KAP ***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 - 18:13
KAP ***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.885.000 4.769.102 -131.040 9.683 13.769.533 35.239.564 124.943 -14.496.670 -1.485.200 51.684.915 328.170 52.013.085
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
28.255 28.255
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.485.200 1.485.200 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.541.140 -5.042 6.536.098
Dönem Karı (Zararı)
1.643.192 1.643.192 -5.042 1.638.150
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.897.948 4.897.948 4.897.948
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13.885.000 4.769.102 -131.040 9.683 13.769.533 40.137.512 124.943 -15.981.870 1.643.192 58.226.055 351.383 58.577.438
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.885.000 4.769.102 -131.410 57.396 13.769.533 54.442.401 124.943 -19.412.607 2.279.247 69.783.605 371.433 70.155.038
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.279.247 -2.279.247 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.823 11.002.554 -1.930.777 9.052.954 1.710 9.054.664
Dönem Karı (Zararı)
-1.930.777 -1.930.777 1.710 -1.929.067
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.823 11.002.554 10.983.731 10.983.731
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13.885.000 4.769.102 -131.410 38.573 13.769.533 65.444.955 124.943 -17.133.360 -1.930.777 78.836.559 373.143 79.209.702


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.094.075 6.359.466
Dönem Karı (Zararı)
-1.929.068 1.638.150
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.929.068 1.638.150
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.011.134 13.188.460
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.144.434 6.219.879
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-242.583 -79.183
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-242.583 -79.183
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
47.578 -939
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
47.578 0
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-939
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.335.758 5.748.742
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-133.642
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.461.979 5.748.742
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
866.296
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-858.875
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
798.017 1.299.961
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-72.070 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-72.070
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
14.315.362 -2.718.402
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-242.944 2.202.970
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.795.820
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-242.944 407.150
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-242.948 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-242.948
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.543.401 -9.549.960
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.244.713 198.690
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.761.975 2.659.148
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.075
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12.761.975 2.666.223
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-45.468 -399.806
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.852.115 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.852.115
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.638.174 2.170.556
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.638.174 2.170.556
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.397.428 12.108.208
Ödenen Faiz
-3.328.337 -5.748.742
Alınan Faiz
133.642
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-108.658
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.823.852 -1.483.352
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.823.852 -1.483.352
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.823.852 -1.483.352
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.307.816 -9.379.110
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-6.307.816 -9.379.110
Kredilerden Nakit Girişleri
-6.307.816 -9.379.110
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.962.407 -4.502.996
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-3.238.210
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.724.197 -4.502.996
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.075.246 10.877.678
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.799.443 6.374.682


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
10.799.443 6.075.246
Finansal Yatırımlar
0 367.501
Ticari Alacaklar
66.641.865 52.930.326
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
66.641.865 52.930.326
Diğer Alacaklar
764.714 449.776
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
764.714 449.776
Stoklar
25.239.298 23.251.963
Peşin Ödenmiş Giderler
1.859.674 552.586
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.859.674 552.586
Diğer Dönen Varlıklar
1.049.241 669.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.049.241 669.778
ARA TOPLAM
106.354.235 84.297.176
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
106.354.235 84.297.176
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
24.327 24.327
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.327 24.327
Maddi Duran Varlıklar
107.479.798 94.580.194
Kullanım Hakkı Varlıkları
372.612 399.960
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
178.099 160.446
Peşin Ödenmiş Giderler
21.542
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
21.542
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
108.076.378 95.164.927
TOPLAM VARLIKLAR
214.430.613 179.462.103
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
31.104.699 25.455.350
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.208.248 9.359.162
Ticari Borçlar
43.937.074 26.679.368
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
43.937.074 26.679.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
815.343 747.331
Diğer Borçlar
204.194 1.785.229
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
204.194 1.785.229
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.725.106 105.119
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
200.208 237.071
Kısa Vadeli Karşılıklar
154.907 231.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
154.907 231.978
ARA TOPLAM
89.349.779 64.600.608
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
89.349.779 64.600.608
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
31.952.085 33.034.016
Uzun Vadeli Karşılıklar
302.195 223.272
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
302.195 223.272
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13.616.852 11.449.169
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.871.132 44.706.457
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
135.220.911 109.307.065
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
78.836.559 69.783.605
Ödenmiş Sermaye
13.885.000 13.885.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
4.769.102 4.769.102
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-131.410 -131.410
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.808.106 13.826.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
65.444.955 54.442.401
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
124.943 124.943
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-17.133.360 -19.412.607
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.930.777 2.279.247
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
373.143 371.433
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
79.209.702 70.155.038
TOPLAM KAYNAKLAR
214.430.613 179.462.103


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
94.588.296 68.778.288 51.125.288 34.079.388
Satışların Maliyeti
-78.777.452 -57.680.203 -42.280.426 -30.426.113
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.810.844 11.098.085 8.844.862 3.653.275
BRÜT KAR (ZARAR)
15.810.844 11.098.085 8.844.862 3.653.275
Genel Yönetim Giderleri
-5.240.236 -3.198.607 -3.440.213 -1.601.455
Pazarlama Giderleri
-2.877.788 -2.386.452 -1.386.243 -1.312.254
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-20.884 -265.773 -10.092 -120.004
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.613.167 8.458.005 102.307 6.792.227
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.045.541 -5.018.405 -318.242 -3.985.352
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.239.562 8.686.853 3.792.379 3.426.437
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
72.070 5.986
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-47.670 -8.614
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.263.962 8.686.853 3.789.751 3.426.437
Finansman Gelirleri
9.968.068 4.855.873 -4.279.893
Finansman Giderleri
-18.363.081 -5.748.742 -9.755.656 2.540.871
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.131.051 2.938.111 -1.110.032 1.687.415
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-798.017 -1.299.961 -131.211 -469.946
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-384.653 -434.644 -208.631 -160.042
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-413.364 -865.317 77.420 -309.904
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.929.068 1.638.150 -1.241.243 1.217.469
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.929.068 1.638.150 -1.241.243 1.217.469
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.709 -5.042 850 -4.338
Ana Ortaklık Payları
-1.930.777 1.643.192 -1.242.093 1.221.807
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,13910000 0,11830000 -0,08950000 0,08800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-18.822 0 -23.103 121.941
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22.963 -28.186 99.923
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.141 0 5.083 22.018
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.141 5.083 22.018
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
11.002.554 4.897.948 3.956.868 696.940
Yabancı Para Çevrim Farkları
11.002.554 4.897.948 3.956.868 696.940
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.983.732 4.897.948 3.933.765 818.881
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.054.664 6.536.098 2.692.522 2.036.350
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.710 -5.042 851 -4.338
Ana Ortaklık Payları
9.052.954 6.541.140 2.691.671 2.040.688http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869998


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.420 Değişim: 0,00% Hacim : 15.886 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.409 05.05.2021 Yüksek 1.425
Açılış: 1.420
8,3221 Değişim: 0,10%
Düşük 8,3059 06.05.2021 Yüksek 8,3393
Açılış: 8,3139
10,0134 Değişim: 0,18%
Düşük 9,9803 06.05.2021 Yüksek 10,0335
Açılış: 9,9955
478,41 Değişim: 0,15%
Düşük 476,58 06.05.2021 Yüksek 479,18
Açılış: 477,68
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.