KAP ***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2020 - 18:39
KAP ***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.885.000 4.769.102 -131.040 13.769.533 9.683 48.130.535 124.943 -14.687.392 2.073.588 67.943.952 328.170 68.272.122
Diğer Düzeltmeler
17.688 17.688
Transferler
2.073.588 -2.073.588
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.102.791 8.102.791
Dönem Karı (Zararı)
2.906.544 2.906.544 2.906.544
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.196.247 5.196.247 5.196.247
Dönem Sonu Bakiyeler
13.885.000 4.769.102 -131.040 13.769.533 9.683 53.326.782 124.943 -12.613.804 2.906.544 76.046.743 345.858 76.392.601
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.885.000 4.769.102 -131.410 13.769.533 57.396 54.442.401 124.943 -19.412.607 2.279.247 69.783.605 371.433 70.155.038
Transferler
2.279.247 -2.279.247
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.981.988 276 19.982.264
Dönem Karı (Zararı)
-2.558.904 -2.558.904 276 -2.558.628
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.540 22.594.432 22.540.892 22.540.892
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13.885.000 4.769.102 -131.410 13.769.533 3.856 77.036.833 124.943 -17.133.360 -2.558.904 89.765.593 371.709 90.137.302


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.583.779 4.052.565
Dönem Karı (Zararı)
-2.558.628 2.906.544
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.558.628 2.906.544
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.650.026 18.558.097
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.381.418 5.738.431
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-429.027 -89.155
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-429.027 -89.155
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
97.936 -10.757
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
97.936
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-10.757
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.650.889 11.920.791
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-204.524
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.721.832 11.920.791
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
906.931
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-773.350
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.222.174 998.787
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-273.364
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
10.931.732 -5.491.285
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-111.710 1.495.319
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-111.710
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.140.877 -11.807.642
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.297.422 149.676
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.223.994 4.408.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-87.569 -134.284
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.262.282
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.437.554 396.831
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
21.023.130 15.973.356
Ödenen Faiz
-4.517.308 -11.920.791
Alınan Faiz
204.524
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-126.567
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.742.799 -2.833.759
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.742.799 -2.833.759
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.121.611 -8.381.117
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.121.611 -8.381.117
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.280.631 -7.162.311
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
6.220.298 866.580
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
939.667 -6.295.731
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.075.246 10.877.678
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.014.913 4.581.947


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7.014.913 6.075.246
Finansal Yatırımlar
367.501
Ticari Alacaklar
67.530.044 52.930.326
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
67.530.044 52.930.326
Diğer Alacaklar
710.559 449.776
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
710.559 449.776
Stoklar
28.422.291 23.251.963
Peşin Ödenmiş Giderler
4.959.574 552.586
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.959.574 552.586
Diğer Dönen Varlıklar
669.033 669.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
669.033 669.778
ARA TOPLAM
109.306.414 84.297.176
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
109.306.414 84.297.176
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
24.327 24.327
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
24.327 24.327
Maddi Duran Varlıklar
125.803.281 94.580.194
Kullanım Hakkı Varlıkları
375.567 399.960
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
199.368 160.446
Peşin Ödenmiş Giderler
64.196
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
64.196
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
126.466.739 95.164.927
TOPLAM VARLIKLAR
235.773.153 179.462.103
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
36.061.066 25.455.350
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.141.900 9.359.162
Ticari Borçlar
45.630.633 26.679.368
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
45.630.633 26.679.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
894.748 747.331
Diğer Borçlar
1.084.281 1.785.229
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.084.281 1.785.229
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.974.550 105.119
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.974.550 105.119
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
683.730 237.071
Kısa Vadeli Karşılıklar
178.353 231.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
178.353 231.978
ARA TOPLAM
99.649.261 64.600.608
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
99.649.261 64.600.608
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
29.426.380 33.034.016
Uzun Vadeli Karşılıklar
370.801 223.272
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
370.801 223.272
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16.189.409 11.449.169
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.986.590 44.706.457
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
145.635.851 109.307.065
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
89.765.593 69.783.605
Ödenmiş Sermaye
13.885.000 13.885.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
4.769.102 4.769.102
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-131.410 -131.410
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.773.389 13.826.929
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.773.389 13.826.929
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13.769.533 13.769.533
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.856 57.396
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
77.036.833 54.442.401
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
124.943 124.943
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-17.133.360 -19.412.607
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.558.904 2.279.247
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
371.709 371.433
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
90.137.302 70.155.038
TOPLAM KAYNAKLAR
235.773.153 179.462.103


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
136.723.275 106.421.358 42.134.979 37.643.070
Satışların Maliyeti
-110.572.847 -87.052.696 -31.795.395 -29.372.493
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.150.428 19.368.662 10.339.584 8.270.577
BRÜT KAR (ZARAR)
26.150.428 19.368.662 10.339.584 8.270.577
Genel Yönetim Giderleri
-5.634.056 -4.318.624 -393.820 -1.120.017
Pazarlama Giderleri
-4.416.503 -3.758.186 -1.538.715 -1.371.734
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-30.137 -380.804 -9.253 -115.031
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.945.345 8.639.436 332.178 181.431
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.479.425 -7.715.376 -1.433.884 -2.696.971
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.535.652 11.835.108 7.296.090 3.148.255
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
350.698 278.628
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-52.080 -4.410
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.834.270 11.835.108 7.570.308 3.148.255
Finansman Gelirleri
17.529.562 7.561.494
Finansman Giderleri
-32.700.286 -7.929.777 -14.337.205 -2.181.035
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-336.454 3.905.331 794.597 967.220
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.222.174 -998.787 -1.424.157 301.174
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.224.256 -316.253 -839.603 118.391
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-997.918 -682.534 -584.554 182.783
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.558.628 2.906.544 -629.560 1.268.394
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.558.628 2.906.544 -629.560 1.268.394
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
276 -4.816 -1.433 226
Ana Ortaklık Payları
-2.558.904 2.911.360 -628.127 1.268.168
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,18430000 0,20970000 -0,04520000 0,09130000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-53.540 0 -34.718
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-41.761 -18.798
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11.779 0 -15.920
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-11.779 -15.920
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
22.594.432 5.196.247 11.591.878 298.299
Yabancı Para Çevrim Farkları
22.594.432 5.196.247 11.591.878 298.299
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.540.892 5.196.247 11.557.160 298.299
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.982.264 8.102.791 10.927.600 1.566.693
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
276 -4.816 -1.434 226
Ana Ortaklık Payları
19.981.988 8.107.607 10.929.034 1.566.467http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886845


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.