KAP ***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2018 - 18:17
KAP ***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 13.885.000 4.769.102 -131.140 1.232.453 -41.216 1.191.237 97.120 124.943 -4.899.376 808.892 -4.090.484 15.845.508 8.873 15.854.381
Transferler
808.892 -808.892
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.152 2.152 -176.394 417.408 417.408 243.166 1.286 244.452
Dönem Karı (Zararı)
417.408 417.408 417.408 1.292 418.700
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.152 2.152 -176.394 -174.242 -6 -174.248
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 13.885.000 4.769.102 -131.140 1.232.453 -39.064 1.193.389 -79.274 124.943 -4.090.484 417.408 -3.673.076 16.088.674 10.159 16.098.833
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 13.885.000 4.769.102 -131.410 13.769.533 -759 13.768.774 7.611 124.943 -4.090.484 3.648.566 -441.918 31.982.102 13.178 31.995.280
Transferler
3.648.566 -3.648.566
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.539 11.539 72.530 1.374.301 1.374.301 1.458.370 898 1.459.268
Dönem Karı (Zararı)
1.374.301 1.374.301 1.374.301 873 1.375.174
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11.539 11.539 72.530 84.069 25 84.094
Dönem Sonu Bakiyeler
12 13.885.000 4.769.102 -131.410 13.769.533 10.780 13.780.313 80.141 124.943 -441.918 1.374.301 932.383 33.440.472 14.076 33.454.548


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.529.177 1.430.955
Dönem Karı (Zararı)
15 1.375.174 418.688
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.254.877 1.070.464
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
792.952 666.561
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27.426 8.333
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27.426 8.333
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-61.123 247.649
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
516.131 554.041
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-577.254 -306.392
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-20.457 44.099
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-20.457 44.099
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
516.079 103.822
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.635 138.806
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.564.493 -731.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -2.564.493 -731.127
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.445 -26.233
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.445 -26.233
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -2.703.017 -2.203.291
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.670.157 3.050.797
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 6.670.157 3.050.797
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
708.668 -26.425
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
708.668 -26.425
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.113.505 75.085
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.625.416 1.627.958
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-96.239 -197.003
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-32.020 -1.550.634
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 218.094 2.808
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -250.114 -1.553.442
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
771.650 1.042.300
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 771.650 1.042.300
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.268.807 922.621
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.268.807 922.621
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.062.342 1.116.599
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.331.149 2.039.220


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.331.149 1.062.342
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
29.039.328 26.990.966
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 29.039.328 26.990.966
Diğer Alacaklar
77.379 74.934
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 35.938 35.938
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
41.441 38.996
Türev Araçlar
102.745 9.758
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
102.745 9.758
Stoklar
7 20.015.803 17.312.786
Peşin Ödenmiş Giderler
985.248 477.572
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
985.248 477.572
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 96.139 22.562
Diğer Dönen Varlıklar
2.972.636 1.514.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 2.972.636 1.514.286
ARA TOPLAM
57.620.427 47.465.206
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
57.620.427 47.465.206
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
24.327 24.327
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.327 24.327
Maddi Duran Varlıklar
8 39.893.417 40.639.646
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 133.678 148.381
Peşin Ödenmiş Giderler
697.482 697.482
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
697.482 697.482
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
40.748.904 41.509.836
TOPLAM VARLIKLAR
98.369.331 88.975.042
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.658.356 4.509.895
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 3.658.356 4.509.895
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 15.482.380 14.393.721
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 15.482.380 14.393.721
Ticari Borçlar
23.637.939 17.545.036
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 23.637.939 17.545.036
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 510.777 453.665
Diğer Borçlar
888.920 173.018
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
888.920 173.018
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
150.599 287.385
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 373.745 96.239
Kısa Vadeli Karşılıklar
126.468 119.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 96.468 89.341
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 30.000 30.000
ARA TOPLAM
44.829.184 37.578.300
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.829.184 37.578.300
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18.169.182 17.634.652
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 18.169.182 17.634.652
Diğer Borçlar
10.859 18.093
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10.859 18.093
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
319.758 305.251
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 319.758 305.251
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 1.585.800 1.443.466
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.085.599 19.401.462
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
64.914.783 56.979.762
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.440.472 31.982.102
Ödenmiş Sermaye
12 13.885.000 13.885.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 4.769.102 4.769.102
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
12 -131.410 -131.410
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.780.313 13.768.774
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.780.313 13.768.774
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 13.769.533 13.769.533
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 10.780 -759
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
80.141 7.611
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
80.141 7.611
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
12 80.141 7.611
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 124.943 124.943
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -441.918 -4.090.484
Net Dönem Karı veya Zararı
14 1.374.301 3.648.566
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12 14.076 13.178
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33.454.548 31.995.280
TOPLAM KAYNAKLAR
98.369.331 88.975.042


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 23.663.833 20.153.333
Satışların Maliyeti
13 -17.607.828 -16.251.374
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.056.005 3.901.959
BRÜT KAR (ZARAR)
6.056.005 3.901.959
Genel Yönetim Giderleri
-1.153.617 -845.181
Pazarlama Giderleri
-1.036.084 -698.061
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-104.668 -87.874
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.687.046 548.066
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.114.088 -1.178.608
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.334.594 1.640.301
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.334.594 1.640.301
Finansman Gelirleri
740.036 2.778.587
Finansman Giderleri
-3.296.049 -3.852.818
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.778.581 566.070
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-403.407 -147.382
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -284.421 -233.472
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -118.986 86.090
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.375.174 418.688
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.375.174 418.688
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
873 1.280
Ana Ortaklık Payları
1.374.301 417.408
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11.564 2.158
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 14.455 2.697
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.891 -539
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
14 -2.891 -539
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
72.530 -176.394
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
95.134 -220.493
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
95.134 -220.493
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-22.604 44.099
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -22.604 44.099
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
84.094 -174.236
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.459.268 244.452
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
898 1.286
Ana Ortaklık Payları
1.458.370 243.166http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682457


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.