
41.304 19.012.751 19.054.055 19.054.055
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
18.558.534 -18.558.534
Dönem Sonu Bakiyeler
13.885.000 4.769.102 -131.410 66.711 32.328.067 90.956.528 712.188 -38.262.482 2.574.384 106.898.088 372.321 107.270.409


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.305.884 16.583.779
Dönem Karı (Zararı)
2.575.087 -2.558.628
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.575.087 -2.558.628
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
19.126.652 12.650.026
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.560.892 6.381.418
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-35.252 -429.027
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-35.252 -429.027
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
196.971 97.936
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
81.971 97.936
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
115.000 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.461.935 4.650.889
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9.461.935 4.650.889
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.960.106 2.222.174
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.000 -273.364
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-18.000 -275.996
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 2.632
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-913.051 10.931.732
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
353.525 -111.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
353.525 -111.710
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.815.137 -111.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.815.137 -111.710
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-24.137.108 2.140.877
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.961.363 -4.297.422
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.232.810 10.223.994
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31.232.810 10.223.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
408.061 -87.569
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
367.247 -1.262.282
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
367.247 -1.262.282
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.361.086 4.437.554
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.361.086 4.437.554
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.788.688 21.023.130
Ödenen Faiz
-9.328.921 -4.517.308
Alınan Faiz
30.534 204.524
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-184.417 -126.567
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-38.552.566 -8.742.799
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-38.552.566 -8.742.799
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-38.552.566 -8.742.799
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.417.325 -13.121.611
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
31.417.325 -13.121.611
Kredilerden Nakit Girişleri
31.417.325 -13.121.611
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.170.643 -5.280.631
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-4.507.656 6.220.298
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-337.013 939.667
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.825.741 6.075.246
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.488.728 7.014.913


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5.488.728 5.825.741
Ticari Alacaklar
86.344.606 72.036.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
86.344.606 72.036.969
Diğer Alacaklar
2.454.273 526.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.454.273 526.390
Stoklar
50.106.113 21.555.921
Peşin Ödenmiş Giderler
9.289.933 3.399.301
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.289.933 3.399.301
Diğer Dönen Varlıklar
1.529.673 927.431
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.529.673 927.431
ARA TOPLAM
155.213.326 104.271.753
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
155.213.326 104.271.753
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
24.327 24.327
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.327 24.327
Maddi Duran Varlıklar
177.775.478 121.359.002
Kullanım Hakkı Varlıkları
269.501 317.007
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.042.201 295.874
Peşin Ödenmiş Giderler
692.332 768.366
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
692.332 768.366
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
184.803.839 122.764.576
TOPLAM VARLIKLAR
340.017.165 227.036.329
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
48.742.359 35.243.246
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
48.742.359 35.243.246
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19.153.909 12.682.371
Ticari Borçlar
86.698.837 45.795.241
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
86.698.837 45.795.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.560.689 956.754
Diğer Borçlar
349.626 470.073
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
349.626 470.073
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.296.172 4.274.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.296.172 4.274.967
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 677.397
Kısa Vadeli Karşılıklar
338.595 186.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
223.595 186.780
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
115.000 0
ARA TOPLAM
160.140.187 100.286.829
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
160.140.187 100.286.829
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
52.681.993 26.319.569
Diğer Borçlar
583.933 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
583.933 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
402.209 431.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
402.209 431.983
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18.885.881 14.356.681
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
52.553 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
52.553 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
72.606.569 41.108.233
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
232.746.756 141.395.062
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
106.898.088 85.269.649
Ödenmiş Sermaye
13.885.000 13.885.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
4.769.102 4.769.102
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-131.410 -131.410
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
32.394.778 13.794.940
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
32.394.778 13.794.940
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13.769.533 13.769.533
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
66.711 25.407
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18.558.534 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
90.956.528 71.943.777
Yabancı Para Çevrim Farkları
90.956.528 71.943.777
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
712.188 492.908
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-38.262.482 -17.500.194
Net Dönem Karı veya Zararı
2.574.384 -1.984.474
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
372.321 371.618
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
107.270.409 85.641.267
TOPLAM KAYNAKLAR
340.017.165 227.036.329


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
195.475.028 136.723.275 57.662.892 42.134.979
Satışların Maliyeti
-161.991.629 -110.572.847 -52.391.330 -31.795.395
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.483.399 26.150.428 5.271.562 10.339.584
BRÜT KAR (ZARAR)
33.483.399 26.150.428 5.271.562 10.339.584
Genel Yönetim Giderleri
-7.632.827 -5.634.056 -2.291.800 -393.820
Pazarlama Giderleri
-6.809.546 -4.416.503 -1.696.604 -1.538.715
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-278.440 -30.137 -92.144 -9.253
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.548.879 1.945.345 31.742 332.178
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.072.621 -3.479.425 -721.990 -1.433.884
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.238.844 14.535.652 500.766 7.296.090
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18.000 350.698 0 278.628
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -52.080 0 -4.410
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.256.844 14.834.270 500.766 7.570.308
Finansman Gelirleri
31.494.753 17.529.562 10.169.609 7.561.494
Finansman Giderleri
-44.216.404 -32.700.286 -14.299.924 -14.337.205
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.535.193 -336.454 -3.629.549 794.597
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.960.106 -2.222.174 3.963 -1.424.157
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-516.689 -1.224.256 21.714 -839.603
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.443.417 -997.918 -17.751 -584.554
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.575.087 -2.558.628 -3.625.586 -629.560
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.575.087 -2.558.628 -3.625.586 -629.560
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
703 276 206 -1.433
Ana Ortaklık Payları
2.574.384 -2.558.904 -3.625.792 -628.127
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,18540000 -0,18430000 -0,26110000 -0,04520000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
41.304 -53.540 -53.224 -34.718
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
51.630 -41.761 -66.529 -18.798
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.326 -11.779 13.305 -15.920
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-10.326 -11.779 13.305 -15.920
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
19.012.751 22.594.432 1.987.880 11.591.878
Yabancı Para Çevrim Farkları
19.012.751 22.594.432 1.987.880 11.591.878
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.054.055 22.540.892 1.934.656 11.557.160
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.629.142 19.982.264 -1.690.930 10.927.600
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
703 276 206 -1.434
Ana Ortaklık Payları
21.628.439 19.981.988 -1.691.136 10.929.034http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975923


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
32,9637 Değişim: -0,22%
Düşük 32,9579 15.07.2024 Yüksek 33,0336
Açılış: 33,0336
35,9575 Değişim: -0,08%
Düşük 35,9326 15.07.2024 Yüksek 36,0503
Açılış: 35,9878
2.559,71 Değişim: -0,07%
Düşük 2.557,54 15.07.2024 Yüksek 2.561,63
Açılış: 2.561,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.