KAP ***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 18:12
KAP ***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.885.000 4.769.102 -131.410 -758 13.769.533 29.369.823 7.611 124.943 -18.009.674 -577.464 43.206.706 216.466 43.423.172
Transferler
-577.464 577.464
Dönem Karı (Zararı)
-825.469 -825.469 24.102 -801.367
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10.441 16.989.312 16.999.751 87.602 17.087.353
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-7.611 -7.611 -7.611
Dönem Sonu Bakiyeler
13.885.000 4.769.102 -131.410 9.683 13.769.533 46.359.135 0 124.943 -18.587.138 -825.469 59.373.378 328.170 59.701.548
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.885.000 4.769.102 -131.410 9.683 13.769.533 46.359.135 124.943 -18.587.138 -825.469 59.373.378 328.170 59.701.548
Transferler
-825.469 825.469
Dönem Karı (Zararı)
2.279.247 2.279.247 851 2.280.098
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
47.713 8.083.266 8.130.980 42.412 8.173.392
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13.885.000 4.769.102 -131.410 13.769.533 57.396 54.442.401 124.943 -19.412.607 2.279.247 69.783.605 371.433 70.155.038


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.845.586 17.307.537
Dönem Karı (Zararı)
2.280.098 -801.367
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.280.098 -801.367
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.154.791 13.727.340
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.885.456 6.144.945
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
18.754 -37.856
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18.754 -37.856
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23.709 907
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
35.000 32.750
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-11.291 -31.843
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.401.461 4.875.714
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-78.132
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.430.182 4.355.570
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-615.811 -7.364
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-334.778 527.508
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.840.451 2.669.309
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-15.040 74.321
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-15.040 7.076
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
67.245
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.163.698 8.801.592
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.207.430 -2.177.379
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1 50.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.207.431 -2.227.504
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.207.432 -2.277.629
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.207.432 -2.277.629
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.172.189 6.753.951
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-138.991 1.272.615
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.554.959 4.629.739
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1 -1
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.554.960 4.629.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-467.249 -460.590
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.281.116 416.810
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.281.116 416.810
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-416.246 60.910
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.110.042 583.165
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.110.042 583.165
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.271.191 21.727.565
Ödenen Faiz
-6.352.050 -4.355.570
Alınan Faiz
78.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-151.687 -64.458
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.016.600 -18.033.264
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
192.987 22.209
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
192.987 22.209
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.209.587 -18.055.473
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.209.587 -18.055.473
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.173.782 12.891.355
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-4.173.782 12.891.355
Kredilerden Nakit Girişleri
-4.173.782 12.891.355
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-344.796 12.165.628
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-4.457.636 -2.350.292
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.802.432 9.815.336
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.877.678 1.062.342
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.075.246 10.877.678


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6.075.246 10.877.678
Finansal Yatırımlar
367.501 0
Ticari Alacaklar
52.930.326 42.860.016
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
52.930.326 42.860.016
Diğer Alacaklar
449.776 2.350.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
449.776 2.350.557
Stoklar
23.251.963 18.669.167
Peşin Ödenmiş Giderler
552.586 366.303
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
552.586 366.303
Diğer Dönen Varlıklar
669.778 1.024.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
669.778 1.024.401
ARA TOPLAM
84.297.176 76.148.122
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
84.297.176 76.148.122
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
24.327 24.327
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.327 24.327
Maddi Duran Varlıklar
94.580.194 88.258.794
Kullanım Hakkı Varlıkları
399.960
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
160.446 54.555
Peşin Ödenmiş Giderler
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
95.164.927 88.337.676
TOPLAM VARLIKLAR
179.462.103 164.485.798
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.455.350 13.389.363
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.359.162 20.113.542
Ticari Borçlar
26.679.368 29.093.513
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
26.679.368 29.093.513
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
747.331 1.075.685
Diğer Borçlar
1.785.229 446.465
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.785.229 446.465
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
105.119 461.743
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
237.071 164.370
Kısa Vadeli Karşılıklar
231.978 124.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
231.978 114.599
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10.000
ARA TOPLAM
64.600.608 64.869.280
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
64.600.608 64.869.280
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
33.034.016 30.283.191
Diğer Borçlar
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
223.272 398.306
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
223.272 398.306
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11.449.169 9.233.473
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.706.457 39.914.970
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
109.307.065 104.784.250
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
69.783.605 59.373.378
Ödenmiş Sermaye
13.885.000 13.885.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
4.769.102 4.769.102
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-131.410 -131.410
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.826.929 13.779.216
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.826.929 13.779.216
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13.769.533 13.769.533
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
57.396 9.683
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
54.442.401 46.359.134
Yabancı Para Çevrim Farkları
54.442.401 46.359.134
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
124.943 124.943
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-19.412.607 -18.587.138
Net Dönem Karı veya Zararı
2.279.247 -825.469
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
371.433 328.170
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
70.155.038 59.701.548
TOPLAM KAYNAKLAR
179.462.103 164.485.798


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
150.921.718 129.874.876
Satışların Maliyeti
-124.381.812 -107.746.346
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.539.906 22.128.530
BRÜT KAR (ZARAR)
26.539.906 22.128.530
Genel Yönetim Giderleri
-5.554.502 -3.723.998
Pazarlama Giderleri
-5.221.768 -4.015.642
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-450.816 -593.012
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.078.346 2.435.925
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.444.384 -4.142.137
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.946.782 12.089.666
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
129.728 117.121
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-67.245
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.076.510 12.139.542
Finansman Giderleri
-11.955.962 -10.271.597
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.120.548 1.867.945
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.840.450 -2.669.312
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-878.435 -627.052
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-962.015 -2.042.260
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.280.098 -801.367
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.280.098 -801.367
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
851 24.102
Ana Ortaklık Payları
2.279.247 -825.469
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,16420000 -0,05950000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
47.713 -13.661
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
58.210 -11.364
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.497 -2.297
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-10.497 -2.297
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
8.125.679 17.101.015
Yabancı Para Çevrim Farkları
8.125.679 17.101.015
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.173.392 17.087.354
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.453.490 16.285.987
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
43.263 24.102
Ana Ortaklık Payları
10.410.227 16.261.885http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826377


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.412 Değişim: 0,67% Hacim : 5.476 Mio.TL Son veri saati : 12:51
Düşük 1.405 24.06.2021 Yüksek 1.413
Açılış: 1.405
8,6663 Değişim: 0,30%
Düşük 8,6368 24.06.2021 Yüksek 8,6810
Açılış: 8,64
10,3625 Değişim: 0,51%
Düşük 10,3104 24.06.2021 Yüksek 10,3754
Açılış: 10,3104
496,27 Değişim: 0,41%
Düşük 492,96 24.06.2021 Yüksek 496,87
Açılış: 494,23
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.