KAP ***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.06.2020 - 18:15
KAP ***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.885.000 4.769.102 -131.410 9.683 13.769.533 46.359.135 124.943 -18.587.138 -825.469 59.373.378 328.170 59.701.548
Transferler
-825.469 825.469
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.500.487 -739 4.499.748
Dönem Karı (Zararı)
421.385 421.385 -704 420.681
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-121.906 4.201.008 4.079.102 -35 4.079.067
Dönem Sonu Bakiyeler
13.885.000 4.769.102 -131.410 -112.223 13.769.533 50.560.143 124.943 -19.412.607 421.385 63.873.866 327.431 64.201.297
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.885.000 4.769.102 -131.410 57.396 13.769.533 54.442.401 124.943 -19.412.607 2.279.247 69.783.605 371.433 70.155.038
Diğer Düzeltmeler
2 2
Transferler
2.279.247 -2.279.247
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.361.283 859 6.362.142
Dönem Karı (Zararı)
-688.684 -688.684 859 -687.825
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.281 7.045.686 7.049.967 7.049.967
Dönem Sonu Bakiyeler
13.885.000 4.769.102 -131.410 61.677 13.769.533 61.488.087 124.943 -17.133.360 -688.684 76.144.888 372.294 76.517.182


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.027.968 -2.241.751
Dönem Karı (Zararı)
-687.825 420.681
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-687.825 420.681
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.165.219 2.328.438
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.957.052 1.926.619
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-173.710 233.835
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-173.710 233.835
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.312 151.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.312 161.812
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-10.699
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.716.383 -813.144
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-127.702 -1.482
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.841.882 19.254
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
733.702 30.018
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-731.499 -860.934
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
666.806 830.015
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.246.515 -4.974.580
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
363.822 248.508
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
363.822 248.508
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
363.822 248.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
363.822 248.510
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
821.041 -3.440.203
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-536.068 154.551
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.349.055 -1.590.687
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.349.055 -1.590.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9.831 -460.717
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.253.601 -128.105
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.253.601 -128.105
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
651.936
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.128.613 -658.373
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.128.613 -658.373
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.723.909 -2.225.461
Ödenen Faiz
-1.714.180 -17.772
Alınan Faiz
127.702 1.482
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-109.463
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-923.933 -151.160
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-923.933 -151.160
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.625.803 -5.295.594
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-7.625.803 -5.295.594
Kredilerden Nakit Girişleri
-7.625.803 -5.295.594
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.478.232 -7.688.505
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-577.901 1.844.725
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
900.331 -5.843.780
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.075.246 10.877.678
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.975.577 5.033.898


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6.975.577 6.075.246
Finansal Yatırımlar
367.501
Ticari Alacaklar
59.905.858 52.930.326
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
59.905.858 52.930.326
Diğer Alacaklar
131.910 449.776
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
131.910 449.776
Stoklar
24.684.800 23.251.963
Peşin Ödenmiş Giderler
1.142.226 552.586
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.142.226 552.586
Diğer Dönen Varlıklar
775.685 669.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
775.685 669.778
ARA TOPLAM
93.616.056 84.297.176
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
93.616.056 84.297.176
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
24.327 24.327
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.327 24.327
Maddi Duran Varlıklar
102.586.992 94.580.194
Kullanım Hakkı Varlıkları
390.452 399.960
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
172.803 160.446
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
103.174.574 95.164.927
TOPLAM VARLIKLAR
196.790.630 179.462.103
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
27.924.220 25.455.350
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.192.170 9.359.162
Ticari Borçlar
36.915.136 26.679.368
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
36.915.136 26.679.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
829.603 747.331
Diğer Borçlar
704.674 1.785.229
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
704.674 1.785.229
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
865.295 105.119
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
865.295 105.119
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
153.183 237.071
Kısa Vadeli Karşılıklar
137.345 231.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
137.345 231.978
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
108.330
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
108.330
ARA TOPLAM
76.829.956 64.600.608
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
76.829.956 64.600.608
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
30.116.175 33.034.016
Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
243.602 223.272
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
243.602 223.272
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13.083.715 11.449.169
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.443.492 44.706.457
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
120.273.448 109.307.065
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
76.144.888 69.783.605
Ödenmiş Sermaye
13.885.000 13.885.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
4.769.102 4.769.102
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-131.410 -131.410
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.831.210 13.826.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
61.488.087 54.442.401
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
124.943 124.943
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-17.133.360 -19.412.607
Net Dönem Karı veya Zararı
-688.684 2.279.247
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
372.294 371.433
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
76.517.182 70.155.038
TOPLAM KAYNAKLAR
196.790.630 179.462.103


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 43.463.008 34.698.900
Satışların Maliyeti
13 -36.497.026 -27.254.090
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.965.982 7.444.810
BRÜT KAR (ZARAR)
6.965.982 7.444.810
Genel Yönetim Giderleri
-1.800.023 -1.597.152
Pazarlama Giderleri
-1.491.545 -1.074.198
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-10.792 -145.769
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.510.860 1.665.778
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.727.299 -1.033.053
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.447.183 5.260.416
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
66.084
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-39.056
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.474.211 5.260.416
Finansman Gelirleri
5.112.195 4.279.893
Finansman Giderleri
-8.607.425 -8.289.613
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-21.019 1.250.696
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-666.806 -830.015
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-176.022 -274.602
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -490.784 -555.413
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-687.825 420.681
DÖNEM KARI (ZARARI)
-687.825 420.681
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
859 -704
Ana Ortaklık Payları
-688.684 421.385
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,04960000 0,03030000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.281 -121.941
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.045.686 4.201.008
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.045.686 4.201.008
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.049.967 4.079.067
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.362.142 4.499.748
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
859 -704
Ana Ortaklık Payları
6.361.283 4.500.452http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849958


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.807 Değişim: -0,09% Hacim : 13.203 Mio.TL Son veri saati : 12:04
Düşük 1.797 30.11.2021 Yüksek 1.815
Açılış: 1.808
12,9101 Değişim: 0,73%
Düşük 12,6998 30.11.2021 Yüksek 12,9393
Açılış: 12,8163
14,6809 Değişim: 1,47%
Düşük 14,2915 30.11.2021 Yüksek 14,6912
Açılış: 14,4689
744,59 Değişim: 1,30%
Düşük 729,71 30.11.2021 Yüksek 746,18
Açılış: 735,00
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.